Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IX. НУТРІЦІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ





 

В програмний матеріал з дисципліни «Нутріціологія в системі фізичної реабілітації» (нутріціологія – вчення про харчування людини) входять питання вивчення функцій їжі та її біологічної дії на організм, методики оцінки харчового статусу людини, ознайомлення з основами традиційного харчування в реабілітації спортсменів та пацієнтів різних вікових та фізреабілітаційних груп (раціональне харчування), попередження аліментарних та аліментарно обумовлених захворювань (превентивне харчування), захист організму від негативного впливу шкідливих виробничо обумовлених та екологічних факторів (лікувально-профілактичне харчування), відновлення здоров’я при окремих захворюваннях та попередження рецидивів хронічних захворювань (дієтотерапевтичне харчування), вивчення нутрієнтної та дієтлогічної характеристики основних продуктів харчування, біологічно активних добавок (БАД) до їжі, ознайомлення з нетрадиційними видами харчування, позитивними та негативними результатами цих видів харчування, з нормами питного режиму. Вивчення цього курсу допоможе організатору фізичної реабілітації в пошуку шляхів підвищення спортивної працездатності спортсменів у разі застосування адекватного харчування, у виборі різних видів харчування в період змагань, тренувань та відновлення. Вивчення цього курсу потрібне для обґрунтування та оптимізації вибору найбільш доцільних заходів фізичної реабілітації.

Програма враховує між предметні зв'язки цієї дисципліни з медико-біологічними дисциплінами, які вивчають студенти.

Вивчивши цей курс, студент повинен знати:

функції їжі та її біологічну дію на організм;

– методику визначення харчового статусу людини;

– основи раціонального, превентивного, лікувально-профілактичного та дієтотерапевтичного харчування пацієнтів різних вікових та фізреабілітаційних груп, хворих із різними захворюваннями й травмами, спортсменів та осіб, які займаються фізкультурно-масовою роботою;

– нутрієнтну та дієтлогічну характеристику основних продуктів харчування, біологічно активних добавок до їжі;

– нетрадиційні види харчування, норми питного режиму.

Отримавши теоретичні знання, студент повинен уміти:

– використовувати отримані теоретичні знання на практиці;

– оцінювати харчовий статус особи (відповідність маси тіла вікові, статі, конституції людини, гомеостазу, індивідуальним особливостям обміну речовин, наявності ознак аліментарних захворювань, обумовленних характером харчування) з метою оптимального вибору індивідуальної фізреабілітаційної програми;

– давати лікареві дані з енерговитрат у процесі фізреабілітації осіб різних вікових груп у процесі їх відновлення, за необхідності – складати раціони харчування;

- орієнтуватися у виборі БАД, у застосуванні нетрадиційного харчування в реабілітації при взаємодії: лікар (ведучий) – фахівець з фізичної реабілітації (ведений).





Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 598; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.