Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Маркетингові стратегії челеджерів
Читайте также:
 1. В реалізації стратегії
 2. Вибір стратегії охоплення ринку
 3. ВИБІР ТИПУ БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИРОБУ
 4. Виконання стратегії
 5. Дайте визначення поняття “стратегія”. Поясніть необхідність її розробки для організації. Охарактеризуйте основні елементи стратегії та рівні стратегій організацій.
 6. Дайте сутнісну характеристику стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується стратегія, практичні засоби побудови, умови застосування).
 7. Дайте сутнісну характеристику стратегії фокусування (принцип, на якому грунтується, порядок розробки, можливі варіанти).
 8. Деякі інструменти і стратегії оцінювання Портфоліо
 9. Ділові стратегії підприємства
 10. Друга група: школи формулювання стратегії
 11. Єство і вміст стратегії розвитку підприємства
 12. Завдання, що розв'язуються при реалізації стратегії

Челенджерами називають ті фірми, які успішно розвиаються та своє основне стратегічне спрямування вбачають у досягненні ринкової першості, тобто в розширення своєї ринкової частки. Від англ. cлова “to challenge” – кидати виклик.

Таким чином, основним різновидом конкурентних стратегій челеджера є стратегія наступу.

Челенджер може аакувати 3 види фірм:

1 – ринкового лідера,

2 – аналогічну фірму-челеджера,

3 – меншу за розміром фірму.

Маркетингові стратегії наступу челеджерів:

• фронтальний наступ,

• фланговий наступ,

• обхідний наступ.

Стратегія фронтального наступу полягає в тому, що челеджер атакує лідера по всіх позиціях, по комплексу маркетингових засобів в цілому.

Стратегія флангового наступу має значно менший ризик і тому частіше застосовується в практичній діяльності. Її суть полягає в тому, щоб сконцентрувати зусилля на слабких сторонах конкурента. Челеджер відшуковує ті потреби, які залишились поза увагою конкурента, і намагається їх задовольнити. Це – своєрідна стратегія ринкової ніші у використанні челенджера. Пошук іде в двох напрямах – географічному та сегментному.

Стратегія обхідного наступу, як і стратегія флангового наступу, передбачає “використання” слабких сторін конкурента.обхідний наступ відрізняється широкими масштабами і має на меті не тільки підірвати, а й зламати певні позиції конкурента. Розрахована на довгострокову перспективу. Її різновидом є стратегія “партизанського” наступу. Головна мета партизанського маркетингу – активно, наполегливо, крок за кроком наближається до перших ринкових позицій у конкурентній боротьбі.

Основою будь-якого різновиду стратегії наступу челеджера становить стратегія диференціації, тобто пошук і впровадження челеджером певної конкурентної переваги, якою може бути:

• нижча, ніж у конкурента, ціна;

• використовуючи низьку ціну як основу стратегії наступу, необхідно врахувати два принципи: по-перше, якість товару має бути адекватною якості товару конкурента, по-друге, споживачі повинні реагувати на нижчу ціну більшим обсягом покупок (попит має бути еластичним);

• використання комбінації “ціна - якість”;

• вища якість товару (ціна має бути високою);

• застосування широкого асортименту товарів;

• краще сервісне обслуговування;

• зниження виробничих витрат – ключова стратегія багатьох японських фірм під час вторгнення на іноземний ринок збуту.

Під час формування стратегії наступу можна використовувати як одну конкурентну перевагу, так і комбінації, тобто одночасно застосовувати декілька факторів конкурентних переваг.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 193; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. В реалізації стратегії
 2. Вибір стратегії охоплення ринку
 3. ВИБІР ТИПУ БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИРОБУ
 4. Виконання стратегії
 5. Дайте визначення поняття “стратегія”. Поясніть необхідність її розробки для організації. Охарактеризуйте основні елементи стратегії та рівні стратегій організацій.
 6. Дайте сутнісну характеристику стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується стратегія, практичні засоби побудови, умови застосування).
 7. Дайте сутнісну характеристику стратегії фокусування (принцип, на якому грунтується, порядок розробки, можливі варіанти).
 8. Деякі інструменти і стратегії оцінювання Портфоліо
 9. Ділові стратегії підприємства
 10. Друга група: школи формулювання стратегії
 11. Єство і вміст стратегії розвитку підприємства
 12. Завдання, що розв'язуються при реалізації стратегії

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.