Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види цін в міжнародному маркетингу

Міжнар політика ціноутв – це певний курс дій виробника, викор-ня таких принципів, завдяки яким забезп ейективні з комерц погляду підходи до прийняття фірмою цінових рішень щодо зар ринків. Види св цін: 1. За станом ринку:ціна покупця – ціна, за якою покупець готовий, згоден і здатний придбати товар, виходячи з власних уявлень щодо корисності, потрібності, переваг порівняно з товарами-субститутами , а також з урахуванням платоспр-ті. Ціна покупця є ціною попиту товару. • Ціна продавця – ціна, за якою продавець бажає, готовий, згоден, пропонує продати свій товар, виходячи з витрат вир-ва та обігу товару, прагнення отримати прибуток від продажу товару, виробничих можливостей виробника, цін на товари-субститути. Ціна продавця є ціною пропозиції. 2. Напрямком товарного потоку: • імпортна – ціна, за якою товар закупається на закорд ринку і ввозиться на вн-ній. • експортна – ціна, за якою товар продається на зовн ринку. 3.Умовами розрахунків:комерційна(контрактна)- ціна, за фіксована в угоді з міжн купівлі-продажу товару., • Ціна за клірингом– ціна, за якою здійсн безготівкові розрахунки між країнами, компаніями за поставлені, продані один одному товари, ЦП та послуги, що здійсн шляхом звємного за рахунку, виходячи з умов балансу платежів. • Трансфертна – внутріфірмова ціна , яка застося в угодах і розрахунках між окремими підрозділами, філіалами міжнар.корпорацій. 4. Повною врахування витрат: •Ціна нетто — ціна товару на місці і в час його продажу; для продав ця — фактична виручка від продажу товару за винятком видатків на вико нання угоди, для покупця — сума, яка фактично сплачується продавцю. •Ціна валова — ціна, що містить витрати на трансп-ня, страх-ня та інші витрати. •Ціна кінц споживання — сума витрат покупця, що вкл як витрати на придбання товару (ціна виробу), так і на його викор-ня в нормативний термін експлуатації (вартість технічного обслуг, витрати на ремонт, паливо та енергію тощо). 5. Хар-ром реалізації:Ціна оптова — ціна товару, який продається великими партіям поставки (оптом) міжн чи внпосереднику. • Ціна роздрібна — ціна товару в роздрібній торгівлі. 6. Ступенем фіксації:Тверда ціна — ціна, що встан при укладанні міжн контракту та залиш незмінною протягом усього терміну його дії. •Ціна з наступною фіксацією — ціна, яка встан в ході виконання контракту, в якому визначені правила її фіксації. •Плинна ціна — ціна, що встан на товар з тривалими тер­мінами виготовлення і враховує зміни у витратах на вир-во (змі­на цін на матеріали, паливо), які мали місце протягом терміну, необх для виготовлення товару. •Рухома ціна — ціна, що встан при укладанні міжн контракту та змін у разі виникнення певних умов, які були зафіксовані у контракті. 7. За рівнем інформ відкритості:Відкриті ціни (друковані) – ціни, що оприлюднюються в статист довідниках, прейскурантах, каталогах, бюлетенях біржових котировок. • Розрахункові ціни (закриті) — конфіденційні ціни комерц угод, та такі, що можуть бути розраховані на базі вторинної інформації.Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 827; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Загальні тенденції розвитку міжнародного маркетингу.
 2. Канали розподілення в системі міжнародного комплексу маркетингу.
 3. Концептуальні тенденції розвитку міжнародного маркетингу.89
 4. Макротенденції розвитку міжнародного маркетингу.
 5. Методи розрахунку цін в міжнародному маркетингу.
 6. Міжнародне бізнес-середовище: ключові елементи, цілі вивчення та вплив на прийняття рішень з міжнародного маркетингу.
 7. Міжнародне економічне середовище: структурні елементи, ключові показники, вплив на прийняття рішень з міжнародного маркетингу.
 8. Операційні тенденції розвитку міжнародного маркетингу.
 9. Основні умови та причини виникнення глобального маркетингу.
 10. Позиціювання товару на світовому ринку: сутність, типи та значення в міжнародному маркетингу.45
 11. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. Види і форми правонаступництва. Підстави правонаступництва.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.