Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

За кількістю й загальною вартістю реалізованої продукції

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Структура детермінованого факторного аналізу представлена в на рис. 3.5 [2, с. 62 – 70].

Загальний обсяг реалізованої продукції ( ) можна представити як суму двох величин: виторгу від реалізації продукції конкурентів (Вк) присутніх на даному ринку, і виторгу розглянутого підприємства (Вп):

 

. (3.4)

 

Використовуючи метод зважених кінцевих різниць, можна розкласти вплив перерахованих факторів на зміну ринкової частки ( ). Метод полягає в тому, що величина впливу кожного фактора визначається як по першому, так і по другому порядку підстановки.

Вплив збуту продукції підприємства і його конкурентів на ринкову частку підприємства ( ) наведено в додатку В, табл. В.1.

Для того щоб виміряти сукупний вплив різних дестабілізуючих факторів на зміну ринкової частки підприємства в аналізованих сегментах ринку, можна використати метод послідовного порівняння. Якщо – зміна обсягу реалізованої продукції підприємства, а , , …. - відповідні зміни в N сегментах ринку, виділених за географічним, поведінковим або демографічним принципами, то вплив активності кожного сегмента ринку підприємства на динаміку його ринкової частки можна оцінити за допомогою таких формул:

 

 

Рис. 3.5. Структура факторного аналізу ринкової частки підприємства

 

, (3.5)

 

, , , (3.6)

 

де – факторний вплив виторгу підприємства на його ринкову частку;

– зміна факторного впливу виторгу підприємства на його ринкову частку в N сегментах ринку;

, , …. – зміни обсягу реалізованої продукції в N сегментах ринку.

 

За аналогічною схемою можна розрахувати вплив активності відповідних сегментів ринку конкурентів ( , , ).

Результати аналізу будуть свідчити, що різні сегменти ринку неоднаково впливають на реалізацію продукції підприємства і його конкурентів, а отже, і на динаміку ринкової частки. Слабкі і сильні позиції підприємства в конкретному сегменті ринку можна пояснити рядом факторів: рівень однорідності сегмента ринку; ступінь відповідності ємності сегмента можливостям підприємства; швидка адаптивність до змін ємності сегмента; доступність каналів збуту.Вплив асортиментно-цінової політики підприємства і його конкурентів на ринкову частку підприємства можна оцінити за допомогою ціни й кількості реалізованої продукції:

 

, (3.7)

 

, (3.8)

 

де – відповідно кількість і ціна товарів, реалізованих підприємством у звітному (базовому) періоді;

– відповідно кількість і ціна товарів, реалізованих підприємствами-конкурентами у звітному (базовому) періоді;

– зміна виторгу від реалізації продукції підприємства (конкурентів) унаслідок зміни відповідно кількості й ціни реалізованих товарів.

 

Можна розкласти вплив кількості і ціни продукції підприємства на зміну його виторгу.

 

(3.9)

 

 

де – відповідно зміна кількості й ціни продукції, реалізованої підприємством (конкурентами) за звітний період.

 

Аналогічно для підприємств конкурентів розраховується .

Таким чином, факторний вплив ціни й кількості продукції, реалізованої підприємством ( ) можна розрахувати за форму-лами:

 

(3.10)

 

(3.11)

 

Аналогічно для підприємств-конкурентів розраховуються .

Ступінь відповідності вимог споживачів реально існуючому товару можна оцінити за допомогою таких характеристик ринку споживачів:

кількість споживачів, ;

рівень проникнення на ринок (частка споживачів, що користуються продукцією підприємства), ;

кратність продажів (середня вартість продукції, що купується одним споживачем), .

Виторг від реалізації підприємства можна навести у вигляді мультиплікативної трифакторної моделі:

 

. (3.12)

 

Використовуючи інтегральний метод розкладення функції на фактори для умов мультиплікативної моделі [100], зміни ринкової частки підприємства і його конкурентів можна подати таким чином:

 

; (3.13)

 

; (3.14)

; (3.15)

 

, (3.16)

 

де – відповідно кількість споживачів, рівень проникнення на ринок і кратність продажів продукції підприємства у звітному (базисному) періоді;

– зміна виторгу від реалізації продукції підприємства (конкурентів) унаслідок зміни відповідно кількості споживачів, рівня проникнення на ринок і кратності продажів.

 

Аналогічно розраховуються , , , для підприємств-конкурентів.

Окрім виміру впливу окремих факторів на ринкову частку підприємства, велике значення для конкурентного аналізу має оцінка безпосередньо структури ринкової частки. Принципово важливо встановити, наскільки зростання ринкової частки забезпечено пропор-ційним економічним зростанням діяльності підприємства. Подальша оцінка й аналіз відповідності між нормативною і фактичною структурами економічного зростання підприємства дозволяє оцінити пропорційність розвитку підприємства і стабільність його ринкової частки.

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 386; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.