Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система показників фінансової стійкості і надійності банку і їх інформаційне забезпечення
Порівняльний аналіз в динаміці показників розрахованих за даними балансу, що характеризують ділову активність: долю інвестицій в доходних операціях, рівень залучених коштів, рівень використання залучених коштів.

1)Доля інвестицій в доходних операціях

К=(ЦПП/ДА)*100%, де ЦПП – портфель цінних паперів та паїв, Ад – доходні активи.

Показує на скільки інвест дія-сть банку переважає його кредитну діяльність

2)Рівень залучених коштів Рзк =ЗК/ Пзаг , де ЗК – залучені кошти, Пзаг – пасиви загальні.

Показуэ яку питому вагу займають залучені кошти в заг пасивах, зростання пок-ка свідчить про підвищення рівня діл активності банку.

3)Рівень використання залучених коштів:

- рівень активності використ зобовяз у дох активах Кзд=Депозити/Пасиви

Показує, яку питому вагу займають строк депозити у пасивах.

-коеф активності використ зобовяз у ДохА: Квз=З/ДА

Показ яка частина зобовяз банку вкладна у його активи приносить дохід.

Абсолютні значення розрахованих показників за звітний період порівнюються із відповідними за базисний період, на основі чого робиться висновок про напрямок зміни показників. Доцільним є визначення темпу зміни цих показників, який визначається діленням значення показника за звітний період на значення відповідного показника за базисний період та множенням результату на 100%. Крім того, визначається темп приросту показника, для чого із отриманого значення темпу зміни вираховують 100%. Це дає змогу отримати уяву про відносну зміну показника протягом звітного періоду. Крім цього, визначені коефіцієнти співставляють із оптим. значеннями, виробленими практикою, на основі чого роблять відповідні висновки.

 

В якості основних коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість банку необхідно брати:

Коефіцієнт надійності= ВК/Зобовяз(>30%); показує на скільки відсотків ВК забезпечує зобов’язання, тобто скільки на 1 грн.зобовяз припадає ВК.

Коефіцієнт фіна важеля= Зоб/ВК; показує на скільки зобов’язання перевищ ВК, ↑пок-ка свідчить про зрост швидшими темпами зоб ніж ВК.

Коефіцієнт участі власного капіталу в формуванні активів = ВК/А(>10%); розкриває достатність власного капіталу в активізації і покритті різних ризиків,тобто показує питому вагу ВК у заг активах

Коефіцієнт захищеності власного капіталу= Каптіаліз активи/ВК. Показує яку частину капіталу розміщено в в осн засоби танематер активи, занадто високе знач цього пок-ва свідчить про втрату частини доходів.

Коефіцієнт захищеності доходних активів =ВК/ Дох активи. Показує якою мірою ВК ппокриває його активи, які приносіть дохідКоефіцієнт мультиплікатора капіталу. Відношення активів до акціонерного капіталу. Показує ступінь покриття активів капіталом.

Інформаційним забезпеченням цих показників є Баланс банку.

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 472; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.