Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види, задачі та інформаційна база валютних ризиків

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Валютний ризик — це ризик потенційних збитків від зміни валютних курсів. Розрізняють операційний, трансляційний та економічний валютні ризики.

Операційний валютний ризик визначають як можливість неотримання прибутку в результаті впливу зміни валютного курсу на грошові потоки. Природно, що негативні зміни у прибутковості банку призведуть до зміни у його вартості.

Трансляційний валютний ризик виникає у разі невідповідності між активами та пасивами, вираженими у різних іноземних валютах.

Економічний валютний ризик визначають як можливість несприятливого впливу зміни валютного курсу на економічний стан банку.

Політика банку щодо управління валютним ризиком охоплює такі напрями:вибір певних операцій в іноземній валюті, які проводитиме банк;установлення лімітів для валютних позицій;установлення правил бухгалтерського обліку для переоцінки валютних позицій;організацію аналітичної роботи.

У процесі аналізу та управління валютним ризиком вирішуються такі головні завдання:

-стабілізація або максимізаці прибутку від проведення валютних операцій;

-прогнозування змін валютного курсу та їхнього впливу на дохідність і вартість операцій;

-структуризація балансу з урахуванням валютного ризику;

-ДОТРИМАННЯ ЕК.НОРМАТИВІВ валютної позиції

Проблеми пошуку ефективних методів аналізу вал.ризику. для комерц.банків стають дедалі актуальнішими.Для вимірювання вал.ризику та оцінювання обсягів можливих втрат застосовують такі прийоми, як аналіз сценаріїв, методи імітаційного моделювання, стрес – тестування,статистичні методи, тощо.

Головним індикатором рівня валютного ризику, на який наражається банк унаслідок незбалансованості структури та обсягів активів і пасивів у іноз.вал., вважають валютну позицію.Саме тому у процесі аналізу валютного ризику основну увагу приділяють методам оцінювання та регулювання валют.позиції банку, яка визначається як різниця між сумою активів і позабалансових вимог у певній іноз.вал. та сумою балансових вимог і позабалансових зобов’язань у тій самій валюті. Аналіз вал.позиції з врахуванням потенційно можливої зміни курсу дуже важливий, тому що зміна курсу валют при відкр.вал.позиції впливає на фін.рез-т банку. Так, підвищення курсу іноземн.валюти у разі довг.відк.позиції веде до збільш.фін.(нереалізованого) результату, зниження курсу іноземн.валюти веде до зменшення фін.рез-ту. Якщо банку має коротку відк.позицію, то у разі підвищ.курсу його доходи зменшаться, а при зниженні. Навпаки, - підвищаться. Також у процесі аналізу виявляються ті складові вал.позиції, що містять у собі можливість отримання для банку як додаткових прибутків, так і збитків.Ці компоненти необхідно згрупувати в однорідні групи і оцінити їх вплив на прибуток. 

У вітчизняній практиці НБУ установлено 3 обов’язкових нормативи. Норматив ризику загал.вікритої вал.позиції(Н13), норматив ризику довгої вал.поз.(Н13-1) та норматив ризику короткої відкритої позиції(Н-13-2)

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 592; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Мета і задачі курсового проектування.
 2. Алгоритмізація задачі.
 3. Безробіття: сутність, види, наслідки
 4. Валютний курс. Фактори, що впливають на валютний курс. Режими встановлення валютних курсів
 5. Види, форми, прийоми розумової діяльності
 6. Вирішення задачі раціональності використання верстатів симплексним методом
 7. ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ
 8. Етап 6. Пошук відомого методу рішення загальної задачі (проблеми) наукового дослідження
 9. Етап 8. Декомпозиція загально наукової задачі (проблеми) наукового дослідження на окремі наукові задачі і проблеми, знаходження методів їх рішення і синтез загального рішення
 10. Завдання аналізу ефективності використання трудових ресурсів, його інформаційна база та оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
 11. Задачи аналізу фінансового стану підприємства, його інформаційна база

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.