:


-(3434)-(809)-(7483)-(1457) -(14632) -(1363)-(913)-(1438)-(451)-(1065)-(47672) -(912)-(14524) -(4268)-(17799)-(1338)-(13644)-(11121)-(55)-(373)-(8427)-(374)-(1642)-(23702)-(16968)-(1700)-(12668)-(24684)-(15423)-(506)-(11852) -(3308)-(5571)-(1312)-(7869)-(5454)-(1369)-(2801)-(97182)-(8706)-(18388)-(3217)-(10668) -(299)-(6455)-(42831)-(4793)-(5050)-(2929)-(1568)-(3942)-(17015)-(26596)-(22929)-(12095)-(9961)-(8441)-(4623)-(12629)-(1492) -(1748)

32

!
1500+
‑ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~    [1] [1] [1]    [1] [1][1][1][1][1][1][1][1][1]ijjej`NjX QUjj#U NRXjj.j[Q(WK.JJSAB036P@NDAKJ@j;=@/j!EHK>>?>>>?>@>A>B?????>?>>?????@>>A>>BB>???????>>>>???????>>>>?>>>>   "#(%())&.*+%*&+"#30.9:;9:<&6949:;9:<‑‑‑!!!$$+73663=1+876521/"-,'-,' > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ? %!!(%.///000.=:(;;;<<<@@@AAABB87654321-,+*)'&$#‑ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>@ p @ @ +[1]+[1]+[1]X+[1]+[1]+[1]++[1]+X++ B[1] +PB[1]+B[1][1]+ B[1]|+ p+[1]d+0B[1]! ` p rr~bbbbbbbbbbbhhbbbbbb}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}cbe''&gf|{{jjzrrusr~MwU\XRHPIQ$lTSlh(`NMLEOaZ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}}}}]}}}}}}}}}}}}Y[wd%&fkjrtKwlliVJW}}}}}}^}}}}}}}}}[1]}}}}}}}}}}}}}}}})}}}}}}}}}9+}_wykr}}}}}}}}}}}}}}}}‑ }}}}}}4}}}}}}}}}}F}}}}}}}}}}}r,}}}}}}}G * }}}}<}} }}}@}}}}}}};}}}}}}}D xrvv2-}}}}}}}}}} }}}}}}:}}}}}}C}>r03}}}}}}}}}}}}"}}5}}A}7r/1.}q}}p}?}}} }}}}}}rm}}}}}}}}!B}r}}o#}}r}}}}rn}68r}r}r=rrrrrrsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr[1] [1] "#$%&'()*+,-./0123456789:;‑ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[1]    ""9:;<x2p""""DF""#N"#,AH#"S;OX"VY """# """"4""""###[1]"T[1]֐[1]"#S[1][1] "J ###"####""#""#""""ؿ"" #X[1] ###P#"հ"""""""######M[1]#"##P[1]T[1]h[1]v #"##"##" [1]#W[1]"" " R[1]""С"""""""5[1]"""""N[1]"""=[1]"9[1]"""""""""## " # n[1]##! R [1] "S T q #V " \ ^ Sd # [1]#t[1]a w[1]## ###" #""# p#"}""~"w"|"v"""u"s" y[1]} ""####"v"B[1]"w"z"j"|""z"u"v"e"i"_ j"t"e"n"^"D e"\"j"m"h"i"i"^"]"T"b"a"Q"h P"W"M"L"L"K"O"X"P" b" # ] # Ӓ U W c"I"O"V"U"I"R"R"M"E"G"J"* <"l"| K"?"<"=":"3"4","9";"/"<","6"="("3"""5"*"2" "."'"("2"‑"0"+""-"""")"$""‑"""!" " ""A %)"‑ "" """( #""- " " "#3" " ""! "" "!!! ""!!!""!!!!!!!!!!!!!#/C!u#"!p ! #!!!! #! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!w^ #Z!!\ab#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!yc#d##;!!!!!!! ‑'' { [1]  ~ | j p r c ^ O     #     ‑ " ( , 5| 9n =j ?i Ce JS PN T> Z< ^9 e7 g' k" o q x | ū ɛ ˚ ϖ ֈ ܄ m h X V S Q A < * ) % $ #! % ) 0 6 : @ D K M Q U W ^ b h l r y }   r p m k [ V D C ? > ; - ) (      & * 1 3 7 ; = D u H p N ^ R ] X Y _ X c U e G i C m B v 6z \ ؍ K[1] i[1] K R U j [1] P R S T U ! # * . 4 8 > E I K O S \ ` f j q s w { }  ( ) 0 1 5 7 8 9 ; < > ? @ B C D E F G J i k s t v   ‑ $ + / 1 5 9 B F L P W Y ] a c g n t x ~   $ ) 2 6 7 G I L N R c d u y ~  ( , 2 6 = ? C G I M T Z ^ d k -o /q 2u 4y 8{ I J [ _ d f v w {          [1]      ‑ # / % 0 ) A - E / J 3 L : \ @ ] D a J o Q r U s W w [ x _ a h l r v  ' + # # " . : F R ^ j > v | '2>H@ R^jv‑*6BNZfr~[1] &2>JVbnz ".:FR^jv‑*6BNZfr~[1] &2>JVbnz ".:FR^jv‑*6BNZfr~[1] &2>JVbnz ".:FR^jv‑*6BNZfr~[1] &2>JVbnz ".:FR^jv‑*6BNZfr~[1] &2>JVbnz ‑‑"‑.‑:‑F‑R‑^‑j‑v‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*6BNZfr~ƭҭޭ[1] & 2 > J V b n z !!"!.!:!F!R!^!j!v!!!!!!!! ZY]'YZZ]^]YZZY^Y]^]]YY ]]YY][1] [1]        ‑‑ ! "!#"$#%$&%'&(')(*)+*,+-,.-/.0/102132435465768798:9;:<;=<>=?>@?A@BACBDCEDFEGFHGIHJIKJLKMLNMONPOQPRQSRTSUTVUWVXWYXZY[Z\[]\^]_^`_a`bacbdcedfegfhgihjikjlkmlnmonpoqprqsrtsutvuwvxwyxzy{z|{}|~}~ [1] [1]      ‑‑ ! "!#"$#%$&%'&(')(*)+*,+-,.-/.0/102132435465768798:9;:<;=<>=?>@?A@BACBDCEDFEGFHGIHJIKJLKMLNMONPOQPRQSRTSUTVUWVXWYXZY[Z\[]\^]_^`_a`bacbdcedfegfhgihjikjlkmlnmonpoqprqsrtsutvuwvxwyxzy{z|{}|~}~ԁ‑ !"#$%&'()*(+,-./0(1234(‑(56789:;<=>?@??A?BCD?EFGHIJK??LMNPPQQUUrsrst t}}}RRVVWWuvuvѝҟ SSXXYYZ[YYY\YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY]YY^Y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_YY```````````````````````````````a`aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa```ccccccccccccccccdcccccccccccccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccfffffffffffffffffffffffffffffffgfggggggggggggggggggggggggggfff‑hhhiihjiihiiiiiiiikliiiiiiihmi?i??????????????????????????iiiz Բغ{ ٣Ǥ| Ĺ H}}} $%'I67( ‑KL:;FGԕ銀S 11`TcadZ"22<33=o> [\?@ q33[1] 44 33444444 退Ԁns [1] 11 no ܣ#[1] q $[1]r vs I[1]w J[1]傭 [1][1][1]t Ԁ! # % 44' w) 444444 [1]#[1]P[1]+ I[1]rt- ‑[1]$[1]Q[1]/ J[1]1 3 xxyyxxxzxxxxxxxxxxx{{x|xxxxx}xx{x{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{~xxn[1]r[1]m[1]m[1]m[1]t[1]P[1]n[1][1]o[1]5 s[1]7 9 ; = u[1]Q[1]o[1]‑[1]} !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? A C E G I K M r[1]݅m[1]m[1]m[1]s[1]uO uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxxt[1]xQ S U W Y [1][ ] xu[1]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[1][1]_ a c ‑[1]e g wi k m [1]o }ԭ[1][1][1][1]q s u w y { } ԁ [1] }˗ [1]ԙ ԛ ԍ[1][1][1]ԝ ԡ Ԯ ԥ [1][1][1]ԧ ԫ ԭ ԯ [1]Ա [1][1][1][1][1][1] [1] [1] [1][1][1][1]Թ [1][1]Ի [1][1][1][1][1][1] Կ [1] [1][1] [1] ԭ!#%')+-/13579;=?ACEGIKMOQSUWY[]_acegikmoqsuwy{}ԁԃԅԇԉԍԏԑԓԕԙԛԝԡԥԧԩԫԭԯԱԳԵԷԻԽԿԄ[1] Կ Ի Թ Է Ե Գ ԯ ԭ ԫ ԧ ԣ ԡ ԟ ԝ ԛ ԙ ԗ ԕ ԓ ԑ ԍ ԋ ԉ ԅ ԃ ԁ } { y w u s q o m k i g e c a _ ] [ Y W U S Q O M K I G E C A ? = ; 9 7 5 3 1 / - + ) ' % # ! ԭ  [1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]OOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTbbbbbbbbbbbbnnnnnnnnnnnnqqqqqqqqqqqqwwwwwwwwwwwwyyyyyyyy[1]yyy[1][1]ߺ[1][1] [1][1][1] [1] [1][1][1][1][1]!!!!!!!!![1]!#[1][1]#[1]pp[1][1]p[1][1]uuuuuuuuu[1]u[1][1] [1][1][1][1][1]˚[1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]F[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1]k[1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]                               ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ " " " " " " " " " " " " $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ & & & & & & & & & & & & ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * * * * * * * * * * * * , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 : : : : : : : : : : : : < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ B B B B B B B B B B B B D D D D D D D D D D D D F F F F F F F F F F F F H H H H H H H H H H H H J J J J J J J J J J J J L L L L L L L L L L L L N N N N N N N N N N N N P P P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R R R T T T T T T T T T T T T V V V V V V V V V V V V X X X X X X X X X X X X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` b b b b b b b b b b b b d d d d d d d d d d d d f f f f f f f f f f f f h h h h h h h h h h h h j j j j j j j j j j j j l l l l l l l l l l l l n n n n n n n n n n n n p p p p p p p p p p p p r r r r r r r r r r r r t t t t t t t t t t t t v v v v v v v v v v v v x x x x x x x x x x x x z z z z z z z z z z z z | | | | | | | | | | | | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]                               ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ " " " " " " " " " " " " $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ & & & & & & & & & & & & ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * * * * * * * * * * * * , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 : : : : : : : : : : : : < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ B B B B B B B B B B B B D D D D D D D D D D D D F F F F F F F F F F F F H H H H H H H H H H H H J J J J J J J J J J J J L L L L L L L L L L L L N N N N N N N N N N N N P P P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R R R T T T T T T T T T T T T V V V V V V V V V V V V X X X X X X X X X X X X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` b b b b b b b b b b b b d d d d d d d d d d d d f f f f f f f f f f f f h h h h h h h h h h h h j j j j j j j j j j j j l l l l l l l l l l l l n n n n n n n n n n n n p p p p p p p p p p p p r r r r r r r r r r r r t t t t t t t t t t t t v v v v v v v v v v v v x x x x x x x x x x x x z z z z z z z z z z z z | | | | | | | | | | | | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ """"""""""""$$$$$$$$$$$$&&&&&&&&&&&&((((((((((((************,,,,,,,,,,,,............000000000000222222222222444444444444666666666666888888888888::::::::::::<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>@@@@@@@@@@@@BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDFFFFFFFFFFFFHHHHHHHHHHHHJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNNPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXZZZZZZZZZZZZ\\\\\\\\\\\\^^^^^^^^^^^^````````````bbbbbbbbbbbbddddddddddddffffffffffffhhhhhhhhhhhhjjjjjjjjjjjjllllllllllllnnnnnnnnnnnnpppppppppppprrrrrrrrrrrrttttttttttttvvvvvvvvvvvvxxxxxxxxxxxxzzzzzzzzzzzz

. . . , . , . .

. . -.

. , , , , . , , . , , .

. . . , 30 1 2.

. - . . , , , . . , .

. , . . .

. . , . . -, . - . .

. . . . . .

. - . , , . . , , , , .

. 0,4%- -58. . 0,2%- -58.

 

D-Link DIR-100 Коммутатор с поддержкой VLAN поддерживает следующие функции:

WEB-интерфейс управления -DIR-100 может быть настроен через WEB-браузер (Netscape или Internet Explorer) любого компьютера, подключенного к сети.

, , , , , -
: 2014-12-24; : 25863; ?;


! ? |:


:
studopedia.su - (2013 - 2022) . !
: 0.026 .