Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

II. Навчальні цілі

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

I. Актуальність теми

М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А

Нетипові задачі III рівня.

Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

 

№ пп Нетипові задачі III рівня   Еталон відповіді
1. У хворого поступово наросла слабкість лівої руки, глибокі рефлекси на руці не викликаються. Чутливість збережена. Як називається таке порушення руху? Ураження яких нервових структур можна запідозрити? Які ще симптоми можуть згодом з'явитись? Периферичний монопарез. передні роги або передні корінці на рівні С5-Th1 сегментів. атрофія та атонія м'язів.
2. У хворого пошкоджені пірамідні шляхи в верхньо-грудному відділі спинного мозку. Чи зміняться глибокі та шкірні рефлекси? Якщо зміняться, то як? Виникне гіперрефлексія глибоких рефлексів на ногах, шкірні та підошвові зникнуть. З'являється патологічні рефлекси на стопах.
3. У хворою виник крововилив у праву внутрішню капсулу. Який руховий нейрон постраждав? З якого боку і які рухові розлади з'являться? Чи буде порушена чутливість, які види, де і за яким типом? Центральний. З протилежного боку центральна геміплегія та провідникова геміанестезія всіх видів чутливості.

 

 

4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів

Орієнтована карта самостійної роботи з літературою.

 

Основні завдання Вказівки  
Вивчити  
Будову рухового шляху. Намалювати в зошиті хід рухового шляху.
Функції пірамідної системи. Перелічити в зошиті функції пірамідної системи
Механізми забезпечення м'язового тонусу на рівні рефлекторних дуг. Намалювати схему підтримання м'язового тонусу на рівні рефлекторної дуги.
Ознаки центрального та периферичного паралічів та патомеханізм їх виникнення. Скласти таблицю відмінностей центрального та периферичного паралічів

VIII. Рекомендована література

  1. Петер Дуус «Топический диагноз в неврологии (анатомия, физиология, клиника)», 1997.
  2. Нервові хвороби / С.М. Віничук, Є.Г.Дубенко, Є.Л.Мачерет та ін.; за ред. С.М.Віничука, Є.Г.Дубенко. – К.: Здоров'я, 2001. – 696 с.
  3. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Москва „Медпресс”, 1998. – 304 с.
  4. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Санкт-Петербург, 1996. – 320 с.

 „Синдроми ураження рухового шляху на різних рівнях”

 

Рухові розлади є найчастішими проявами патології нервової системи. Вони нерідко інвалідизують хворих. Тому їх знання, раннє виявлення сприяє своєчасній топічній і клінічній діагностиці захворювань та наданню ефективної терапевтичної допомоги.

 

Студент повинен знати:

ü Симптоми ураження центрального та периферичного рухових нейронів на різних рівнях (а=II).

ü Симптоми, що виникають у разі подразнення центрального та периферичного рухових нейронів (а=II).

 

Студент повинен вміти:

ü На підставі виявлених рухових розладів визначити рівень ураження нервової системи (а=III).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 386; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.