Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Задачі для розв’язання. Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей у 3 шт

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Задача 1

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей у 3 шт. при послідовному, паралельному та послідовно-паралельному видах руху і побу­дувати графіки паралельного і послідовно-паралельного видів руху.

Технологічний процес обробки деталі складається із наступних операцій:

- токарна - 7 хв.;

- свердлильна - 3 хв.;

- шліфувальна - 1 хв.;

- фрезерувальна - 4 хв.;

- різьбонакатна – 2 хв.

 

Задача 2

Кількість деталей у партії - 3 шт. Технологічний процес обробітку деталей складається з шести операцій: t1=3, t2=10, t3=3, t4=1, t5=1, t6=4 (хв.). Друга операція виконується на двох верстатах. Розрахувати тривалість циклу обробки партії цих де­талей при послідовному, паралельно-послідовному і пара­лельному виді руху і побу­дувати графіки паралельного і послідовно-паралельного видів руху.

 

Задача 3

Партія деталей у 3 шт. Технологічний процес оброб­ки складається з шести операцій: t1 = 5, t2 = 2, t3 = 6, t4 = 1, t5 = 4, t6 = 1, (хв.). Розрахувати тривалість циклу обробки партії цих де­талей при послідовному, паралельно-послідовному і пара­лельному виді руху і побу­дувати графіки паралельного і послідовно-паралельного видів руху.

Задача 4

Потокова лінія має розрахунковий такт 7 хв., працює у дві зміни по 8 годин. Технічні втрати часу плануються в розмірі 4,5 % від фонду часу. На лінії 6 операцій. Трива­лість операції: першої - 14 хв., другої - 20 хв., третьої - 9 хв., четвертої - 15 хв., п’ятої - 16 хв., шостої - 21 хв. Визначити квартальний (65 днів) випуск деталей на потоковій лінії, кількість робочих місць та їх завантаження.

Задача 5

У цеху базова деталь обробляється наступними опе­раціями:

 

№ п/п Назва операції Норма часу, хв.
1. Револьверна
2. Свердлильна
3. Нарізання різьби
4. Шліфувальна

Розмір партії - 3 шт.

Планується переведення обробки деталі на потік, для цього на першій операції буде встановлено 3 верстати, на другій операції - 2 верстата.Розрахувати тривалість циклу обробки партії цих де­талей при послідовному, паралельно-послідовному і пара­лельному виді руху і побу­дувати графіки паралельно-послідовного і пара­лельного видів руху.

Задача 6

Визначити річну продуктивність потокової лінії, кількість робочих місць, їх завантаження, якщо лінія пра­цює у дві зміни по 8 год. Регламентовані перерви - 20 хв. на зміну. У році 365 календарних днів, святкових і вихід­них - 112. Такт потокової лінії - 6 хв.

Технологічний процес виготовлення деталей

 

Операції Норма часу на операцію, хв.

 

 

Задача 7

Розрахувати основні параметри складального конвеє­ра (такт, темп, швидкість руху, довжину лінії) на основі таких даних: програма на рік 10 000 машин, розташування - одностороннє, довжина між двома машинами на конвеє­рі – 1,3 м, довжина машини яку збирають на конвеєрі – 3,7 м, кількість робочих місць - 26. Потокова лінія працює у дві зміни по 8,2 годин. Втрати часу на ремонт 5 %. У році 254 робочі дні.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 1960; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.