Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад 1.1. Розглянемо випадок складного опору на прикладі розрахунку діаметру вала редуктора (рис

Читайте также:
 1. II. ПРОГРАММА ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 2. Военно-прикладное плавание
 3. Возможности запросов и инструментальные средства разработки прикладных программ
 4. ВОПРОС№15:Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство на Беларуси в 9 – 13 вв.
 5. Геоэкология Биоэкология Социальная экология Прикладная экология
 6. Дайте визначення і наведіть приклад
 7. Дайте визначення і наведіть приклад
 8. Етапи розробки прикладних програм.
 9. Женственный ум не может прикладывать усилий. Если он прикладывает усилия, он никогда не достигнет чего-либо.
 10. ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
 11. ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
 12. ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВАРозглянемо випадок складного опору на прикладі розрахунку діаметру вала редуктора (рис. 1.16). Нехай вал редуктора передає потужність , яка розподіляється між веденими шестернями у співвідношенні 1:3, і обертається з кутовою швидкістю . Допустиме напруження матеріалу вала .

Для того щоб зробити розрахунки напружено-деформованого стану будь-якої деталі, треба визначити розподіл внутрішніх силових факторів в перерізах цієї деталі. Тому, зовнішні навантаження у вигляді сил та моментів, що не діють безпосередньо на розрахунковий об’єкт, треба спочатку привести до центру ваги відповідних перерізів деталі.

Якщо деталь знаходиться у складі механізму, враховуються лише ті навантаження, що діють саме на позначену деталь з боку інших відкинутих складових частин механізму. Тому у формуванні розрахункової схеми мають бути задіяні як активні, так і реактивні зусилля.

Так тангенціальні сили і (рис. 1.16) є реакціями, діючими на ведені шестерні О і Е відповідно, з боку відкинутих сателітів. Активні зусилля і прикладені до ведучого шківа С безпосередньо від гілок ремінної передачі.

Рисунок 1.16

 

Усі прикладені сили діють на відстані радіусів відповідних деталей від осі валу. Тож треба перенести ці сили до валу за допомогою паралельного переносу.

Розглянемо цей процес більш детально. У точці С такий перенос треба зробити двічі (рис. 1.17).

 

Рисунок 1.17

 

Перенос сили до центра ваги вала на відстань супроводжується появою моменту .

Аналогічно, після переносу сили з’являється момент у зворотному напрямку

.

Площину дії моментів , неважко встановити за двома напрямками. Перший є напрямком дії сил або (вісь ), другий напрямок – плече переносу (вісь ). Тому площина дії обох моментів та є спільною площиною . Звісно, що у цій площині моменти діють відносно осі , що підкреслюється індексами моментів.

Алгебраїчно сумуючи силові фактори у точці С, маємо:

(1.2.28)

Аналогічна процедура застосовується до сил і (рис. 1.18), де

(1.2.29)

 

Рисунок 1.18

 

Повна розрахункова схема валу ОВСDЕ зображена на рис. 1.16. Крутні моменти , , приводять до кручення в площині , поперечні сили та згинають вал у площині , а поперечна сила дає згинання в площині .

Таким чином маємо сумісну дію кручення та складного згинання, що розкладається на два прості згинання у головних площинах валу (рис. 1.16).

Оскільки зусилля , , зв’язані з крутними моментами, спочатку визначимо останні:

.

З умов задачі 100 % потужності (крутного моменту) розподіляється між веденими шестернями Е і О у відношенні 1:3 (25 % : 75 %), отжеТаким чином у площині встановлюється рівновага

По знайдених крутних моментах можна побудувати епюру. У перерізах крутний момент дорівнює: ,

а у перерізах : .

З співвідношень (1.2.28), (1.2.29) визначаємо окружні зусилля

(1.2.30)

Для побудови епюри згинального моменту у площині треба спочатку врівноважити вал, тобто визначити реакції .

Згинальні моменти в перерізах вала підраховуються таким чином:

Аналогічну процедуру можна застосувати до побудови епюри згинального моменту в площині . Але у даному випадку її можна дещо скоротити, спираючись на правила побудови епюр. Наприклад, в перерізі згинальний момент не залежить від реакцій опор і визначається дією зусилля :

У перерізі згинальний момент відсутній взагалі , а в перерізі момент є лінійною функцією реакції . Він змінюється від нульового значення у точці, де прикладена сила (плече сили дорівнює нулю), до значення моменту на суміжному інтервалі, тобто

Небезпечний переріз визначаємо по найбільшому значенню еквівалентного моменту (1.2.27). У нашому випадку для перерізу С

або

.

Для підрахунку діаметру використаємо, наприклад, ІІІ гіпотезу міцності (1.2.26). Тоді, з урахуванням того, що , маємо:

(1.2.31)

Після округлення діаметру до найближчого стандартного значення по ряду (ГОСТ 6836−80) маємо:

Наведемо ряд діаметрів для інтервалу значень від 30 мм до 120 мм:

30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120.

Відомо, що різниця між ІІІ та ІV гіпотезами міцності не перевершує сімох відсотків у тому випадку, якщо у перерізі діють лише дотичні напруження. У даному прикладі, підрахунок діаметру згідно ІV гіпотези міцності дає приблизно ті ж самі результати.

 

Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 57; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.58.62
Генерация страницы за: 0.012 сек.