Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПЕРЕДМОВА. Загострення процесів глобалізації та інтеграція України до світової фінансово-кредитної системи посилює потребу у вивченні англійської мови

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Загострення процесів глобалізації та інтеграція України до світової фінансово-кредитної системи посилює потребу у вивченні англійської мови, яка є засобом спілкування українських спеціалістів, що передбачає практичне володіння мовою, тобто вміння брати участь у бесіді на професійну тему та вміння читати оригінальну літературу за фахом.

Мета посібника полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь усного та писемного спілкування з іноземними діловими партнерами, читання, розуміння та переклад оригінальної літератури з фінансових питань.

Структура даного посібника побудована, виходячи із завдань, поставлених перед предметом “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

Посібник складається з 9 розділів (Units), які охоплюють широке коло питань організації та функціонування фінансової системи:

1. Investments in Ukraine (Інвестування в Україні)

2. Foreign Investment (Іноземні інвестиції)

3. Licensing (Ліцензування)

4. Franchising (Франчайзинг)

5. International Management (Міжнародний менеджмент)

6. Risk Management (Ризик-менеджмент)

7. Leasing (Лізинг)

8. The Insurance Market (Страховий ринок)

9. Taxation

Для полегшення роботи з посібником розділи складені за однаковою схемою:

1. Reading. Читання.

2. Vocabulary Еxercises. Лексичні вправи.

3. Oral Рractice. Усне мовлення.

4. Read and Discuss. Читання і обговорення.

Розділ Reading (1)представлений базовим текстом, до якого з метою подолання фонетичних труднощів пропонуються передтекстові вправи. Після тексту подано Vocabulary List, який містить слова та словосполучення для активного засвоєння.

Розділ Vocabulary Еexercises (2) містить комплекс лексичних вправ, спрямованих на контроль розуміння базового тексту, розвиток мовної здогадки, відпрацювання мовленнєвих умінь та розвиток навичок монологічного мовлення та письма.

Розділ Oral Рpractice (3) спрямований на вдосконалення мовленнєвих умінь і містить діалоги, що допомагають закріпити активну лексику в усному спілкуванні під час обговорення теми, комунікативні ситуації та тести.Розділ Read and Discuss (4) має на меті вдосконалити вміння робити розгорнуте повідомлення з теми і включає вправи творчого характеру, ціль яких розвивати навички роботи з літературою за фахом. Автентичні тексти дають додаткову фахову інформацію з теми заняття з різноманітними завданнями, спрямованими на формування вмінь та розвиток навичок читання і говоріння (як монологічного, так і діалогічного).

Крім основного навчального матеріалу автор пропонує такі додатки (Appendices):

1. Phraseology of Reports and Speeches. (Список фразеологізмів).

2. General Expressions that are used in the Professional Speech. (Загальні вирази для професійного спілкування).

3. Irregular Verbs. (Список неправильних дієслів).

4. Grammar Revision Tables. (Граматичні таблиці).

5. Glossary. (Глосарій).

Матеріали посібника сприятимуть розвитку професійного становлення та формуванню економічних знань студентів у сфері фінансів і банківської справи.

UNIT 1

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 345; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.