Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Букварний період, етапи та завдання періоду
Читайте также:
 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Аналіз рівня ефективності використанняматеріальних ресурсів за період, що аналізується
 7. Біржова угода умовно проходить два етапи укладення.
 8. Бюджетне планування та його завдання.
 9. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 10. Види робіт з письма в букварний період навчання грамоти, методика їх проведення.
 11. Визначення аграрного права і його завдання

Найбільш тривалим є букварний період навчання грамоти. Його ще називають основним, тому що упродовж цього періоду першокласники навчаються читати й писати. Основні завдання букварного періоду:

- Вивчити всі букви, навчити учнів правильно позначати звуки буквами, практично засвоїти правила графіки.

- Навчити плавно (складами) з переходом на цілі слова читати.

- Формувати навичку правильного, свідомого, виразного читання.

- Формувати уміння писати друковані, рукописні рядкові і великі букви українського алфавіту, поєднувати їх під час написання слів.

- Розвивати мовлення та мислення учнів.

- Формувати елементарні фонетичні, граматичні, орфографічні, лексичні уміння.

- Здійснювати патріотичне, громадянське, моральне, естетичне виховання.

Букварний період у сучасній методиці навчання грамоти ділиться на два етапи. На першому етапі вивчаються букви, що позначають голосні звуки, – а, о, у, и, і, е та букви, що позначають приголосні звуки – м, н, в, л, с, к, п, р, т, д, з. На другому етапі – букви ь, б, в, г, ґ, ч, й, ч, я, ж, ш, ї, ц, ю, є, щ, ф, буквосполучення дз, дж. Поділ на етапи доцільний тому, що дозволяє чіткіше визначити завдання кожного з них і таким чином виробити систему роботи вчителя та учнів.

10. Зміст, структура і методика уроків читання в букварний період. Вимоги до уроку читання в період навчання грамоти.

У букварний період є такі основні типи уроків читання: урок на опрацювання нової літери, урок закріплення та урок повторення вивчених букв. Урок, на якому опрацьовується нова літера, проводиться за специфічною структурою, в якій чітко, логічно, згідно провідного принципу звукового аналітико-синтетичного методу (від звука до букви) відображено поетапність виконання дій, яка є обов’язковою, бо таким чином забезпечується послідовна підготовка до здійснення синтезу – читання.

І. Підготовка до ознайомлення з буквою. Звукові аналітико-синтетичні вправи з вивченою буквою.

ІІ. Ознайомлення з буквою, її алфавітною назвою, аналіз графічної форми букви.

ІV. Вправи на вдосконалення аналітико-синтетичних умінь.

1. Читання слів й тексту з новою буквою на іншому лексичному матеріалі (“Азбука”, “Абетка”).

2. Робота з анаграмами та лінійкою вивчених літер.

3. Складання узагальненої таблиці.

V. Підсумок уроку.

лінгводидактичним
загальнодидактичним
Уроки читання й письма в період навчання повинні відповідати таким вимогам:

 

       
 
· виховний та розвивальний характер кожного уроку; · ясність навчальної мети; · наступність та перспективність; · різноманітність методичних засобів і прийомів, варіативність у роботі; · використання дидактичних ігор; · включення всіх учнів в активну діяльність з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей; · формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок; · науковість, доступність матеріалу тощо.
 
· забезпечення учням мовного середовища; · розвиток мовлення учнів на кожному уроці читання й письма; · систематичність аналітико-синтетичних вправ; · 2/3 уроку належить роботі, яка сприяє формуванню умінь та навичок читання і письма; · уроки читання й письма – нерозривна єдність, продовження один одного.
  

 


11. Словникова робота на уроках навчання грамоти, словниково-логічні вправи.

Практика показала, що для учнів молодших класів найдоцільнішими виявилися такі види словниково-логічних завдань:

· Підведення видових понять під родові та розчленування родового поняття на видові.

· Вправи на визначення предмета за його ознаками (колір, форма, розмір, матеріал та ін..).

· Визначення предмета за його діями.

· Вправи з елементами порівняння.

· Просте логічне визначення предмета.

Успішно застосовувати кожний вид вправ можна при дотримуванні ряду методико-дидактичних вимог. Провідним принципом побудови словниково-логічних вправ є те, що логіка є основою мови, тобто чітке усвідомлення зв’язку навчання мови з закономірностями логічного мислення.

Лексичний матеріал базується на словниковому запасі шестиліток, лексиці букваря та інших підручників 1 класу.

Виконуючи завдання у цей період, слід використовувати унаочнення (конкретні предмети, малюнки). Це зумовлено особливістю мислення шестилітньої дитини, яке лишається конкретно-образним і спирається на дії з реальними предметами.

Тематика вправ визначається залежно від навчально-виховної мети уроку та виявлених у мовленні учнів типових лексичних та логічних помилок.

У структуру словниково-логічних вправ необхідно вводити «конфліктні» поняття («зайві» предмети, слова), що сприятиме активізації мислительної діяльності школярів, допоможе вчителя перевірити усвідомленість засвоєних дій.

Завдання слід пов’язувати з формуванням в учнів умінь складати невеличкі зв’язні висловлювання різних типів – розповідь, опис, міркування.

У період навчання грамоти словниково-логічні вправи доцільно виконувати в ігровій формі.

 

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 8845; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.