Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ 1. ХIМIЧНА КIНЕТИКА
Читайте также:
 1. Бойова готовність підрозділу та її складові. Вимоги до бойової готовності.
 2. Визначити небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Описати заходи захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів в комп’ютерних підрозділах.
 3. Визначити пожежну безпеку. Описати порядок дії працівників комп’ютерного підрозділу у випадку виникнення пожежі.
 4. Визначте структуру розділів політології та її функції.
 5. Відносний рівень витрат визначається шляхом віднесення витрат будь-якого функціонуючого підрозділу до відповідних показників конкурентів.
 6. Відокремлені структурні підрозділи являються
 7. Вікова психологія як галузь психології: її предмет і завдання, основні розділи та проблеми на сучасному етапі становлення.
 8. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ І РОЗДІЛИ ФІЛОСОФІЇ ПЛАТОНА.
 9. Демократичні режими підрозділяються на три різновиди: ліберальний, демократичний, ліберально-демократичний.
 10. Другий розділ
 11. Електрохiмiчна корозія
 12. Елементи теоретико-методологічного розділу програми КСД

Кредитний модуль

Тема 2.3.4. Рівновага рідина – кристали

Тема 2.3.3. Рівновага рідина – рідина

Системи з двох обмежено розчинних рідин. Діаграми взаємної розчинності рідин. Критична температура розчинення. Правило Алексєєва.

Розподіл розчиненої речовини мiж двома рідкими фазами. Закон розподілу, його термодинамічне обґрунтування. Коефіцієнт розподілу. Фізико-хімічні основи екстракції. Рівняння екстракції.

Температура замерзання розведених розчинiв нелетких речовин. Залежність зниження температури замерзання розчину від його концентрації. Кріоскопічна стала. Кріоскопія. Визначення молярної маси, ступеня дисоціації та числа асоціації розчинених речовин кріоскопічним методом. Колігативні властивості.

Розчинність твердих тiл у рідинах. Ідеальна та реальна розчинності, їх залежність від температури. Рівняння Шредера.

Діаграми плавлення двокомпонентних систем. Термічний аналіз. Кривi охолодження та кривi нагрівання.

Системи, компоненти яких необмежено розчиняються один в одному в рідкому i не розчиняються в твердому станах (діаграми з евтектикою, дистектикою та з перитектикою). Визначення формул хімічних сполук, що утворюються, на основі діаграм плавлення з дистектикою та перитектикою. Діаграми розчинності твердих речовин в рідинах.

Системи з необмеженою розчинністю компонентiв у рідкому та з обмеженою розчинністю в твердому станi. Тверді розчини.

Діаграми плавлення систем, компоненти яких необмежено розчиняються в рідкому та твердому станах. Дальтоніди та бертоліди.

Тема 2.4. Трикомпонентні системи

Застосування правила фаз Гіббса до трикомпонентних систем. Графічне зображення складу трикомпонентної системи: методи Гіббса та Розебума. Діаграми плавлення трикомпонентних систем без хімічної взаємодії та з утворенням хімічних сполук.

 

«Фізична хімія 2. Хімічна кінетика. Електрохімія»

Тема 1.1. Формальна кінетика

Термодинамічний та кінетичний критерії реакційної здатності хімічної системи. Прості та складні реакції. Механізм хімічного процесу. Молекулярність реакції. Швидкість реакції. Лімітуюча стадiя.

Зв’язок мiж швидкістю хімічної реакції та концентраціями реагуючих речовин. Закон діючих мас. Кінетичне рівняння реакції. Константа швидкості хімічної реакції. Порядок реакції.

Кінетично необоротні реакції нульового, першого, другого та третього порядків. Кінетичні рівняння для цих реакцій, розмірність констант швидкості та формули для їх обчислення. Час (перiод) напівперетворення, його залежність від концентрації в реакціях різних порядків.

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 191; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Бойова готовність підрозділу та її складові. Вимоги до бойової готовності.
 2. Визначити небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Описати заходи захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів в комп’ютерних підрозділах.
 3. Визначити пожежну безпеку. Описати порядок дії працівників комп’ютерного підрозділу у випадку виникнення пожежі.
 4. Визначте структуру розділів політології та її функції.
 5. Відносний рівень витрат визначається шляхом віднесення витрат будь-якого функціонуючого підрозділу до відповідних показників конкурентів.
 6. Відокремлені структурні підрозділи являються
 7. Вікова психологія як галузь психології: її предмет і завдання, основні розділи та проблеми на сучасному етапі становлення.
 8. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ І РОЗДІЛИ ФІЛОСОФІЇ ПЛАТОНА.
 9. Демократичні режими підрозділяються на три різновиди: ліберальний, демократичний, ліберально-демократичний.
 10. Другий розділ
 11. Електрохiмiчна корозія
 12. Елементи теоретико-методологічного розділу програми КСД
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.15.31
Генерация страницы за: 0.001 сек.