Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Цілі та завдання вивчення розділу 1.3

Розділ 1.3. Сутність процесу виховання як соціокультурного явища

Резюме

1. Взаємини між індивідом як продуктом антропогенезу, особистістю, що засвоює суспільно-історичний досвід, і індивідуальністю, що перетворює світ, може бути передано формулою: індивідом народжуються, особистістю стають, індивідуальність відстоюють (А.Асмолов, А.Петровський).

2. Розвиток людини відбувається під впливом певних факторів. Сучасна наука визнає три провідних фактори в розвитку та формуванні особистості: спадковість, середовище та виховання. Розглядати ці фактори необхідно в їх діалектичній єдності, взаємодії, взаємовпливу.

3. Розвиток і формування особистості – результат взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів. Виховання відіграє вирішальну роль у розвитку особистості тільки за умови, якщо воно позитивно впливає на внутрішнє стимулювання її активності в роботі над собою. Виховання може забезпечити розвиток певних якостей тільки спираючись на закладені природою задатки. Вихованням можна досягти багато чого, але повністю змінити людську природу неможливо.

4. Джерела розвитку – діяльність і спілкування. Діяльність – специфічно людське активне ставлення до світу на основі наявних форм культури. Спілкування – особливий від діяльності, найважливіше середовище духовного, суспільного і особистісного прояву людини. Воно являє собою живий безперервний процес взаємодії людей, людини з собою та світом.

5. Анатомо-фізіологічний, психічний і соціальний розвиток особистості здійснюється в діяльності. Кожному віковому етапі превалює певний вид діяльності. Рушійною силою будь-якої діяльності, вияву в ній активності є потреби.

Зміст

1. Сутність виховання як соціокультурного явища.

2. Мета виховання.

3. Зміст виховання.

4. Етапи процесу виховання як соціокультурного явища.

5. Закономірності та принципи виховання.

6. Діагностика та оцінка результатів виховання.

Ключові слова: виховання у широкому та вузькому розумінні; сутність процесу виховання; мета виховання; зміст виховання; закономірності та принципи процесу виховання; результати виховного процесу, критерії вихованості.

Успішне вивчення розділу 1.3. дозволяє:

Мати уяву про існування різних підходів до розуміння сутності виховання як педагогічного процесу; закономірності та принципи процесу виховання; діагностику вихованості.

Знати структурні елементи та основні компоненти процесу виховання, сутність процесу виховання, мету виховання, зміст виховання, вміти характеризувати етапи процесу виховання, закономірності і принципи виховного процесу.

Володіти ключовими поняттями: сутність процесу виховання; мета виховання; зміст виховання; закономірності та принципи процесу виховання; результати виховного процесу, критерії вихованості.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 223; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.