Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВКАЗІВКИ ТА ЗРАЗКИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. 3 страница
Читайте также:
 1. AeroBusines 1 страница
 2. AeroBusines 2 страница
 3. AeroBusines 3 страница
 4. Annotation 1 страница
 5. Annotation 10 страница
 6. Annotation 11 страница
 7. Annotation 12 страница
 8. Annotation 13 страница
 9. Annotation 14 страница
 10. Annotation 15 страница
 11. Annotation 2 страница
 12. Annotation 3 страница

Сталу записали у вигляді для зручності спрощень. Далі маємо ; ; . Одержали загальний інтеграл рівняння.

б) ; при . Дане дифрівняння однорідне, оскільки є функція від . Використаємо заміну . Тоді . Підставивши в дане рівняння, маємо ; . Розділивши змінні, одержимо . Проінтегрувавши, дістанемо ; ; або . Це загальний інтеграл даного рівняння.

Підставивши початкові умови, знайдемо : .

При такому С маємо розв’язок задачі Коші, що задовільняє даній умові: або .

в) . Розв’яжемо це рівняння методом Бернуллі. Це є лінійне неоднорідне рівняння першого порядку.

Робимо заміну , (1) ; ; (2);

Прирівнюємо до нуля вираз в дужках .

Розв’язуємо диференціальне рівняння: ; ; , ; ; (3)

Розв’язок підставимо в рівняння (2): .

Розв’язуємо одержане рівняння: ; , (4);

Підставивши (3)і (4)в (1), одержимо загальний розв’язок рівняння:

.

г) . Складаємо характеристичне рівняння

,

Корені дійсні різні.

Частинні незалежні розв’язки і .

Загальний розв’язок .

д) .

Характеристичне рівняння:

Рівняння має кратний корінь.

Незалежні частинні розв’язки - і

Загальний розв’язок даного рівняння . Для знаходження частинного розв’язку знайдемо похідну

.

Підставивши початкові умови, знайдемо :

Підставляємо знайдені значення в загальний розв’язок рівняння:

- це є шуканий розв’язок задачі Коші.

е) .

1. Шукаємо , який є загальним розв’язком однорідного рівняння

Характеристичне рівняння -

Корені комплексно спряжені:

Частинні незалежні дійсні розв’язки: і .

Загальний розв’язок - .

2. Шукаємо , який є частковим розв’язком неоднорідного рівняння у вигляді .

Разом з першою похідною

і другою похідною підставимо їх значення в задане неоднорідне рівняння

Оскільки то скоротивши, отримаємо

і згрупувавши коефіцієнти біля степенів х, отримаємо .

Прирівнявши коефіцієнти біля однакових степенів х, маємо систему:

Частковий розв’язок , тоді загальний розв’язок заданого неоднорідного рівняння такий:

є) .

1. Шукаємо , який є загальним розв’язком однорідного рівняння

Характеристичне рівняння -

Частинні незалежні розв’язки: і .

Загальний розв’язок - .

2. Шукаємо , який є частковим розв’язком неоднорідного рівняння у вигляді . Разом з першою похідною і другою похідною підставимо їх значення в задане неоднорідне рівняння

або

. Згрупувавши коефіцієнти біля sinx і cosx,отримаємо систему:

Отже, частковий розв’язок , тоді загальний розв’язок заданого неоднорідного рівняння такий:

.

ж) .

1. Шукаємо , який є загальним розв’язком однорідного рівняння

Характеристичне рівняння - ,Частинні незалежні дійсні розв’язки: і .

Загальний розв’язок - .

2. Шукаємо , який є частковим розв’язком неоднорідного рівняння у вигляді ,оскільки є простим коренем характеристичного рівняння. Разом з першою похідною і другою похідною підставимо їх значення в задане неоднорідне рівняння

або

. Згрупувавши коефіцієнти біля степенів х, отримаємо систему:

Отже, частковий розв’язок , тоді, загальний розв’язок заданого неоднорідного рівняння такий:

21.Дослідити на збіжність ряди:

а)за ознакою Даламбера ряд ;

б)за ознакою Коші ряди 1) ; 2) ;

в)за ознакою порівняння ряди 1) ; 2) ;

г)на умовну та абсолютну збіжність 1) ; 2) .

Розв’язування.

а)застосуємо ознаку Даламбера до ряду . В нас , .

. Оскільки ,то даний ряд збіжний.

б)застосуємо інтегральну ознаку Коші до рядів:

1) . Обчислимо інтеграл

{ заміна: }

.

Інтеграл розбіжний, значить даний ряд теж розбіжний.

2) .

Обчислимо інтеграл

{ заміна: }

Інтеграл збіжний, отже, і ряд теж збіжний.

в) длярядів і використаємо ознаку порівняння :

1) . Оскільки для всіх : , то , при .

Ряд є збіжний тому, що це є ряд геометричної прогресії зі знаменником . Тоді за ознакою порівняння збіжний і даний ряд.

2) . Оскільки для всіх : , то . Гармонійний ряд розбіжний (за інтегральною ознакою Коші), і отже, ряд - теж розбіжний. А даний ряд також розбіжний.

1) Ряд знакопереміжний. За ознакою Даламбера дослідимо ряд, складений з абсолютних величин. Визначаємо: =

 

 

Значить, даний ряд збіжний. Отже, заданий знакопереміжний ряд є абсолютно збіжним.

2) .

За інтегральною ознакою Коші дослідимо ряд, складений з абсолютних величин. Обчислимо інтеграл

Отже, даний ряд розбіжний.

Заданий знакопереміжний ряд дослідимо за ознакою Лецбніца:.

1) - члени ряду за абсолютною величиною утворюють спадну числову послідовність; 2) .

Значить, заданий знакопереміжний ряд є умовно збіжний..

22.Знайти інтервал збіжності степеневого ряду і дослідити збіжність на кінцях інтервалу.

Розв’язування.В даному випадку

.

Знаходимо радіус збіжності ряду

В інтервалі ряд збігається абсолютно.

Дослідимо збіжність степеневого ряду в точці

Ряд дослідимо за ознакою Коші.

.

Значить, даний ряд розбіжний.

При одержимо знакопереміжний ряд

який дослідимо за ознакою Лейбніца:

1). 1> - спадна числова послідовність;

2). .

Отже, за ознакою Лейбніца даний знакозмінний ряд збігається.

Таким чином, степеневий ряд збігається в півінтервалі ; на лівому кінці збігається умовно, а на правому розбігається.

 

 

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 325; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.146.195.24
Генерация страницы за: 0.014 сек.