Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Що не можна віднести до методів недобросовісної конкуренції?
Читайте также:
 1. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ
 2. Виходячи з аналізу суспільних відносин можна виокремити такі види політичної культури.
 3. Возможна ли доброкачественная командно-административная система?
 4. Дати характеристику методів навчання дітей з порушеннями слуху.
 5. Для інтерпретації результатів горизонтального аналізу можна керуватися наступною схемою.
 6. До методів визначення коефіцієнту температуропровідності
 7. До якого виду мистецтва можна віднести творчість Р. Баха?
 8. Еволюція методів регулювання соціально-трудових відносин в індустріально розвинених країнах.
 9. За причиною виникнення можна виділити три основні види монополій – природна, адміністративна, економічна.
 10. Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень
 11. Загальна характеристика методів управління
 12. Застосування активних й інтерактивних методів навчання у вищій школі.

Що є суттєвою ознакою монополістичної конкуренції?

Яка з дій може призвести до монополізації ринку?

Що більшою мірою характеризує сутність організаційно-структурної економічної монополії?

Що більшою мірою характеризує монополізм як атрибут ринкової економіки?

1) тип ринкової структури, за якої один суб’єкт виробляє і продає всю кількість певного товару, послуги;

2) одна з форм економічної реалізації приватної власності на фактори виробництва;

3) економічний результат концентрації та централізації вироб­ництва та капіталу;

4) прагнення всіх господарюючих суб’єктів до єдиноосібного володіння кращими умовами виробництва і збуту певної продукції.

83. У моделі чистої монополії вважається що:

1) одна фірма має ринкову владу;

2) покупці мають вибір;

3) проникнення на ринок нових фірм можливе;

4) виробляється різноманітна продукція.

1) велике акціонерне товариство;

2) угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва та збуту певної продукції;

3) спільне підприємство;

4) велика торговельно-промислова група.

1) досягнення угод між двома фірмами з різних питань не­господарської діяльності;

2) отримання фірмою кредиту під низький процент;

3) придбання великою корпорацією контрольного пакета акцій іншої великої фірми тієї ж галузі;

4) реструктуризація боргу фірми державі.

86. Недосконала конкуренція – це:

1) будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення;

2) забруднення великими підприємствами навколишнього сере­довища;

3) встановлення державного контролю за рівнем товарних цін;

4) перерозподіл державою доходів конкуруючих суб’єктів через бюджетно-податкову систему.

 

1) конкуренція багатьох фірм однієї галузі, які виробляють диференційовані продукти;

2) на ринку діє обмежена кількість виробників;

3) конкуренція фірм-монополістів різних галузей за споживача;

4) фірми можуть вільно виходити на ринок і залишати його.

1) засоби ведення конкурентної боротьби, що погіршують еко­логізацію виробництва;

2) недостовірну інформацію та рекламу, що надсилають кон­куренти покупцям;

3) порушення стандартів та цінових угод щодо якості та умов постачання товарів;

4) конкурентну боротьбу не пов’язану з порушенням прийнятих на ринку правил поведінки економічних суб’єктів.

89.Найбільш важливою рисою олігополістичної конкуренції є:

1) наявність у галузі обмеженої кількості великих фірм, що випускають стандартизовані або диференційовані товари;

2) наявність великої кількості фірм-виробників певного товару;

3) наявність фірм, які випускають диференційовані товари;

4) концентрація виробництва в одного виробника.

90. Що є матеріально-речовим змістом капіталу?

1) виробничі споруди, машини та інші засоби виробництва, земельні ділянки;

2) вартість функціонуючих засобів виробництва;

3) функціонуюча вартість, яка приносить її власникам доходи у формі прибутку;

4) функціонуюча вартість, яка приносить доходи найманим працівникам у формі заробітної плати.

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 618; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ
 2. Виходячи з аналізу суспільних відносин можна виокремити такі види політичної культури.
 3. Возможна ли доброкачественная командно-административная система?
 4. Дати характеристику методів навчання дітей з порушеннями слуху.
 5. Для інтерпретації результатів горизонтального аналізу можна керуватися наступною схемою.
 6. До методів визначення коефіцієнту температуропровідності
 7. До якого виду мистецтва можна віднести творчість Р. Баха?
 8. Еволюція методів регулювання соціально-трудових відносин в індустріально розвинених країнах.
 9. За причиною виникнення можна виділити три основні види монополій – природна, адміністративна, економічна.
 10. Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень
 11. Загальна характеристика методів управління
 12. Застосування активних й інтерактивних методів навчання у вищій школі.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.