Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умови ефективного опрацювання інформації

 

Установка це психологічне спрямування на створення певного настрою; направленість читання на активізацію думки, поліпшення пам'яті; розу­міння прочитаного та його сприйняття
Творчий підхід це натхнення або зусилля волі щодо спряму­вання себе на продуктивну роботу над літературою
Увага, зосередженість забезпечує якісне опрацювання інформації. Подразники (музика, шум, розмови, власні думки) погіршують умови праці, прискорюють настання втоми, заважають якісному засвоєнню інформації
Самостійність праці кожна сторінка має бути проаналізована, обдумана відповідно до поставленої мети
Наполегливість, систематичність передбачає послідовне, систематичне читання, що поліпшує засвоєння опрацьованого матеріалу

 

 

Організація праці впливає на розумову працездатність, передбачає правильний розподіл роботи, зокрема за часом
Наукова організація праці передбачає організацію трудових процесів і робочих місць; забезпечення сприятливих умов праці, організацію праці щодо функціо­нального обслуговування робочих місць; нормування і матеріальне стимулювання; розвиток творчих здібностей і суспільної активності науковців та технічних працівників

 

!    
Систематичне, старанне читання за планом, з обдумуванням і аналізом прочитаного, значно продуктивніше безсистемного.

 

 

Кожен науковець повинен володіти мистецтвом запам'ятовування.

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 154; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. S0. Умови спадкування
 2. Використання засобів масової інформації в розшуковій роботі слідчого
 3. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці
 4. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання.
 5. Дії чергового центру управління службою у разі отримання інформації про виявлення правопорушення або ознак його вчинення
 6. Загальні умови виконання розрахунків через СЕП
 7. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
 8. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки
 9. Істотні умови договору про відчуження частки
 10. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації.
 11. Методи оцінки та джерела отримання інформації
 12. Механізми передачі повідомлень службою ЗЗГзасобам масової інформації

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.