Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення кампанії реактора
Читайте также:
 1. I. Материальный баланс первого реактора.
 2. IV. Основные размеры реактора
 3. Активная зона реактора
 4. Аналітичний метод визначення рівнодіючої просторової та плоскої систем збіжних сил
 5. Биологическая защита реактора.
 6. Визначення жорсткості верстата статичним методом
 7. Визначення приватного підприємства
 8. Визначення симптома, синдрома та фактора як основних понять нейропсихології.
 9. Визначення температури нейтронного газу
 10. Визначення центра тяжіння тіла
 11. Визначення числа вторинних швидких нейтронів на один акт поглинання нейтрону

Для визначення кампанії реактора необхідно побудувати залежність Кеф=f(t). У зв’язку з тим, що і в кінці кампанії реактор повинен мати позитивну реактивність, приймається, що тривалість кампанії відповідає досягненню реактором величини Кеф =1,05. У зв’язку з тим, що втрата нейтронів з реактора постійна, залежність Кеф =f(t) замінюється залежністю К =f(t). Припустимо також, що концентрація урана-238 з часом практично не змінюється. Отже, коефіцієнти и можна вважати незмінними та змінюватися будуть лише и . Для розрахунку кампанії задаються значенням часу t. Безрозмірний час Z= . Проведемо розрахунок для часу роботи 916 діб.

Об’єм палива:

0,34 м3.

Енергія ділення одного ядра:

Густина потоку нейтронів

2,59∙1013нейтр/см2∙с.

 

Величина , усереднена за температурою нейтронного газу, визначиться як

3,50∙10-22 см2.

 

Величина Z для кампанії в 916 діб:

Z= 7,202∙10-1с.

Де t = 79200000 сек. для 916,6 діб.

Концентрація урану-235 через час t:

8,57∙1020 см-3.

 

Макрозріз поглинання:

=0,300см-1;

g9a = 2.407.

Для розрахунку кількості утвореного плутонію визначаються допоміжні величини:

0,0434;

1,374∙1021 см2;

 

3,922;

0,1032 ;

 

Відносна концентрація ядер плутонію С9=N9/N8 для моменту часу t:

0,0513.

Ядерна концентрація плутонію на цей час:

0,0123;

 

1,021∙1020 см-3.

Макрозріз поглинання плутонію:

1,402∙10-1см-1.

Кількість шлаків, які накопичилися в реакторі:

166870 г.

Число атомів шлаків через 250 діб роботи реактора в одиниці об’єму:

 

1,10 ∙1021 см-1

 

Макроскопічний зріз поглинання шлаків при :

0,054772 см-1

Мікроскопічний зріз ділення урану:

2,97∙1022 см2.

 

Рівноважна концентрація ядер Хе-135 визначається за вираженням

8,75∙1015 см-3.

 

де РI - ймовірність виходу при діленні ядра урану-235 ядра йоду; РI= 0,056;

РХе- ймовірність виходу ядра ксенону РХе=0,003;

- постійна радіоактивного розпаду ксенону;

- зріз поглинання ксенону.

Макрозріз поглинання ксенону:

2,38∙10-02см-1.

 

 

Ймовірність виходу ядра самарію при діленні ядер урану-235:

; .

 

Усереднений за температурою нейтронного газу зріз поглинання самарію:

2,28∙1020 см2

 

Рівноважна концентрація самарію:

1,56∙1017 см-3;

0,00356 см-1.

Оскільки зріз поглинання урану-238 не змінюється (припущення), сумарний зріз поглинання всієї зони палива складе

 

0,535 см-1.

 Для наступних розрахунків необхідно підрахувати транспортний зріз та зріз розсіювання для зони палива.

0,174 см-1.

; ; 1,815; .

Середнє число вторинних швидких нейтронів, які створюються при поглинанні одного теплового нейтрона ядром плутонія-239, визначиться як

 

Добуток коефіцієнта використання теплових нейтронів на число вторинних нейтронів ділення, що приходяться на один поглинений паливом тепловий нейтрон, визначиться таким чином:

 

1,2561

 

У зв’язку зі зміною кількості ядер урана-235 буде змінюватися ймовірність резонансного поглинання нейтронів цими ядрами. Крім того, в активній зоні з’являться ядра плутонію, на котрих також буде мати місце резонансне поглинання нейтронів. Ефективний резонансний інтеграл для урану-235 дорівнює 419×10-24 см2, для плутонію-239 - 501 ×10-24 см2. Ймовірність уникнути резонансного поглинання нейтронів розраховується за приведеним раніше вираженням, причому в формулу підставляється та кількість ядер урану-235 и плутонію-239, яка має місце в реакторі в момент часу t:

 

 

0,8106

 

 

0,8205

 

 

Коефіцієнт розмноження безкінцевого реактору на теплових нейтронах визначиться так:

0,715

Коефіцієнт розмноження на надтеплових нейтронах на ядрах 235U:

0,213

та на ядрах плутонію

0,199

 

Сумарний коефіцієнт розмноження безкінцевого реактора:

1,127

1,07

Оскільки втрата нейтронів в процесах сповільнення та дифузії на протязі всього часу роботи реактора приймається постійною, то відношення Кефгг =1,35/1,429 = 0,945 залишається незмінним (відносна втрата нейтронів 5,5 %. Величина Кеф для кожного значення t визначається як Кеф=0,945×К . Реактор зупиняється при досягненні величини Кеф=1,05. Отже, можна зробити висновок, що тривалість роботи реактора складе 916 діб.

 

В результаті розрахунку за вказаних умов булла визначена кампанія реактора рівна при середньому збагаченні 17,5 % 916 ефективних діб.

 

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 254; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.