Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІI варіант

Читайте также:
 1. Варіант 1
 2. Варіант 1
 3. Варіант 1
 4. ВАРІАНТ 1
 5. Варіант 1
 6. Варіант 10
 7. Варіант 10
 8. Варіант 10
 9. Варіант 10
 10. Варіант 11
 11. Варіант 12
 12. Варіант 13І варіант ІI варіант

Тематичне оцінювання № 5

УРОК 51

 

І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне)

1. Виберіть із зазначених фізико-географічних процесів лісостепової зони України той, що зумовлений височинним рельєфом, пере­важанням лесових гірських порід та відносно значною кількістю опадів:

а) засолення ґрунтів;

б) водна ерозія (яроутворення);

в) заболочування;

г) абразія берегів.

2. Виберіть показник, який відповідає лісистості території України:

а) 26 %;

б) 30,6 %;

в) 15,6 %;

г) 35%.

3. Вкажіть головний фактор, що спричинив руйнування та згладжу­вання Кримських гір:

а) вік горотворення;

б) склад гірських порід;

в) вулканізм;

г) неотектонічні рухи.

4. Виберіть загальний закон, який визначає зміну природних зон у межах рівнинної частини України з півночі на південь:

а) висотна поясність;

б) географічна залежність;

в) природна зональність;

г) широтна зональність.

5. Вкажіть фактор, який визначає рівнинний характер течії більшості річок України:

а) переважаючий тип клімату території;

б) характерний для даної місцевості рельєф;

в) особливості геологічної будови території;

г) особливості рослинного покриву на більшій території країни.

6. Виберіть річку, яка не належить до басейну Чорного моря:

а) Дунай;

б) Західний Буг; в) Південний Буг;

г) Дністер.

ІІ рівень (3 запитання по 1 бали за кожне)

7. Встановіть відповідність між видами корисних копалин та їх ро­довищами в межах України:

 

а) сірка; б) кухонна сіль; в) калійна сіль; г) нафта 1. Анастаніївське; 2. Шебелинське; 3. Великороздольське; 4. Стебник; 5. Артемівське

8. Встановіть відповідність між вченими-географами та їх внеском у розвиток географії:

 

а) В. Вернадський; б) П. Чубинський; в) Г. Л. де Боплан; г) К. Воблий 1. Видав книжку «Опис України» 2. Засновник та перший президент Академії Наук України 3. Автор тексту сучасного гімну України займав­ся етнографічни-ми дослідженнями. 4. Один із засновників Української енциклопе­дичної географії 5. Засновник фізичної географії України

9. Встановіть відповідність між водосховищами та річками, на яких вони розташовані:

 

а) Дністровське б) Каховське; в) Печенізьке; г) Ладижинське 1. Сіверський Донець; 2. Західний Буг; 3. Дніпро; 4. Дністер; 5. Південний Буг

ІІІ рівень (2 запитання по 2 бали за кожне)

Підпишіть на контурній карті географічні об’єкти:

Фізична контурна карта України

10. Райони поширення несприятливих природних процесів на тери­торії України.

11. Дайте визначення поняття «заповідник».IV рівень (одне запитання — 3 бали)

12. Дайте характеристику природного комплексу Чорного моря, по­кажіть його екологічні проблеми.

І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне)

1. Виберіть ефективний шлях, яким можна запобігти водній та ві­тровій ерозії в степовій та лісостеповій зонах України:

а) застосування біологічних методів боротьби зі шкідниками;

б) створення полезахисних лісосмуг;

в) застосування хімічної меліорації;

г) створення рукотворних форм рельєфу.

2. Вкажіть фактор, що визначає тип живлення річок України:

а) тип клімату;

б) рельєф;

в) особливості геологічної будови;

г) значна тривалість зимового періоду на більшій території країни.

3. Виберіть показник, до якого належать Українські Карпати за ви­сотою над рівнем моря:

а) високі гори;

б) складчасто-брилові гори;

в) низькі гори;

г) середні гори

4. Визначте тектонічну структуру, яка належить до зони Альпійської складчатості:

а) Скіфська плита;

б) Донецька складчаста область;

в) Український щит;

г) складчаста структура Кримських гір.

5. Виберіть форму рельєфу, яка відповідає Дніпровсько-Донецькій западині:

а) Придніпровська височина;

б) Поліська низовина;

в) Придніпровська низовина;

г) Причорноморська низовина.

6. Назвіть форми рельєфу, що належать до водно-ерозійних:

а) річкові долини;

б) лісові рівнини;

в) дюни;

г) гори.

ІІ рівень (3 запитання по 1 бали за кожне)

7. Встановіть відповідність між типами рельєфу та районами їх по­ширення в межах України:

 

а) вулканічний; б) льодовиковий; в) карстово-суфозійний; г) водно-ерозійний 1. Поліська низовина; 2. Придніпровська височина; 3. Подільська височина та Кримські гори; 4. Азовсько-Чорноморське узбережжя; 5. Карпати, Крим

8. Встановіть відповідність між типами ландшафтів та районами їх поширення територією України:

 

а) мішано-лісові ландшафти; б) широколистяні ландшафти; в) лісостепові ландшафти; г) степові ландшафти; 1. степова зона; 2. Полісся; 3. Карпати; 4. на височинах у західній та північній частині лісостепової зони та Перед­карпаття; 5. більша частина лісостепової зони

9. Встановіть відповідність між містами та річками, на яких вони розташовані:

 

а) Кременчук; б) Вінниця; в) Чернігів; г) Полтава 1. Південний Буг; 2. Ворскла; 3. Салгир; 4. Дніпро; 5. Десна

ІІІ рівень (2 запитання по 2 бали за кожне)

Підпишіть на контурній карті географічні об’єкти:

Фізична контурна карта України

10. Природні зони та підзони України.

11. Дайте визначення поняття «заказник».

IV рівень (одне запитання — 3 бали)

12. Поясніть зв’язок між господарською діяльністю населення України та її впливом на оточуюче природне середовище.

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 421; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.181.75
Генерация страницы за: 0.008 сек.