Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

У життєдіяльності людина не стільки виходить з безпосередніх інстинктів, скільки орієнтується на прийняту в суспільстві цілісно-нормативну систему

Суспільство визначається:

– в вузькому розумінні,

– в широкому розумінні.

В вузькому розумінні – людське суспільство характеризується різноманітністю індивідуальних людських істот, як живих і активнодіючих елементів історичного процесу.

В широкому розумінні – поняття суспільство охоплює всі суспільні явища:

1) соціальну діяльність,

2) практику,

3) суспільний та політичний лад,

4) організацію сім’ї та соціальних спільностей,

5) види культури,

6) різні форми духовності.

Суспільствоце вся сукупність історичних форм спільної діяльності і спілкування людей, особливий ступінь розвитку живої системи, способ існування якої є виробництво засобів для життя.

Об’єктивні засади єдності суспільства передбачають:

1) розширення і зміцнення господарсько-економічних зв’язків,

2) потребу сумісних зусиль у боротьбі з екологічною кризою,

3) зростання політичної єдності,

4) необхідність координації зусиль,

5) приборкування загрози ідеологічних, політичних, елігійних, конфесіональних конфліктів,

6) розширення культурних контактів між регіонами та інтернаціоналізація суспільного життя.

Процес соціалізації є діалектичним. Використовуючи діалектичний підхід, розглянемо процес соціалізації у вимірі людських відносин по горизонталі.

Процес соціалізації у вимірі людських відносин по горизонталі:

1) відношення «я-я»умова формування самосвідомості і самооцінки,

2) відношення «я-ти»царина формування моральних почутів (любові, ненависті, дружби),

3) відношення «я-ми»царина виховання національної свідомості, класового почуття, почуття гуртової солідарності, соціальнї справедливості.

4) відношення «я-людство»умова усвідомлення своїє належності до людського роду (джерело філософсько-історичних, футурологічних рефлексій),

5) відношення «я-друга природа»царина оцінки світу речей, створенних людиною, можливість стати «мірою всіх речей»,

6) відношення «я-природа»царина прояву найрізноманітніших інтересів (від прагматичного до естетичного),

царина формування екологічної свідомості,

– царина різних філософських концепцій.

7) відношення «я-універсум»царина формування світогляду, релігійних і філософських вчень, міркувань, щодо життєвого сенсу і смерті.

Фактори соціалізації людини:

а) праця,

б) мова,

в) самосвідомість,

г) естетична і моральна свідомість,

д) релігійні уявлення,

є) ритуальна практика.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Історичні типи взаємовідносин людини і суспільства | Індивід, особистість, індивідуальність
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 379; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.