Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організація та проведення туристських змагань по видам туризму

План

Тема: Організація і проведення змагань по видам туризму.

Лекція № 6.

1. Змагання та зльоти як форма туристичної роботи в школі та позашкільному закладі.

2. Організація та проведення туристських змагань по видам туризму:

- Види туристських змагань

- Змагання з видів туризму

- Положення про змагання.

- Умови змагань.

- Головна суддівська колегія

- Документація змагань.

- Учасники змагань, представники команд

- Протести.

- Забезпечення безпеки

 

Література.

Основна:

1. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота,Київ, „Вища школа”, 1995.

2. Курілова В.І. „Туризм”, М. „Просвещение”, 1988.

3. Спортивний туризм. Правила змагань. ФСТ України, Київ, 2001

 

Додаткова:

1.Кодиш Я.Н. Туристские слеты и соревнования. – М., 1984.

 

1. Змагання та зльоти як форма туристичної роботи в школі та позашкільному закладі.

Туристські ігри, конкурси, змагання та зльоти забезпечують залучення значної кількості учнів до занять туризмом, сприяють формування прикладних навичок і вмінь, поліпшують підготовку школярів до праці і захисту Батьківщини.

Основними завданнями туристських змагань, конкурсів та зльотів є перевірка підготовки туристів до проведення безаварійних походів, закріплення вмінь та навичок, набутих під час занять туризмом, підвищення технічної та тактичної майстерності учасників, досягнення спортивних результатів, виявлення найсильніших команд та учасників.

В залежності від мети, тематики, масштабів, а також кваліфікації і можливостей учасників і організаторів, змагання можуть бути одноденними (день туризму в школі, змагання з окремого виду туризму, туристські конкурси та естафети) або 2-7 – денними (змагання з туристського багатоборства, туристичний зліт, змагання з окремого виду туризму на різних дистанціях).

Туристські змагання слід розглядати насамперед як ефективний засіб підготовки до походів вихідного дня і до складних походів. У змаганнях удосконалюються туристські навички, техніка і тактика руху на місцевості, вміння орієнтуватися тощо, тобто якості, необхідні туристу на маршруті.

Учасники змагань повинні пам’ятати, що високого результату можна досягти тільки шляхом наполегливих постійних тренувань, які підвищують спортивний рівень туристів, ведуть до кращої загальнофізичної підготовки. Непоодинокими є випадки, коли туристи не тренуються не тільки протягом року, а й навіть безпосередньо перед походом, хоч найчастіше причиною нещасних випадків є слабка загальнофізична підготовка.

Важливе і інше: систематична участь у змаганнях привчає туристів самостійно орієнтуватися, виховує свідоме ставлення до розробки маршруту. Під час проведення змагань з туристської техніки перевіряється і вдосконалюється вміння грамотно долати різні за технічною складністю природні перешкоди, найхарактерніші для подорожі.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кя — коэффициент набухания грунта ядра гидроотвала по отношению к карьерному грунту | Види туристських змагань
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 3109; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.