Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 22. Що є базою оподаткування ПДВ при ввезенні в Украї­ну імпортних товарів ?

ТЕСТ 19. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з ви­пуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, які ви­пущені Нацбанком України, Мінфіном України, суб'єктами під­приємницької діяльності?

ТЕСТ 17. В якому випадку платник податку на додану вар­тість може не виписувати податкову накладну?

а) виписується податкова накладна при кожному продажу товарів;

б) вирішує сам платник ПДВ;

в) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 20 гривень;

г) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 25 гривень.

ТЕСТ 18. Податковий кредит ─ це...

а) суми ПДВ, сплачениі постачальникам у податковому періоді, за одержану сировину, матеріали та послуги;

б) суми ПДВ, сплачениі (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до складу валових витрат виробництва та обігу;

в) суми ПДВ, сплачені постачальникам у звітному періоді у
зв'язку із придбанням товарів (робіт та послуг) і повністю відшкодовуються платнику податку із державного бюджету.

а) так;

б) ні;

в) є в окремих випадках;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 20. Податкове зобов'язання відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» ─ це:

а) сума податку, яка підлягає сплаті в бюджет;

б) сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджет як доплату внаслідок проведеного перерахунку;

в) загальна сума податку, яка отримана (нарахована) платником податку в податковому періоді;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 21. Податковий період ─ це...

а) період, протягом якого платник здійснював підприєм-ницьку діяльність;

б) період, за який платник податку зобов'язаний проводити роз­рахунки податку та сплачувати його до бюджету;

в) період, протягом якого платник ПДВ відвантажував покупцям продукцію, виконував роботи та надавав послуги;

г) немає правильної відповіді.

 

а) митна вартість товарів;

б) договірна (контрактна) вартість імпортних товарів;

в) митна вартість з урахуванням сплачених сум мита, митних

зборів, а з підакцизних товарів ─ і суми акцизного збору;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 23. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ оплата вартос­ті державних платних послуг?

а) в окремих випадках;

б) так, оскільки надаються послуги;

в) ні, не є об'єктом оподаткування;

г) немає правильної відповіді.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕСТ 13. Хто є платником податку на додану вар­тість? | ТЕСТ 28. Як часто платники податку на додану вартість звітують податковим органам?
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 563; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.