Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Роль та значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування в АПК України
До джерел АП відносяться інформаційні документи, листи, вказівки Вищого Господарського суду, Верховного Суду України, в яких на основі аналізу та узагальнення судової практики висловлюються роз'яснення, тлумачення, позначаються напрямки найбільш правильного застосування чинного законодавства. Вони мають велике значення для складання локальних актів та носять рекомендаційний характер.

Під судовою практикою розуміють діяльність суду загальної юрисдикції та господарського суду по однаковому застосуванню норм права при розгляді спорів.

Згідно із Законом України “Про судоустрій України” від 07.02.2002 р. Верховний Суд України дає роз’яснення судам з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики. Право надання рекомендаційних роз’яснені нижчестоящим судам також надано вищим спеціалізованим судам – Вищому господарському суду та Вищому адміністративному суду.

Значення цих узагальнень та роз’яснень – однакове правозастосування.

Таким чином, проаналізувавши джерела АП можна відзначити, що сучасне аграрне законодавство характеризується:

- надмірною кількістю нормативно-правових актів, що мають різну юридичну силу;

- аграрно-правові норми містяться у законних та підзаконних актах різних галузей законодавства;

- зустрічаються деякі норми, що в різних законах по-різному тлумачаться чи суперечать одна одній.

Звісно, що все це негативно впливає на практику застосування права. В зв'язку із цим вчені пропонують такі шляхи вдосконалення аграрного законодавства:

- прийняття Основ аграрного законодавства;

- прийняття групи законів стосовно кожного блоку діяльності в АПК;

- прийняття Аграрного кодексу, який би регулював весь комплекс аграрних відносин (земельних, трудових, майнових, членських, що складаються у сфері с/г виробництва всіх суб'єктів аграрного підприємництва, всіх форм власності та організаційно-правових форм). Такий кодифікований документ має забезпечити законодавче регулювання аграрних відносин на високому рівні.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 837; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.