Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика управлінських ролей менеджера за Г. Мiнцбергом

Таблиця 1.1.

Роль Опис Характер діяльності Приклади
       
Міжособистісні ролі
Головний керівник Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов’язків соціального чи правового характеру Церемоніали, дії, до яких зобов’язує становище, різні звернення і прохання … – наведіть приклади
Лідер Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу Фактично всі управлінські дії з участю підлеглих … –
З’єднувальна ланка Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що само розвивається і надають інформацію та послуги Листування, участь у зовнішніх нарадах та контакти зі сторонніми організаціями та особами … –
Інформаційні ролі
Приймач інформації Розшукує, приймає і накопичує різноманітну інформацію спеціалізованого характеру (в основному поточному), яку успішно використовує в інтересах своєї справи, виступає як нервовий центр зовнішньої та внутрішньої інформації Обробка пошти, здійснення контактів, пов’язаних переважно з одержанням інформації (періодичні видання, ознайомлювальні поїздки) … –
Закінчення табл. 1.1.
       
Розповсюдь-жувач інформації Передає інформацію, одержану від зовнiшнiх джерел або інших підлеглих, членам органiзацiї. Частина цієї інформації носить суто фактичний характер, інша потребує інтерпретації окремих фактів для формування поглядів організації Передача пошти підлеглим, вербальні контакти для передачі інформації, внутрішні збори, наради тощо … –
Представник Передає інформацію для зовнішніх контактів організації стосовно планів, політики, дій, результатів роботи організації, діє як експерт у даній галузі діяльності Участь у засіданнях, звернення через пошту, усні виступи, включаючи передавання інформації зовнішнім організаціям та іншим особам … –
Ролі, пов’язані з прийняттям рішень
Підприємець Вишукує можливості як у самій організації, так і за її межами, розроблює і здійснює проекти удосконалення, контролює розробку певних проектів Бізнес-планування, розробка стратегії, впровадження інновацій. Огляд ситуацій, що включають ініціювання і розробку проектів відносно вдосконалення діяльності … –
Ліквідатор порушень Відповідає за коригування дій, коли організація стикається з необхідністю важливих і несподіваних порушень Обговорення стратегічних і поточних питань, включаючи проблеми і кризи … –
Розподілювач ресурсів Відповідальний за розподіл усіх можливих ресурсів організації, що фактично зводиться до прийняття чи схвалення всіх значних рішень в організації Складання бюджетів та графіків, контроль за їх виконанням, програмування роботи підлеглих … –
Ведучий переговори Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах Ведення переговорів … –
         

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Функціональні аспекти управлінської праці | Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства, форми керівництва
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 488; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.