Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оборотність оборотних коштів, показники оборотності

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству сум гро­шових коштів для здійснення процесу виробництва і реалі­зації продукції.

Показниками оборотності оборотних засобівє:

коефіцієнт оборотності;

коефіцієнт завантаження;

тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності (Кобор) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік про­дукції (РП) до середньорічного залишку нормованих обо­ротних коштів (Sноз):

 

Середньорічний залишок нормованих оборотних коштів (Sноз) можна знайти із залежності:

де: S1, S2...S12 середньомісячні залишки нормованих оборот­них коштів, грн.

 

 

Середньомісячний залишок нормованих оборот­них засобів (5НОЗміс) обчислюється:

де: S1, SК - відповідно залишок нормативних оборотних коштів на початок і кінець місяця, грн.

 

Якщо відомі суми нормованих оборотних коштів на пер­ше число кожного місяця, то Sноз можна обчислити:

де: S'1 S'2... S'3 - відповідно залишки нормованих оборотних засобів на перше число кожного місяця розрахункового пе­ріоду, включаючи перше січня наступного року, грн.

Коефіцієнт завантаженнязав) - величина, обернена коефіцієнту оборотності:

Цей показник показує, скільки оборотних коштів підпри­ємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.

Тривалість оборотуоб) показує тривалість одного обороту оборотних коштів, у днях, і визначається:

 

Суму вивільнених у результаті прискорення оборотності оборотних засобів(∆Sноз) можна обчислити за формулою:

де: РПзв - обсяг реалізації у звітному році, грн.;

Тоб.баз, Тоб.зв - середня тривалість одного обороту оборот­них засобів відповідно у базовому і звітному роках, днів.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 778; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 2. Аналіз стану оборотних коштів
 3. БЕЗРОБІТТЯ: СУТЬ, ПРИЧИНИ, ПОКАЗНИКИ, ВИДИ
 4. Вплив оборотності оборотних коштів на кінце­ві результати роботи підприємства
 5. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства
 6. Джерела формування оборотних коштів підприємства
 7. Для вимірювання ступеня ефективності використання оборотних фондів існує відповідна система техніко-економічних показників.
 8. Елементний склад оборотних фондів, характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.
 9. ІІ. Ресурсні показники
 10. ІІІ. Дохідні показники
 11. Лекція 1. Сутність ефективності та продуктивності праці, показники та методи виміру
 12. Нормування витрат і розрахунки необхідного обсягу оборотних фондів підприємства.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.