Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття №8. Проблеми української історії 1945-1991 рр

План.

Семінарське заняття №7. Українські землі в період Другої світової війни.

1. Причини та початок Другої світової війни. Радянсько-німецькі догово­ри 1939 р. і західноукраїнські землі.

2. Фашистський окупаційний режим і антинацистський опір в Україні (пар­тизанський рух, підпілля, національно-визвольний рух під проводом ОУН-УПА).

3. Визволення України від німецько-фашистських загарбників.

4. "Радянізація". Українська культура в часи Великої Вітчизняної війни та перші повоєнні роки.

Теми для есеїв:

1. Українська повстанська армія.

2. Партизанська боротьба в Україні.

3. Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.

4. Культурне життя в Україні в період Другої світової війни..

5.Нові явища в українській культурі в часи Великої Вітчизняної війни.

Література для поглибленого вивчення:

1. Боротьба й діяльність ОУН під час війни. – Укр. іст. журнал. - 2000. - №2.

2. Вєтров І. Економічна експансія третього рейху в Україні. - К., 2000.

3. Киричук Ю. Історія У ПА. - Тернопіль, 1991.

4. Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К, 1995.

5. Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять //Укр. іст. журнал. -

2000. -№3/4.

6. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. - Париж, Нью-Йорк,

Львів, 1993.

7. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. - К., 1997.

8. Патриляк І.К. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. //Укр. іст. журнал. - 2000. - №4.

9. Руденко Н.М., Русак А.В. Армія фашистського агресора: від перемог до поразок. 1941-1945 рр. (Морально-психологічний аспект). -К., 1997.

10. Скоробогатов А.В. ОУН у Харкові за часів окупації (1941-1943 рр.)//Укр.іст. журнал. - 2000. - №6.

11. Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). - Львів,

1995.

12. Чайковський А. С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941 -1945 рр.мовою документів, очима історика. - К., 1994.

13.Швагуляк М. Українська карта //Дзвін. - 1990. - №7.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.