Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
 

План заняття:

1. Етапи розвитку первісного господарства.

2. Неолітична революція.

3. Економіка держав Месопотамії. Економічні погляди народів передньої Азії.

4. Економіка стародавнього Єгипту. Погляди стародавніх єгиптян на організацію господарства.

 

Тестові завдання:

 

31. З яким століттям збігається первісний спосіб виробництва:

А. Кам'яний вік.

Б. Бронзове століття.

В. Залізний вік.

Г. Неоліт

 

32. За типом господарства розрізняють:

А. Яке привласнює і яке виробляє господарство.

Б. Яке виробляє і яке споживає господарство.

В. Яке привласнює і яке споживає господарство.

Г. Немає вірної відповіді.

 

33. Основою виробничих відносин первіснообщинного ладу була:

А. Колективізація.

Б. Община власність на знаряддя праці і засоби виробництва.

В. Зрівняльний розподіл матеріальних благ.

Г. Вірно А і Б.

 

34. Що відмежувало людину від світу тварин:

А. Опанування вогнем.

Б. Полювання.

В. Збирання.

Г. Рибальство.

 

35. Перші знаряддя праці з'явилися:

А. У палеоліті.

Б. У мезоліті.

В. У неоліті.

Г. Вірні відповіді Б і В.

 

36. Перші процеси міграції населення сталися:

А. У палеоліті.

Б. У мезоліті.

В. У неоліті.

Г. Вірні відповіді А і В.

 

37. В якому періоді з'являються перші серпи і мотики:

А. У палеоліті.

Б. У мезоліті.

В. У неоліті.

Г. Немає вірної відповіді.

 

38. Для неоліту характерно:

А. Привласнююче господарство.

Б. Виробляюче господарство.

В. Немає вірної відповіді.

Г. Вірні відповіді А і Б.

 

39. Неолітична революція означає:

А. Виникнення приватної власності.

Б. Перехід від господарства, яке привласнює, до господарства, що виробляє.

В. Перехід від мідних знарядь праці до залізних.

Г. Перетворення поливного землеробства у головну галузь.

 

40. Розвиток землеробства скотарства стали передумовами:

А. Зародження ремесла.

Б. Обміну між людьми.

В. Появи первісних грошей.

 

41. Що призвело до руйнування первіснообщинного ладу і розпаду родової громади?

А. Виникнення приватної власності.

Б. Перехід від збирання до землеробства.

В. Виникнення ремесла.

Г. Немає вірної відповіді.

 

42. Що сприяло утворення держави?

А. Виникнення приватної власності.

Б. Руйнування громади.

В. Майнове нерівність.

Г. Всі відповіді вірні.

 

43. Перші державні створення виникають:

А. На Давньому Сході.

Б. У Стародавній Греції.

В. У Давньому Римі.

 

44. Давні шумерські держави існували:

А. У Месопотамії.

Б. У Давньому Єгипті.

В. У Давньому Вавилоні.

Г. У Давньому Римі.

 

45. У Давньому Шумері основною галуззю господарства було:

А. Землеробство.

Б. Скотарство.

В. Ремесло.

Г. Всі відповіді вірні.

 

46. У Період шумерської держави земля поділялася на 2 частини.

А. Одна частина знаходилася у власності великих сімей. Могла продаватися і купуватися.

Б. Одна частина знаходилася у власності територіальної громади, але передавалася в індивідуальне володіння великим сім'ям і могла продаватися і купуватися.

В. Одна частина знаходилася у власності великих сімей. Не могла продаватися і купуватися.

 

47. Період шумерського держави земля ділилася на 2 частини.

А. Одна частина знаходилася у власності великих сімей. Інша – могла продаватися і купуватися.

Б. Одна частина складала фонд храмової землі інша складала фонд власності територіальної громади.

В. Одна частина складала царський земельний фонд, інша – знаходилася у власності великих сімей без права продажу.

 

48. У Аккадському царстві було створено:

А. Ірригаційна система.

Б. Територіальна громада.

В. Царська система господарства.

Г. Цивілізована система.

 

49. У країні Стародавнього Сходу правил цар Хаммурапі?

А. Аккадське царство.

Б. Стародавній Єгипет.

В. Державі з центром в Урі.

Г. Вавилон.

 

50. У Стародавньому Вавилоні господарство було:

А. Централізованим.

Б. Децентралізованим.

В. Занедбаним.

Г. Капіталістичним.

 

51. У Вавилоні існувало:

А. Боргове рабство.

Б. Лихварство.

В. Вельможне господарство.

Г. Вірні відповіді А і Б.

 

52. За законами Хаммурапі:

А. Збиралася орендна плата.

Б. Обмежувалась норма доходу.

В. Рабство було патріархальним, рабами були іноземці.

Г. Всі відповіді вірні.

 

53. Скільки періодів виділяють в економіці стародавнього Єгипту?

А. 2.

Б. 5.

В. 7.

Г. 3.

 

54. В який період існування Єгипетської цивілізації з'явився папірус:

А. Раннього царства.

Б. Середнього царства.

В. Нового царства.

Г. Пізнього царства.

 

55. У який період єгиптяни відкрили бджільництво?

А. Раннього царства.

Б. Давнього царства.

В. Нового царства.

Г. Пізнього царства.

 

56. Яким було господарство у Стародавньому Єгипті:

А. Централізованим.

Б. Децентралізованим.

В. Архаїчнім.

Г. Впорядкованим.

 

57. У який період розвитку Стародавнього Єгипту виникло виробництво скла:

А. Раннього царства.

Б. Середнього царства.

В. Нового царства.

Г. Пізнього царства.

 

58. Що було особливістю єгипетської економіки періоду Середнього царства?

А. Падіння ролі величезних царських господарств та зміцнення середнього дрібного землеволодіння.

Б. Підвищення ролі великих царських господарств та зміцнення середнього дрібного землеволодіння.

В. Розвиток конярства.

Г. Розвиток орендних відносин.

 

59. Основними пам’ятками економічної думки Стародавнього Єгипту є:

А. «Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі»

Б. «Папірус Вільбура»

В. «Повчання Гераклеопольського царя своєму синові Мерікару»

Г. «Заповіт Рамзеса ІІІ»

Д. Всі відповіді вірні.

 

60. Цінність повчання Ахтоя полягає в наступному:

А. У повчанні надано пріоритети розвитку освіти і навчання, надається перелік занять стародавніх єгиптян, описаний соціальний устрій держави.

Б. У повчанні вперше дається ґрунтовний опис розподілу праці.

В. Чітко визначено функції усіх категорій тогочасного рабовласницького суспільства.

 

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.)

 

План заняття:

1. Економіка Стародавнього Китаю. Особливості економічної думки та її еволюція.

2. Особливості господарської еволюції Стародавньої Індії. «Артхашастра».

3. Економічний розвиток античних держав.

3.1. Економіка Стародавньої Греції.

3.2. Економічний розвиток Стародавнього Риму.

 

Тестові завдання:

 

61. Які періоди економічного розвитку Стародавній Греції можна виділити:

А. Крито-мікенський, гомерівський, архаїчний, класичний.

Б. Критський, мікенський, гомерівський, класичний.

В. Мікенський, гомерівський, архаїчний, класичний.

Г. Гомерівський, архаїчний, класичний.

 

62. Основою господарського життя в крито-мікенський період було:

А. Дворцове господарство.

Б. Господарство, що привласнює.

В. Господарство, що виробляє.

Г. Немає вірної відповіді..

 

63. Палац в крито-мікенський період виконував такі функції:

А. Адміністративний і релігійний центр.

Б. Головна житниця і майстерня.

В. Торговельна факторія.

Г. Вірні відповіді А і В.

Д. Вірні відповіді А, Б, В.

 

64. Яких форм власності існували на землю у період найвищого розквіту Ахейського суспільства:

А. Державна і общинна.

Б. Приватна і колективна.

В. Державна і приватна.

Г. Приватна і общинна.

 

65. Класичний економічної розвитку Стародавній Греції характеризується:

А. Господарством полісів.

Б. Рабство класичного типу.

В. Удосконаленням розрахункової системи і зародженням банківських операцій.

Г. Усі відповіді вірні.

Д. Вірні відповіді Б і В.

 

66. Що у Давній Греції стало гальмом в розвитку товарно-грошових відносин:

А. Поліси.

Б. Фіаси.

В. Соціальна диференціація.

Г. Немає вірної відповіді.

 

67. Що собою представляв Рим в древній період:

А. Антична громада.

Б. Громадянська громада.

В. Родова землеробська громада.

Г. Ахейське суспільство.

 

68. Яка група вільного населення з'явилася в Римі до VI в. до н.е.

А. Раби.

Б. Фети.

В. Плебеї.

Г. Патриції.

 

69. З якою метою було проведено реформу царя Сервія Туллія?

А. Для згладжування соціальних і політичних конфліктів між патриціями і плебеями.

Б. Для обмеження прав плебеїв.

В. Для підвищення ролі держави.

 

70. Що завершило перехід від родового ладу до рабовласницькому державі?

А. Закони царя Хаммурапі.

Б. Глибока криза грецького світу.

В. Закон Тиберія Гракха.

Г. Реформа Сервія Туллія.

 

71. Що було основою римської економіки?

А. Сільське господарство.

Б. Скотарство.

В. Ремісництво.

Г. Немає вірної відповіді.

 

72. Що зафіксовано «Законами ХII таблиць»?

А. Приватна власність на землю.

Б. Політичне рівноправність плебеїв і патриціїв.

В. Інститут рабства.

Г. Карбована монета.

 

73. Що вплинуло на підйом сільського господарства II – I ст. до н.е.?

А. Широке впровадження рабства.

Б. Встановлення ринкових зв'язків між містом і селом.

В. Перехід від дрібного до великому землеробства.

Г. Всі відповіді вірні.

 

74. Що викликало потужний рух вільного громадянства за аграрні реформи?

А. Розвиток товарно-грошових відносин.

Б. Виникнення латифундій.

В. Зростання населення міст.

Г. Розорення хліборобів.

 

75. Що стало валютою Середземномор'я?

А. Бронзові і свинцеві монети.

Б. Римські срібні монети.

В. Золоті зливки.

Г. Всі відповіді вірні.

 

76. Що відбувається з приходом до влади в Давньому Римі Діоклетіана?

А. Розпад і переродження античних господарських структур.

Б. Зміна системи збору податків.

В. Поширення емфітевтичної оренди.

Г. Комендація і зміна положення колонів

Д. Всі відповіді вірні.

 

77. Який період у всесвітньої історії вважається кінцем стародавнього і початком середньовічного періоду європейської історії?

А. 395 р.

Б. 317 р.

В. 332 р.

Г. 476 р.

 

78. Конфуцій виклав своє вчення у формі бесід, які були видані під назвою:

А. «Артхашастра»

Б. «Авеста»

В. «Люньюй»

Г. «Домострой»

Д. «Сума теологій»

 

79. Економічна думка стародавнього Китаю була спрямована на:

А. Державне невтручання в господарські справи та обмеження регулювання земельних відносин.

Б. Державне втручання у розподіл суспільних обов’язків.

В. Охорону власності рабовласників, дотримання законів, державного невтручання у суспільні відносини.

Г. Вдосконалення державного управління, дотримання законів, забезпечення надходження податків, охорону власності.

 

80. Які видатні винаходи китайських винахідників суттєво вплинули на розвиток світової економіки?

А. Сейсмограф і компас.

Б. Карта зіркового неба і калькулятор.

В. Ієрогліфи-піктограми і колесо.

Г. Компас і географічна карта.

Д. Карта світу і глобус.

 

81. Які міста стародавньої Індії свідчать про високий рівень економіки, культури і будівниць кого мистецтва:

А. Магадха і Кашала

Б. Гиндукуша і Баранасі

В. Мохенджо-Даро і Хараппа

Г. Ману і Чандрагупта

 

82. Якими видами ремесел славилася стародавня Індія?

А. Ткацтво, металообробка і деревообробка.

Б. Гончарство, ткацтво, виноробство.

В. Зброярство, металообробка, ковальство.

Г. Скотарство, деревообробка, садівництво.

Д. Зброярство, ткацтво, ковальство.

 

83. Хто і коли написав «Економікос»?

А. Варрон Марк Теренцій 116-27 рр. до н.е.

Б. Марк Порцій Катон 234-149 рр. до н.е.

В. Колумелла Люцій Юній Модерат 1 ст. до н.е.

Г. Гай Пліній Старший 23-79 рр. до н.е.

Д. Ксенофонт у період 401-399 рр. до н.е.

 

84. Які економічні категорії, що вважаються видатним науковим відкриттям, розглядав Аристотель?

А. Держава і закони.

Б. Політика і власність.

В. Простий товарний обіг і обіг капіталу.

Г. Власність і держава.

Д. Економія і політика.

 

85. Які римські мислителі присвятили свої праці землеробству і аграрній економіці?

А. Варрон Марк Теренцій.

Б. Марк Порцій Катон.

В. Колумелла Люцій Юній Модерат.

Г. Гай Пліній Старший.

Д. Всі зазначені мислителі.

 

86. Чому римські мислителі присвячували свої праці землеробству й аграрній економіці?

А. Оскільки в цей період міста не розвиваються.

Б. Аграрний сектор економіки недорозвинутий, а тому потрібні певні дослідження в цій сфері.

В. Стародавній Рим мав сприятливі умови для формування великих землевласників-латифундистів.

 

87. Про що свідчать «Закони ХІІ таблиць»?

А. Про право приватної власності.

Б. Про впорядкування аграрних відносин.

В. Про зв'язок економічної думки і політики стародавнього Риму з аграрними справами.

Г. Про зв'язок економічної думки і політики стародавнього Риму з розвитком держав-міст.

 

88. В основі кризи рабовласницьких держав були протиріччя між:

А. Рабовласниками і державною владою.

Б. Примусовою рабською працею і рабовласницькою власністю.

В. Між господарствами крупних землевласників і дрібних селян.

Г. Між працею і капіталом.

 

89. Номи – це:

А. Перші державні утворення в стародавніх східних цивілізаціях.

Б. Земельні угіддя у середньовіччя.

В. Форма зовнішньоекономічного примусу селян в період феодалізму.

 

90. Поліс – це:

А. Великі плантації у стародавньому Римі, господарство яких засноване на праці рабів.

Б. Місто-держава в стародавній Греції.

В. Перші державні утворення в стародавніх цивілізаціях.

 

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – XV ст.)

 

План заняття:

1. Загальна характеристика феодалізму.

2. Раннє середньовіччя – формування феодальної системи (V – сер. XI ст.)

3. Економічна думка раннього західноєвропейського середньовіччя.

4. Період класичного Середньовіччя (2-га пол. XI ст. – XV ст.)

5. Розвиток економічної думки Київської Русі.

 

Тестові завдання:

 

91. До основних ознак феодалізму слід відносити:

А. Політичну роздрібненість, ієрархічну структуру влади, васалітет, корпоративність.

Б. Крупне землеволодіння і селянсько-сеніоріальні відносини.

В. Панування натурального господарства, сполучення крупного і дрібного землеволодіння, позаекономічний примус, низький рівень техніки.

Г. Особиста залежність селян від феодалів, низький рівень техніки, низька продуктивність праці, селяни –знаряддя праці, що вміють говорити.

 

92. Типовою формою феодальної держави виступає:

А. Монархія.

Б. Республіка.

В. Федерація.

Г. Демократія.

 

93. Яка країна була багато чисельнішою в період Середньовіччя:

А. Греція.

Б. Франція.

В. Італія.

Г. Німеччина.

Д. Китай.

 

94. Що було передумовою росту населення в епоху Середньовіччя?

А. Підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва і поглиблення розподілу праці.

Б. Підвищення продуктивності промисловості і поглиблення розподілу праці.

В. Низький рівень розвитку медицини.

Г. Часті неврожаї, хвороби і епідемії.

 

95. В якому столітті створилася Франкська держава?

А. В 4 столітті.

Б. В 5 столітті.

В. В 6 столітті

Г. На межі 5-6 століття.

 

96. Основною галуззю франкського господарства було:

А. Ремесло.

Б. Скотарство.

В. Землеробство.

Г. Садівництво.

Д. Виноробство.

 

97. У чому полягає причина повільного розвитку Німеччини?

А. Політична роздрібненість.

Б. Відсутність централізованої держави.

В. Економічна криза.

Г. Невигідне географічне розташування.

 

98. У чому полягала реформа Карла Мартелла (714-715)?

А. Земельні дарування даються не навічно, а на термін служби.

Б. Бенефіцій перетворювався на довічне володіння.

В. Формування класу залежних селян.

Г. Вивільнення селян з феодальної залежності.

 

99. До основних історичних джерел епохи раннього феодалізму відносять такі:

А. «Салічна правда».

Б. «Рипуарська равда».

В. «Руська правда».

Г. Вірно у А і Б.

Д. Вірно у А і В.

 

100. Комутація повинностей – це:

А. Розкріпачення селян.

Б. Заміна відробіткової і натуральної ренти грошовою.

В. Зростаюча спеціалізація праці.

Г. Закріпачення вільних селян.

 

101. Відомий твір Святого Аврелія Августина мав назву:

А. «Сповідь».

Б. «Нікомахова етика».

В. «Салічна правда».

Г. «Теорія»

 

102. «Салічна правда» представляє собою:

А. Щотижнева газета.

Б. Настанови ведення господарства.

В. Пам’ятка періоду розвитку Київської Русі.

Г. Документ, що віддзеркалює господарський лад і економічний побут франків.

 

103. Яку власність захищала «Руська Правда»?

А. Державну.

Б. Приватну, майно княжого двору.

В. Колективну, майно трудових общин.

Г. Приватну, майно всіх верств населення.

 

104. Про що свідчать трактати («Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона Київського, «Повчання дітям» князя Володимира Мономаха) світських і церковних діячів Київської Русі?

А. Про високий рівень освіти.

Б. Про високий рівень економічної думки в давньоруській державі.

В. Про розвиток писемності у стародавні часи.

Г. Про рівень відповідальності князівства.

 

105. Чому Фому Аквінського називали християнським Аристотелем?

А. Зробив вагомий внесок в інтелектуальний розвиток людства.

Б. Ліквідував церковне «табу» на лихварство.

В. Його праця прискорила формування капіталістичних відносин в Європі.

 

106. Що стало головним чинником відродження античних і появи середньовічних міст?

А. Відділення ремесла від сільського господарства.

Б. Відділення ремесла від скотарства.

В. Відділення скотарства від рослинництва.

Г. Відділення рослинництва від тваринництва.

 

107. Комунальна революція представляє собою:

А. Примус населення до виконання феодальних повинностей.

Б. Об’єднання робітників у цехи.

В. Боротьба міських жителів за вивільнення від влади сеньйора.

Г. Боротьба колоній за незалежність.

 

108. В якій країні в XV ст.. з’явились перші ломбарди, що давали гроші під заставу речей?

А. Німеччина.

Б. Франція.

В. Італія.

Г. Польща.

 

109. Найпоширеніша форма середньовічної міжнародної торгівлі:

А. Аукціон.

Б. Ярмарок.

В. Виставка.

Г. Біржа.

Д. Гільдія.

 

110. Ганза –

А. Торговий союз північних європейських міст.

Б. Наділ землі.

В. Обмінні контори.

Г. Форма організації середньовічної торгівлі.

 

111. Період розвинутого феодалізму припадав на наступний період:

А. XI – XV ст. н.е.

Б. XVI – XVIII ст. н.е.

В. V – X ст. н.е.

 

112. Перші цехи в Західній Європі з’явилися у:

А. Італії X ст. н.е.;

Б. Франції X ст. н.е.;

В. Франції наприкінці XI – початку XII ст. н.е.;

Г. Англії і Німеччині XIII ст. н.е.

Д. Італії XI ст. н.е.;

 

113. Чому надійність середньовічних банків була низькою?

А. Тому що був високий рівень інфляції.

Б. Тому що королі і феодали не платили по заборгованостям

В. Тому що населення не вертало свої борги банкам.

Г. Тому що були частими пограбування.

 

114. Які фактори сприяли централізації західноєвропейських держав?

А. Ріст міст і розвиток товарно-грошових відносин.

Б. Виникнення нових соціальних груп – ремісників і торгівців, об’єднаних в професійні корпорації.

В. Підсилення антифеодального протистояння населення в селі і місті.

Г. Сприяння дрібних і середніх феодалів посиленню влади короля.

Д. Всі зазначені чинники.

 

115. Яка країна визнається класичною країною феодалізму?

А. Англіяю

Б. Німеччина.

В. Італія.

Г. Франція.

Д. Голландія.

 

116. «Саксонське зєрцало» - це

А. Збірник німецького права за часів феодалізму.

Б. Збірник англійського права у середні століття.

В. Щотижнева французька газета, що відображала події 15 сторіччя.

 

117. Гайди – це

А. Селянські (громадські) землі.

Б. Перші державні утворення

В. Перші державні утворення у східних цивілізаціях.

 

118. В період середньовіччя в Італії розвивався:

А. Позичковий капітал

Б. Торговий капітал

В. Промисловий капітал

 

119. Головна причина економічного відставання Німеччини в період

середньовіччя:

А. Політична роздрібненість

Б. Селянські повстання

В. Слабкість промислової бази

 

120. Аграрний переворот в Англії (XVI ст) – це:

А. Реформа К. Мартелла

Б. Реформа Столипіна

В. Процес огоражування

Г. Іосифіфська реформа

 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)

 

План заняття:

1. Зародження ринкової системи господарювання.

2. Процес первісного нагромадження капіталу.

3. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів.

4. Передумови виникнення меркантилізму, його етапи і роль у розвитку економічної теорії.

5. Український меркантилізм і його практичні можливості.

 

Тестові завдання:

 

121. Що лягло в основу трансформації господарської системи наприкінці XV століття (перетворення феодальної на ринкову)?

А. Поглиблення суспільного розподілу праці.

Б. Затвердження приватної власності на засоби виробництва.

В. Ліквідація особової залежності.

Г. Всі відповіді вірні.

 

122. Глобальними наслідками якого процесу стало створення світового ринку і формування колоніальної системи?

А. Первісного нагромадження капіталу.

Б. Поширення думок меркантилізму.

В. Великих географічних відкриттів.

Г. Розвитку аграрного сектору економіки в Англії.

 

123. Що виступає результатом первісного нагромадження капіталу?

А. Створення армії найманих працівників і капіталістичних підприємців.

Б. Створення буржуазної власності.

В. Виникнення торгових війн.

Г. Революція цін.

Д. Немає вірної відповіді.

 

124. Виділіть основні джерела первісного нагромадження капіталу:

А. Експлуатація селян.

Б. Колоніальний грабіж і колоніальна торгівля.

В. Революція цін.

Г. Торгові війни і займи коронованим особам, державні борги.

Д. Вірні відповіді Б. В. Г.

 

125. Передумовою Великих географічних відкриттів стало:

А. Розвиток науки і техніки в Європі.

Б. Створення вільних працівників.

В. Розвиток астрономії у східних країнах.

Г. Буржуазні революції.

Д. Формування централізованої мануфактури.

 

126. Чим викликана «революція цін» в європейських країнах?

А. Перевиробництвом товарів першої необхідності.

Б. Слабкому насичені ринку товарами і «порчею монети».

В. Невистачанням злота і срібла у обігу.

Г. Розвитком мануфактурного виробництва.

Д. Немає вірної відповіді.

 

127. Хто започаткував наукову революцію XVII?

А. Н. Копернік.

Б. Г. Галілео.

В. І. Ньютон.

Г. Дж. Бруно.

Д. М. Лютер.

 

128. Найважливіше джерело первісного нагромадження капіталу у Франції:

А. Масове обезземелення селян.

Б. Загально французький відкуп податків.

В. Аграрний переворот.

Г. Торгівля індульгенціями.

Д. Цехові революції.

 

129. Кольбертизм – це:

А. Економічна політика державного втручання, спрямована на забезпечення активного торгівельного балансу.

Б. Революційний рух у Франції.

В. Процес феодалізації.

Г. Заходи уніфікації тарифів і укрупнення внутрішніх митних областей.

Д. Політика державного невтручання в економіку країни.

 

130. Який процес став передумовою аграрного перевороту в Англії, що тривав майже 300 років?

А. Реформація.

Б. Огороджування.

В. Примусове обезземелення.

Г. Піратство.

Д. Работоргівля.

 

131. Етапу раннього меркантилізму відповідає теорія:

А. Теорія торгового балансу.

Б. Теорія грошового балансу.

В. Теорія трудової вартості.

Г. Теорія граничної корисності.

Д. Теорія цінності.

 

132. Визначте основний принцип меркантилізму:

А. Купувати більше, продавати більше.

Б. Більше продавати, менше купувати.

В. Менше продавати, менше купувати.

Г. Більше продавати.

Д. Більше купувати.

 

133. Яке економічне завдання вбачав ранній меркантилізм?

А. Утримувати та нагромаджувати гроші у країні.

Б. Розширити закупівлю товарів за кордоном.

В. Карбувати гроші.

Г. Примножувати капітал країни без зовнішніх зв’язків, шляхом розвитку власних золотих копалень.

Д. Довести необхідність державного втручання в економіку країни.

 

134. Хто автор «Трактату про спільну корисність королівства Англії» (1549р.)?

А. У. Стаффорд.

Б. Дж. Гелс.

В. Т. Мен.

Г. Дж.Чілд.

Д. А. Монкретьєн.

 

135. Хто є автором трактату «Багатство Англії у закордонній торгівлі»?

А. У. Стаффорд.

Б. Г. Скаруффі.

В. Т. Мен.

Г. Дж.Чілд.

Д. А. Серра.

 

136. В якому творі детально викладено концепцію французького меркантилізму?

А. «Відповіді на парадокси п. Малеструн стосовно подорожчання всіх товарів і грошей».

Б. «Лекції про гроші».

В. «Трактат про політичну економію».

Г. «Новий трактат про торгівлю».

Д. «Економікс»

 

137. Виділіть англійських меркантилістів:

А. Антуан Монкретьєн, Жан Боден, Гаспаро Скаруффі.

Б. Гаспаро Скаруффі, Бернард Даванцаті, Антоніо Серра.

В. Джон Гелс, Уільям Стаффорд, Томас Мен.

Г. Дж. Чілд, Адам Сміт, Карл Маркс.

Д. Платон, Аристотель, Ксенофонт.

 

138. Які дії гетьманського уряду за часів Б. Хмельницького є ознаками меркантилістської політики?

А. Встановлення зовнішньоторговельного мита на різні товари, що вивозилися.

Б. Видавництво універсалів про охорону особи.

В. Безмитна торгівля з польською шляхтою.

Г. Розвиток промислового виробництва.

Д. Жодні дії не вказують на реалізацію політики меркантилізму.

 

139. Який гетьман своєю політикою сприяв розвитку промислових мануфактур?

А. Б. Хмельницький

Б. П. Могила

В. І. Вишневецький.

Г. І. Мазепа.

Д. Д. Апостол.

 

140. У чому полягає концепція Теофана Прокоповича?

А. Людина повинна бути корисною державі.

Б. Перш за все необхідно розвивати торгівлю, а вже потім промисловість.

В. Держава повинна сприяти розвитку зовнішньої торгівлі.

Г. Країна має приваблювати як можна більше золота і срібла.

Д. Чесна праця повинна визначати місце людини в суспільстві.

 

141. В контексті якої науки Т.Прокопович розглядає економіку?

А. Математика.

Б. Географія.

В. Астрономія.

Г. Етика.

Д. Філософія.

 

142. На які частини розділяється економічна наука за Т.Прокоповичем?

А. Мікроекономіка, макроекономіка.

Б. Монастирка, економіка і політика.

В. Економіка і хрематистика.

Г. Етика, естетика і політика.

 

143. Який гетьман продовжував меркантилістську політику, започатковану Б. Хмельницьким?

А. Т. Прокопович.

Б. Д. Апостол.

В. І. Мазепа.

Г. П. Сагайдачний.

 

144. Політика фритредерства представляє собою:

А. Політику вільної торгівлі без державного обмеження.

Б. Політику державного обмеження зовнішньої торгівлі.

В. Політику спрямовану на концентрацію всіх засобів виробництва в руках капіталістів.

Г. Політику, що впроваджував Б.Хмельницький.

 

145. Відповідно до поглядів українських меркантилістів «політика» – це:

А. Наука про методи управління певним господарством.

Б. Наука про звичаї взагалі.

В. Наука про звичаї, методи, які використовуються управителем держави.

Г. Наука про управління.

 

146. Якого ученого вважають останнім меркантилістом?

А. Уільям Стаффорд.

Б. Гаспаро Скаруффі

В. Джон Лок

Г. Віяльям Петті

Д. Джеймс Стюарт

 

147. У науковій праці Джеймса Стюарта «Дослідження про основи політичної економії» (1767 р.)

А. Систематизовано погляди англійських меркантилістів.

Б. Систематизовано погляди українських меркантилістів.

В. Систематизовано погляди меркантилістів.

Г. Систематизовано погляди маржиналістів.

Д. Представлено основні ідеї представників класичної школи політичної економії.

 

148. Економіст Джон Лок (1632-1704):

А. Виступав за державне втручання в економіку.

Б. Розглядав політику протекціонізму.

В. Був прихильником кількісної теорії грошей.

Г. Був засновником класичної школи політичної економії.

Д. Критикував політику, що проводив Б. Хмельницький.

 

149. Дж. Вандердім в Девід Юм:

А. Підтримували політику протекціонізму.

Б. Критикували теорію грошей меркантилістів.

В. Розвивали теорію цінності.

Г. Запобігли занепаду Англії у ХНІ ст.

 

150. Відповідно до теорії А. Монкретьєна які існують засоби збагачення людей?

А. Впорядкування і збільшення ремесел та мануфактур.

Б. Утримання флоту.

В. Розвиток торгівлі.

Г. Розвиток аграрної сфери.

Д. Вірна комбінація відповідей А. Б. В.

 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.)

 

План заняття:

 

А. Розвиток індустріальної господарської системи:

1. Особливості розвитку Голландії.

2. Промислова революція в Англії.

3. Особливості промислового перевороту у Франції.

4. Промисловий переворот в Німеччині.

5. Створення США, їх економічний розвиток.

6. Господарство українських земель.

 

Б. Економічна думка в період становлення національних держав.

7. Економічна теорія фізіократів.

8. Формування і розвиток класичної школи політичної економії.

9. Соціалістичні економічні теорії:

9.1. Економічні погляди соціалістів-утопістів.

9.2. Соціалізм П. Прудона.

 

Тестові завдання:

 

151. Що представляла Голландія на початку XVII ст.?

А. Світовий постачальних сукна.

Б. «Світовий перевізник»

В. Найкрупніший в Європі виробник с/г продукции.

 

152. Крупнішою галуззю промисловості в Голландії в XVII ст. було:

А. Будівництво залізних доріг.

Б. Суднобудівництво.

В. Будівництво літаків.

Г. Рослинництво.

 

153. Яке місто стало світовим фінансовим центром в XVII ст..?

А. Амстердам.

Б. Будапешт.

В. Лондон.

Г. Київ.

 

154. Коли розпочався економічний занепад Голландії?

А. Початок XIX ст..

Б. Початок XVIII ст..

В. Середина XVII ст..

 

155. Виділіть основні причини економічного занепаду Голландії?

А. Відсутність сировини, невелика площа держави, нестача робочої сили.

Б. Голландію було захвачено Іспанією, і перетворено на с/г базу іспанської імперії.

В. Невдале закінчення промислового перевороту.

 

156. Який наслідок революції в сільському господарстві Англії надав можливість забезпечити міське населення продуктами сільського господарства?

А. Створення резервної армії пролетарів.

Б. Збільшення внутрішнього ринку збуту.

В. Збільшення продуктивності землі.

Г. Розвиток винахідницької думки.

Д. Створення парової машини.

 

157. До чого призвела англійська буржуазна революція XVII ст.?

А. До виникнення мануфактур.

Б. До виникнення фондових бірж.

В. До виникнення монетного двору.

Г. До виникнення парового двигуна.

 

158. Політичний стан США у другій половини XVIII ст.?

А. США в результаті боротьби за незалежність стає незалежною державою.

Б. США є мексиканською колонією.

В. США знаходиться під управлянням Англії.

Г. США є колонією Португалії.

 

159. Що призвело до громадянської війни США?

А. Використання рабської праці на півдні країни.

Б. Підтримка Північчю англійської влади в період визвольної війни.

В. Боротьба за індійські землі.

Г. Переважання негроїдної раси в правлінні країни.

Д. Відкриття нових земель на сході.

 

160. В чому полягає основна причина запізнення промислового перевороту в Німеччині?

А. Політична роздрібненість і панування феодальних порядків.

Б. Невдале географічне розташування.

В. Англійська конкуренція.

Г. Розвиток шляхетського землеволодіння.

 

161. Яка галузь була основною в Німеччині після промислового перевороту?

А. Металургія.

Б. Хімічна промисловість.

В. Сільське господарство.

Г. Будівництво залізниць.

Д. Виноробство.

 

162. В чому полягала інвентарна реформа Правобережної України?

А. Увічнення кріпосницьких відносин.

Б. Формування феодального дворянства.

В. Звільнення селян з кріпацтва.

Г. Законодавче врегулювання взаємовідносин поміщиків і кріпаків.

Д. Збереження селянської общини.

 

163. Що означає американський спосіб переходу України до капіталізму?

А. Потужні агровиробництва з використанням машин і вільної праці та формування товарних господарств фермерського типу.

Б. Відробіткова система, що призводила до кабали основної маси селян.

В. Визвольна боротьба українського народу за незалежність.

Г. Перетворення кріпаків на поміщиків.

 

164. Перше в Російські імперії монопольне об'єднання:

А. Вугільний синдикат.

Б. Нафтовий синдикат.

В. Цукровий синдикат.

Г. Суконний картель.

165. Із занепадом автономії в Україні XVII-XVIII ст. збільшується:

А. Козацька та селянська власність.

Б. Шляхетське землеволодіння.

В. Російська дворянська земельна власність.

 

166. Якому представнику класичної школи політичної економії належить вислів «Праця є батько і активна основа багатства, а земля його мати»:

А. Ф. Кене.

Б. Д.Рікардо.

В. У. Петті.

Г. П. Буагільбер.

Д. Б. Франклін.

 

167. Хто з науковців першим зробив спробу відобразити кругообіг промислового капіталу у формі наочної схеми?

А. Ф. Кене.

Б. Р. Кантільон.

В. К. Маркс.

Г. А. Сміт.

Д. В. Каразин.

 

168. Яка школа обрала предметом своїх досліджень сільське господарство?

А. Меркантилізм.

Б. Фізиократизм.

В. Класицизм.

Г. Монетаризм.

Д. Соціалізм-утопізм.

 

169. З яких трьох основних класів складається нація за Кене?

А. Промисловці, господарі, торгівці.

Б. Інтелігенція, пролетаріат, буржуазія.

В. Продуктивний клас, безплідний клас, землероби.

Г. Продуктивний (виробничий) клас, клас власників, безплідний клас.

Д. Землероби, промисловці, освітяни.

 

170. Які суспільні класи фізіократи вважали безплідними?

А. Промисловці і ремісники.

Б. Купці і фермери.

В. Землероби і дрібні торгівці.

Г. Наймані робітники мануфактур і духовенство.

Д. Селяни і землероби.

 

171. Яка країна є батьківщиною фізіократизму?

А. Україна.

Б. Німеччина.

В. Англія.

Г. Франція.

Д. Голландія.

 

172. З яких елементів складається економічна концепція Д.Рікардо?

А. Теорія порівняльних переваг.

Б. Теорія заробітної плати.

В. Теорія вартості.

Г. Монетарна теорія.

Д. Всі зазначені теорії входять до концепції Рікардо.

 

173. У чому полягає суть теорії народонаселення Томаса Мальтуса?

А. Населення зростає в геометричній прогресії, а засоби для існування в арифметичній прогресії, така тенденція потребує контролю (природного і морального).

Б. Населення зростає в арифметичній прогресії, а засоби для існування в геометричній, така тенденція призводить до кризи перевиробництва і потребує державного втручання.

В. Населення зростає в геометричній прогресії, засоби для існування зростають в арифметичній прогресії, така тенденція призведе до поширення канібалізму.

Г. Коли засобів для існування стає багато, кількість населення починає зменшуватися.

Д. Населення зростає повільніше, ніж виробляються засоби для існування.

 

174. Хто з українців був студентом і однодумцем А.Сміта?

А. Михайло Туган-Барановський.

Б. Іван Вернадський.

В. Тихон Степанов.

Г. Михайло Балудянський.

Д. Семен Десницький.

 

175. У Чому полягає зміст трифакторної теорії економічного розвитку Ж.Б. Сея?

А. Основними факторами виробництва виступають наука, праця і капітал.

Б. Підприємець комбінує фактори виробництва й організує виробництво на свій страх і ризик.

В. Основними факторами виробництва виступають праця, земля і капітал.

Г. Джерелом всіх цін є праця, а міра вартості є витратами виробництва.

Д. Теорія висвітлює зв’язок між корисністю і вартістю товару.

 

176. Що розуміється під законом Сея у вузькій формі?

А. Сукупний попит складається завжди тільки з виручки від запропонованих благ і послуг, включаючи факторні послуги.

Б. Всі товари повинні бути чистими субститутами і для цілком визначених функцій ціноутворення.

В. «Товари купуються за товари, а гроші для угоди повинні обмінюватись лише з яким-небудь товаром»

 

177. Що виступає основою соціалістичних утопічних теорій?

А. Мудрий розподіл благ у суспільстві.

Б. Відмова від приватної власності.

В. Формування суспільства добробуту, на основі приватної власності.

Г. Формування справедливого законодавства, що сприяє розвитку науки.

Д. Наявність приватної власності – основа економічної рівності населення.

 

178. Хто з економістів утопістів своїми міркуваннями поклав основу кооперативному руху?

А. Шарль Фур’є.

Б. Анрі де Сен-Сімон.

В. Роберт Оуен.

Г. Томас Мор.

Д. Томмазо Кампанелла.

 

179. Основним методом наукових праць П’єра Прудона було:

А. Математичний апарат Рікардо.

Б. Діалектика Гегеля.

В. Філософський аналіз Аристотеля.

Г. Діалектичний метод Маркса.

Д. Метод наукової абстракції.

 

180. Кому з економістів капіталістичної Європи належав «Трактат про домашню землеробську асоціацію»?

А. Ш. Фур’є

Б. А. Сміт

В. П. Прудон.

Г. Р. Оуен.

Д. К. Маркс.

 

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.)

 

План заняття:

1. Друга науково-технічна революція та її наслідки.

2. США, Німеччина і Японія як провідні світові країни.

3. Становлення державного соціалізму в СРСР.

4. Історична школа і соціальний напрям в економічні й теорії.

5. Економічна теорія К. Маркса.

6. Економічні теорії граничності.

 

Тестові завдання:

 

181. Які нові галузі промислового виробництва виникли внаслідок другої наукової революції?

А. Електротехнічна, хімічна, машинобудівна.

Б. Механічна, вугільна, паротехнічна.

В. Машинобудівництво, паровозобудівництво, літакобудівництво.

Г. Склодувство, лісосплав, хімічна галузь.

 

182. Диверсифікація представляє собою:

А. Одночасний розвиток багатьох не пов’язаних один з одним видів виробництва за засів промислового перевороту.

Б. Розширення асортименту продукції на продуктовому ринку.

В. Інвестування до легкої промисловості.

Г. Формування кооперативів.

Д. Використання нових добрив у сільгоспвиробництві.

 

183. Який фактор виробництва з’являється після другого промислового перевороту?

А. Праця.

Б. Земля.

В. Капітал.

Г. Наука.

 

184. Яка форма власності стає домінуючою у результаті НТР XVIII – XIX ст.:

А. Індивідуальна приватна.

Б. Акціонерна і фермерська.

В. Індивідуальна приватна і колективна.

Г. Державна і муніципальна.

Д. Акціонерна і кооперативна.

 

185. Капіталістична монополія – це:

А. Об’єднання капіталів на основі високого рівня концентрації виробництва і капіталу для забезпечення стабільних прибутків.

Б. Об’єднання капіталів різних розмірів з метою максимізації прибутку.

В. Об’єднання виробництва та збуту продукції певної галузі.

Г. Сукупність крупних виробництв, що розподіляють між собою ресурси.

 

186. Що з переліченого не є причиною монополізації економіки?

А. Зростання мінімальних розмірів капіталів.

Б. Намагання підприємців максимізувати прибутки за рахунок витіснення конкурентів.

В. Формування природних монополій у зв’язку з розвитком комунального господарства.

Г. Розвиток патентного права.

Д. Розвиток зовнішньої торгівлі.

 

187. Завдяки чому формувався фінансовий капітал?

А. Завдяки концентрації і централізації банківської справи.

Б. Завдяки розвитку промисловості.

В. Завдяки розвитку аграрного комплексу.

Г. Завдяки розвитку кооперативної форми власності.

 

188. В яких формах здійснювався експорт капіталу на рубежі ХІХ-ХХ ст.?

А. Державні позики.

Б. Комунальні позики.

В. Прямі і портфельні інвестиції.

Г. Кредити.

Д. Всі зазначені форми.

 

189. Яка країна за часів другої промислової революції була провідною країною провідних і портфельних інвестицій?

А. Німеччина.

Б. Франція.

В. Італія.

Г. Великобританія.

Д. Україна.

 

190. Що забороняв Закон про перевірку бідних у Великобританії?

А. Виплату допомоги безробітним особам, що перебувають на утриманні своєї сім'ї.

Б. Виплати безробітним, що жебракували.

В. Надавати допомогу вагітним жінкам, що перебувають на утриманні своєї сім'ї.

Г. Приймати банкам від бідних внески.

Д. Виплачувати банківський відсоток безробітним особам.

 

191. Девальвація фунта на початку ХХ ст. стала наслідком:

А. Впровадження Закону про перевірку бідних.

Б. Скасування золотого паритету національної валюти.

В. Збільшення державних витрат на соціальні програми.

Г. Впровадження «ножиць цін».

Д. Реалізації «Нового курсу» Ф. Рузвельта.

 

192. Що виступає основою всієї економічної системи К. Маркса?

А. Капітал.

Б. Вчення про праця як єдину й абсолютну субстанцію цінності.

В. Вчення про капіталізацію виробничих відносин.

Г. Діалектичний матеріалізм.

Д. Дослідження комунізму.

 

193. Що досліджується у першому томі Капіталу К. Маркса?

А. Процес виробництва капіталу.

Б. Процес обігу капіталу.

В. Процес капіталістичного виробництва взагалі.

Г. Процес розвитку суспільства.

Д. Процес розвитку економічних відносин.

 

194. Яка країна є батьківщиною історичної школи?

А. Англія.

Б. Франція.

В. Італія.

Г. Німеччина.

Д. США.

 

195. Хто з представників історичної школи написав твір «Національна система політичної економії»?

А. К. Маркс.

Б. Г. фон Шмоллер.

В. Ф. Ліст.

Г. В. Рошер.

Д. Б. Гільдебранд.

 

196. Які фази в історії господарського розвитку вирізняв Б. Гільдебранд?

А. Доіндустріальна, індустріальна, постіндустріальна.

Б. Натуральне господарство середніх віків, грошове господарство, кредитне господарство.

В. Дикість, натуральне господарство, товарне господарство.

Г. Дикість, рабство, грошове господарство.

Д. Доринкове господарство, ринкове господарство, інформаційне господарство.

 

197. Яку періодизацію економічної історії людства було запропоновано К. Бюхером?

А. Первісне господарство, рабство, феодалізм, капіталізм.

Б. Дикість, товарне господарство, комунізм.

В. Період замкненого домашнього господарства, період міського господарства, період народного господарства.

Г. Первинна формація, вторинна формація, комунізм.

Д. Доіндустріальна, індустріальна, постіндустріальна економіка.

 

198. Що доцільно віднести до вагомого внеску Тюнена в економічну теорію?

А. Теорія оренди, розташування та асигнування ресурсу.

Б. Теорія доходу та його розподілу.

В. Теорія цінності праці.

Г. Теорія продуктивності.

Д. Теорія граничної корисності.

 

199. Ким був запроваджений принцип граничної продуктивності капіталу?

А. Г. фон Тюнер.

Б. М. Лонгфілд.

В. Г. Госсен.

Г. В. С. Джевонс.

Д. А. Маршалл.

 

200. Яка проблема є основною в теорії Госсена?

А. Оптимізація при обмежених ресурсах.

Б. Закон людського зв’язку.

В. Індивідуальна корисність ресурсу.

Г. Обмін товарів за допомогою грошей.

Д. Регулювання доходів і видатків індивідуальних господарств.

 

201. Який економіст-теоретик вперше сформулював теорію індивідуальної оптимізації?

А. Г. фон Тюнер.

Б. М. Лонгфілд.

В. Г. Госсен.

Г. В. С. Джевонс.

Д. А. Маршалл.

 

202. Що було найважливішим внеском К. Менгера в економічну теорію?

А. Дослідження теорії байдужості споживача.

Б. Формулювання теорії цінності.

В. Теорія граничної продуктивності цінності фактора.

Г. Дослідження благ першої необхідності.

Д. Теорія обмеження ціни благ розкоші.

 

203. Що посідає центральне місце у праці «Принципи політичної економії» А. Маршала?

А. Теорія граничності.

Б. Теорія корисності.

В. Теорія вартості.

Г. Теорія трьох факторів.

Д. Теорія ціни.

 

204. У чому полягав закон рівності граничних корисностей А. Маршала?

А. Максимізація задоволення споживача відбувається коли граничні корисності товарів, зважені за їхніми цінами.

Б. Споживач завжди прагне максимізувати задоволення своїх потреб.

В. Корисність кожного товару не залежить від корисності інших товарів.

Г. Попит на товар дорівнює його пропозиції.

Д. Вірна відповідь не зазначена.

 

205. Філософія економіки якого науковця зводиться до твердження: «зусилля однієї людини приносить винагороду іншій у вигляді якого-небудь продукту, а зусилля суспільства забезпечують винагороду всім його членам у вигляді всієї виробленої продукції»?

А. В. Парето.

Б. А. Курно.

В. Дж.Б. Кларк.

Г. А. Маршалл.

Д. Ф. фон Хайєк.

 

206. Хто з американських економістів довів, що заробітна плата є часткою робітників у суспільному продукті, й робітники повинні отримувати стільки, скільки вони виробили?

А. В. Парето.

Б. А. Маршалл.

В. Ф. фон Хайєк.

Г. А. Курно.

Д. Дж.Б. Кларк.

 

207. Який учений вважав, що для розв’язання задач економічної оптимізації можна використовувати диференційні розрахунки?

А. Дж.Б. Кларк.

Б. А. Маршалл.

В. Ф. фон Хайєк.

Г. А. Курно.

Д. В. Парето.

 

208. У чому полягає головна заслуга Л. Вальраса?

А. Обґрунтування всіх економічних категорій на основі теорії корисності.

Б. Обґрунтування максимуму корисності в умовах вільної конкуренції.

В. Утворенні середньої норми прибутку на капітал як передумови максимуму корисності.

Г. Створенні функції порядкової корисності.

Д. Створення замкнутої математичної моделі загальної економічної рівноваги.

 

209. Відповідно до наукових поглядів В. Парето чого має бути позбавлена чиста економічна теорія?

А. Поняття цінності взагалі й корисності зокрема.

Б. Поняття корисності взагалі й цінності зокрема.

В. Поняття вартості взагалі і цінності зокрема.

Г. Поняття цінності взагалі і вартості зокрема.

 

210. У чому полягає «оптимум Парето»?

А. Зважені граничні корисності рівні для всіх товарів.

Б. Для всякого суб’єкта сума доходів дорівнює сумі витрат.

В. Рівновага, це стан за якого не можна покращити становище одного учасника обміну не погіршивши становища другого.

Г. Кількість усіх благ до досягнення рівноваги і після цього однакові.

Д. Ціни готових товарів дорівнюють витратам виробництва.

 

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)

 

План заняття:

1. Розвиток українських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

2. Україна у складі СРСР.

3. Українська економічна думка (М.Зібер, І. Франко)

4. Теорії граничності у сприйнятті української економічної думки.

5. Наукові новаторства Михайла Туган-Барановського.

6. Економіст-математик Євген Слуцький.

7. Засновник економетрії Павло Чомпа.

 

Тестові завдання:

 

211. Який український економіст ХІХ ст. довів, щл економічна теорія К. Маркса є продовженням трудової теорії А. Сміта і Д. Рікардо.

А. І. Франко.

Б. М. Зібер.

В. М. Туган-Барановський.

Г. М. Драгоманов.

 

212. Яка праця належить І. Франку?

А. «Капітал».

Б. «Маніфест комуністичної партії».

В. «До історії соціалістичного руху».

Г. «Теоретичні основи марксизму».

 

213. В якій книзі М. Туган-Барановський всебічно розглянув марксистку теорію економічного розвитку?

А. «Капітал».

Б. «Маніфест комуністичної партії».

В. «До історії соціалістичного руху».

Г. «Теоретичні основи марксизму».

 

214. Який твір М. Бунґе започаткував Київську школу політичної економії?

А. «Про місце політичної економії в системі народної освіти».

Б. «Гармонія господарських відносин».

В. «Основи політичної економії».

Г. «Нариси політико-економічної літератури».

 

215. На погляд Бунґе, які «продуктивні сили» беруть участь у задоволені людських потреб?

А. Праця і капітал.

Б. Праця і земля.

В. Капітал і інформація.

Г. Наука і капітал.

Д. Природа і праця.

 

216. Від чого залежить ефективність господарської діяльності за Д. Піхном?

А. Від культурно-історичних сил народу.

Б. Від наявності трудових ресурсів.

В. Від якості трудових ресурсів.

Г. Від кількості праці.

Д. Від якості всіх ресурсів.

 

217. Хто здійснив синтез теорії граничності й трудової теорії вартості?

А. Микола Яснопольський.

Б. Сергій Подолинський.

В. Михайло Туган-Барановський.

Г. Дмитро Піхно.

Д. Євген Слуцький.

 

218. Хто з українських економістів був засновником економетрії?

А. Павло Чомпа.

Б. Дмитро Піхно.

В. Міхал Калецький.

Г. Сергій Подолинський.

Д. Євген Слуцький.

 

219. Чому Михайла Туган-Барановського називають «батьком теорії економічних циклів»?

А. В його теорії дається наукова інтерпретація причинно-наслідкових зв’язків циклічного характеру капіталістичного відтворення, обґрунтовуються методологічні засади прогнозування ринкової економічної кон’юнктури.

Б. В його теорії поєднуються теорія граничної корисності і трудова теорія вартості.

В. В його теорії обґрунтовується вплив мотивів і інтересів на розвиток суспільства.

Г. Михайло Туган-Барановський запропонував соціальну теорію розподілу.

 

220. Хто з лауреатів Нобелівської премії скористався дослідженнями Євгена Слуцького?

А. Дж.Р.Хікс.

Б. Ф. Хайєк.

В. Дж. Стігліц.

Г. Р. Солоу.

Д. П. Самуельсон.

 

221. Причиною голодомору 1932-1933 рр. були:

А. природні умови

Б. спланована акція комуністичного режиму

В. інфляція

 

222 Основними джерелами індустріалізації були:

А. націоналізація промисловості, збільшення прямих і не прямих податків

Б. використання трудового ентузіазму, колективізація с/г, конфіскація церковного і монастирського майна

В. а, б - вірні

Г. всі не вірні

 

223. Політика НЕПу проводилася у:

А. 1923 році

Б. 1921 році

В. 1925 році

 

224. Причиною голоду 1921-1923 рр. були:

А. природні умови

Б. спланована акція комуністичного режиму

В. інфляція

 

225. Завданням західноукраїнської кооперації було:

А. створити зовнішній ринок

Б. створити внутрішній ринок

В. створити монополію

 

226. Артільний рух 1894 року поширювався на:

А. Катеринославщину, Полтавщину, Чернігівщину, Київщину та Донеччину

Б. АР Крим

В. Катеринославщину, Полтавщину, Чернігівщину, Київщину та Прикарпаття

 

227. Наприкінці XIX – початку XX ст. українці емігрували:

А. Туреччину та Данію

Б. США та Канаду

В. Німеччину та Румунію

 

228. Аграрна реформа П.Столипіна відбулася:

А. 8(21) листопада 1906 року

Б. 9(22) червня 1906 року

В. 9(22) листопада 1906 року

 

229. Наприкінці XIX століття Україна давала:

А. 60% усієї продукції добувної промисловості

Б. 70% усієї продукції добувної промисловості

В. 60% усієї продукції переробної промисловості

 

230. Фінансова реформа в Україні була реалізована у:

А. 1839 – 1843 рр.

Б. 1835 – 1839 рр.

В. 1831 – 1835 рр.

 

231. Олександр II відмінив кріпацтво у:

А. 1861 році

Б. 1856 році

В. 1866 році

 

232. Закон про ліквідацію панщини в Галичині було проголошено:

А. 1 червня 1848 року

Б. 11 червня 1848 року

В. 22 квітня 1848 року

 

233. Наприкінці XVIII століття українські землі були вкотре поділені і опинилися під владою:

А. Польщі

Б. Російської та Австрійської імперій

В. Румунії

 

234. Що покладено в непівську модель організації суспільства?

А. Концепція шляху до соціалізму через державний капіталізм.

Б. Концепція побудови капіталізму.

В. Пролетарський рух.

Г. Формування комунізму.

 

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)

 

План заняття:

1. Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США.

2. Післявоєнна економіка Франції.

3. Антикризова політика Великої Британії.

4. Кейнсианство.

 

Тестові завдання:

 

235. У зв’язку зі зростаючим попитом на всі види стратегічної сировини – зброю, боєприпаси, продукти харчування яка з країн перетворилася у економічно найрозвиненішу країну світу?

А. Англія

Б. США

В. Франція

 

236. Вкажіть вірну відповідь. Світовий фінансовий центр після Першої світової війни перемістився з...до...:

А. Лондона в Нью-Йорк

Б. Лондона в Париж

В. Нью-Йорка в Лондон

 

237.Скільки працездатного населення втратила франція під час Першої світової війни?

А. 25%

Б. 10%

В. 30%

 

238. Індустріалізація яких районів франції розпочалася після війни?

А. економічно розвинених східних районів

Б. західних районів

В. економічно відсталих південних районів

 

239. Якій країні Японія змогла нав’язати невигідні економічно - торгівельні умови?

А. Германія

Б. Китай

В. США

 

240.Яка з цих країн опинилася у найважчому становищі?

А. Німеччина

Б. Китай

В. Франція

 

241. Коли була підписана Версальська мирна угода?

А. 28 червня 1919 року

Б. 28 липня 1919 року

В. 28 червня 1918 року

 

242. Між ким була підписана Версальська мирна угода?

А. Німеччиною та Великобританією

Б. Німеччиною та Італією

В. Німеччиною та Антантою

 

243. Чим переважно Німеччина сплачувала борги країнам Антанти?

А. золотими марками

Б. технікою, обладнанням

В. сировиною

 

244. Які країни входили до складу Антанти?

А. Англія, Італія, Франція

Б. Франція, США, Японія

В. Франція, США, Англія

 

245. Коли був затверджений новий репараційний план для Німеччини під головуванням Г.Дауеса?

А. 16 серпня 1924 року

Б. 16 березня 1932 року

В. 16 квітня 1923 року

 

246. Позику якого розміру передбачав план Дауеса для надання допомоги Німеччині?

А. 20 млн дол.

Б. 200 млн дол.

В. 250 млн дол.

 

247. З якого по який роки економіка США неприпинно зростала та стала процвітаючою?

А. 1923 по1929

Б. 1922 по 1925

В. 1922 по 1929

 

248. Внаслідок виконання плану Дауеса яка з країн отримала великі прибутки у вигляді відсотків від позик і дивідендів?

А. США

Б. Великобританія

В. Англія

 

249. Коли відбулась економічна катастрофа в США яка за своїми масштабами була не менш глибока ніж у Німеччині?

А. на початку 30-х років

Б. в 1937 році

В. на початку 40-х років

 

250. Яке з цих імен тісно пов’язане з виходом з економічної кризи у США?

А. Г.Дауес

Б. К.Гувер

В. Ф.Рузвельт

 

251. На скільки відсотків сільське господарство Англії задовольняло потреби населення у 30-х роках?

А. 30%

Б. 35%

В. 45%

 

252. Яка конкуренція проявлялася в області експорту товарів, насамперед готових промислових виробів?

А. Англо – Американська

Б. Німецько Американська

В. Англо – Німецька

 

253. В якому році в Англії вибухнула нова економічна криза яка призвела до спаду виробництва?

А. 1938 р.

Б. наприкінці 1937року

В. початок
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 738; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.