Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Планування с/г виробництва

Виробничо-господарська діяльність с/г підприємства здійснюється на підставі планів, які розробляються з урахуванням розвитку виробництва. Згідно із законодавством України суб’єкти господарювання самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи розвитку виходячи із попиту на вироблену продукцію. Тобто, планування діяльності с/г підприємств здійснюється з урахуванням державних замовлень та інших угод укладених підприємствами з контрагентами.

Перехід від командно-адміністративної системи до ринкової означає відмову від директивного планування-закону, коли перспективне планування відбувалось за принципом "від досягнутого" і застосування індикативного планування, яке має рекомендаційний характер.

Ефективність виробничо-господарської діяльності залежить від реалізації перспективних планів с\г підприємств. На сьогодні вони можуть витупати у вигляді бізнес-плану підприємства. В бізнес-плані визначаються загальні напрямки діяльності підприємства на термін від 1 до 5 років, розробляються шляхи здійснення наміченого. Підприємство забезпечує постійний контроль за виконанням визначених в бізнес-плані показників. Бізнес-план характеризується гнучкістю та оперативністю. Постановою КМУ від 16.06.1998 р. "Про особливості проведення санації підприємств АПК" розроблений макет Бізнес-плану, в якому перелічені основні питання, які повинні бути відображені в бізнес-плані с/г підприємства. До таких питань належать: 1) план виробництва підприємства (перелічуються основні види продукції, обсяги випуску, частка кожного в загальному обсязі, її оптова ціна); 2) план розвитку асортименту продукції (пропозиції щодо його зміни); З) дослідження ринку (підприємства, що виробляють аналогічну продукцію, вивчення конкурентів та їх продукції); 4) план збуту (основні споживачі продукції, асортимент, ціна); 5) фінансовий план (сума витрат на придбання обладнання, нових технологій, термін придбання, розрахункові відносини в процесі господарської діяльності та виконання договірних обов'язків, кредитні відносини, баланс грошових витрат і надходжень); 6) вплив на природне середовище (визначаються заходи щодо охорони землі та інших природних ресурсів, з тим, щоб виробництво не відбилося на екологічній обстановці); 7) програма зменшення ризику та страхування (передбачаються заходи щодо зменшення ризику у випадку настання форс-мажорних обставин). Цей макет може бути використаний усіма с\г підприємствами.

Планування може бути поточним (оперативним), воно передбачає реалізацію завдань, що закріплені в перспективному річному плані. Оперативними планами регламентуються види господарської діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Вони необхідні для забезпечення узгодженості дій всіх підрозділів під час проведення с/г робіт. Вони охоплюють найважливіші ділянки с/г робіт: посівна, жнива, обробіток землі.

Робочі плани не є складовою частиною річного плану, але сприяють його виконанню, їх основне завдання - забезпечення своєчасного проведення с/г робіт.

Наряди-завдання - це завершальний етап внутрішньогосподарського планування. Такі плани діють як правило протягом 5-10 днів. До членів господарства вони доводяться в усній формі. На їх основі керівник структурного підрозділу розставляє кадри, техніку, дає конкретні доручення працівникам.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Підсобні підприємства та промисли | Правове забезпечення виробництва високоякісних та безпечних продуктів. Страхування ризиків с\г виробництва
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 733; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.