Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Законотворча діяльність у системі ІВ

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг

(філія Укрпатенту, бул. Лесі Українки, 26, 01133, м. Київ, тел. 295-33-44) створений у 2001 р.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності створений у складі Академії правових наук для проведення наук. досліджень у сфері інтелектуальної власності, участі в розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, підготовки експертних висновких із зазначених питань.

Недержавні організації інтелектуальної власності:

1. Творчі спілки – Національні спілки письменників України, театральних діячів, художників, майстрів народного мистецтва, архітекторів, композиторів, журналістів України, Спілка фотохудожників, Всесоюзна спілка кобзарів, Спілки рекламістів і дизайнерів України, Український фонд культури, Національна ліга українських композиторів.

2. Недержавні інституції:

а) Всеукраїнська асоція патентних повірених;

б) Коаліція зпитань захисту прав інтелектуальної власності (СІРR);

в) Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (АІРРІ);

г) Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності (м.Київ);

д) Антипіратський союз України;

з) Українська юридична група;

е) Авторсько-правове товариство.

 

Законодавство України, яке містить норми щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, умовно можна поділити на такі блоки:

Загальне законодавство:

- Конституція України;

- Цивільний кодекс України;

- Цивільний процесуальний кодекс України;

- Кримінальний кодекс України;

- Кримінальний процесуальний кодекс України;

- Арбітражний процесуальний кодекс України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Соціальне законодавство:

- Закон України "Про охорону прав на винаходи";

- Закон України "Про корисні моделі, промислові зразки";

- Закон України "Про знаки для товарів та послуг";

- Закон України "Про топографії інтегральних мікросхем";

- Закон України "Про сорти рослин";

- Закон України "Про охорону авторського права і суміжних прав";

- Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" тощо

Митне законодавство:

- Митний кодекс України;

- нормативно-правові акти з цих питань до яких відносяться:

- постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та укази Президента України;

- підзаконні акти: правила, інструкції, положення тощо.

Усі закони України і підзаконні акти ділятьсяза функцією дії на три блоки:

1. Закони, які декларують, охороняють і регламентують права на інтелектуальну власность;

2. Закони, які захищають права на інтелектуальну власность;

3. Закони, які стимулюють отримання прав на інтелектуальну власность.

 

-

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності | Современная система взглядов на управление
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 377; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.