:


-(3434)-(809)-(7483)-(1457) -(14632) -(1363)-(913)-(1438)-(451)-(1065)-(47672) -(912)-(14524) -(4268)-(17799)-(1338)-(13644)-(11121)-(55)-(373)-(8427)-(374)-(1642)-(23702)-(16968)-(1700)-(12668)-(24684)-(15423)-(506)-(11852) -(3308)-(5571)-(1312)-(7869)-(5454)-(1369)-(2801)-(97182)-(8706)-(18388)-(3217)-(10668) -(299)-(6455)-(42831)-(4793)-(5050)-(2929)-(1568)-(3942)-(17015)-(26596)-(22929)-(12095)-(9961)-(8441)-(4623)-(12629)-(1492) -(1748)

§ڧݧا֧ߧڧ

1500+

֧ܧѧӧ֧ߧߧ ֧էӧ.

1. ѧѧܧ ܧߧ֧ӧڧ, ڧ٧ާ֧ݧ֧ߧߧ.

ѧާѧܧ֧ѧ֧ӧڧ֧ܧѧ ԧ. ا֧ ֧էӧ.

ѧާѧܧݧԧڧ֧ܧڧ ӧۧӧ.ߧӧߧާ ӧ֧֧ӧѧާ, ֧է֧ݧڧާ ѧާѧܧݧԧڧ֧ܧ ѧܧڧӧߧ ݧѧѧܧ, ӧݧ ܧߧէ֧ߧڧӧѧߧߧ ѧߧߧڧէ, ڧ֧֧ߧӧ ѧߧڧߧ ݧѧӧߧڧէ. ߧ֧ӧڧ ѧ֧ߧڧ ܧѧ٧ӧѧ ӧا֧, ҧѧܧ֧ڧڧէߧ, ڧӧӧѧݧڧ֧ݧߧ ܧӧѧߧѧӧݧڧӧѧ֧ է֧ۧӧڧ. ֧ߧ ڧӧӧѧݧڧ֧ݧߧ ֧ܧ ӧ٧ѧ էҧڧݧߧާ ӧ֧֧ӧѧާ, ҧߧާ ٧էѧӧѧ ҧڧݧԧڧ֧ܧ ݧ֧ߧܧ, ٧ѧڧѧ ܧѧߧ ڧާڧ֧ܧڧ, ҧѧܧ֧ڧѧݧߧ ާ֧ѧߧڧ֧ܧڧ ӧ٧է֧ۧӧڧ, ӧاէѧڧ ӧѧݧ֧ߧڧ. ާ֧ ֧ ߧڧاѧ֧ ߧڧѧ֧ާ ܧѧڧݧݧ اѧ է. ҧ֧ߧߧ է֧ۧӧڧ ӧݧ ߧ ӧѧݧ֧ߧߧ, ܧѧߧ֧ӧڧ ݧڧ٧ڧ ҧݧܧѧ ѧڧߧԧڧѧ, ާѧڧѧ, ԧڧߧԧڧӧڧѧ, ѧܧا ԧѧڧѧ ߧ֧ڧѧ. ҧ֧ ڧӧӧѧݧڧ֧ݧߧ է֧ۧӧڧ ӧ٧ѧߧ ֧ܧ ݧѧӧߧڧէ.

ڧާ֧ߧ֧ߧڧ.ӧѧ ݧѧѧܧ ߧѧ٧ߧѧѧ ӧߧ ߧ֧ڧѧ, ߧ֧ܧݧڧѧ, էڧ֧ڧ, էڧ٧֧ߧ֧ڧ, ٧ӧ֧ߧߧ ܧݧڧѧ ܧӧ֧֧ߧڧ֧ ڧ ܧڧ֧ߧڧܧ, ԧѧڧѧ, ٧ӧ֧ߧߧ ҧݧ֧٧ߧ ا֧ݧէܧ էӧ֧ߧѧէѧڧ֧ߧ ܧڧܧ; ܧѧ ا֧ݧ֧ԧߧߧ ֧էӧ.ܧݧڧѧ, ӧѧԧڧߧڧѧ, ٧ڧ ֧ۧܧ ާѧܧ ӧѧ ڧݧ٧ էݧ ڧߧ֧ӧѧߧڧ.

ѧѧܧ ڧާ֧ߧ էݧ ݧܧѧߧڧ ӧѧݧڧ֧ݧߧ ٧ѧҧݧ֧ӧѧߧڧ ݧ (ާѧڧ, ԧڧߧԧڧӧڧ), ܧӧڧӧ է֧֧, ѧߧԧڧߧ ߧڧ֧ܧڧ ߧ٧ڧݧݧڧѧ. ӧڧէ ѧݧڧܧѧڧ ӧѧ ݧѧѧܧ ڧާ֧ߧ ԧ֧ާ, اԧѧ, ܧ٧֧ާ, ߧ֧ۧէ֧ާڧѧ, ֧ڧߧѧ ܧا ݧڧ٧ڧ ҧݧ֧, ݧڧӧ ߧ.

ڧݧӧ ܧѧ٧ѧ֧ݧ. է֧اѧߧڧ էҧڧݧߧ ӧ֧֧ ߧ ާ֧ߧ֧ 20%; ӧݧѧاߧ ߧ ҧݧ֧ 14%; ٧ݧ ҧ֧ ߧ ҧݧ֧ 5%; ܧߧ֧ӧڧ, ݧ ڧ֧ߧߧ ܧߧ֧ ߧѧէ٧֧ާߧ ѧ֧, ߧ ҧݧ֧ 3%; ܧߧ֧ӧڧ, ֧ާߧ֧ӧڧ ڧ٧ݧާ, ߧ ҧݧ֧ 5%; ߧ ҧݧ֧ 0,5% ԧѧߧڧ֧ܧڧ ߧ ҧݧ֧ 1% ާڧߧ֧ѧݧߧ ڧާ֧֧.

 

 

: 2014-01-03; : 208; ?;


! ? |:


:
studopedia.su - (2013 - 2022) . !
: 0.018 .