Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСИСТЕНТА-СТАЖИСТА

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА

 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові_________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Кафедра ___________________________________________________________

3. Форма навчання ____________________________________________________

4. Тема дисертації _____________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(заповнюється після затвердження вченою радою, № та дата протоколу)

5. Науковий керівник ___________________________________________________

______________________________________________________________________

 


 

 

Виконання освітньої програми (обов’язкові предмети) Назва предмету Розподіл за семестрами
1. Історіографія музичного мистецтва 1/ іспит
2. Світова україністика 2/ іспит, реферат
3. Проблеми теоретичного музикознавства 2/ іспит
4. Методологія гуманітаристики 1-2/ іспит
5. Філософія мистецької освіти 1/ іспит, реферат
6. Іноземна мова 1-4/ іспит
7. Філософія мистецтва 3/ іспит, захист проекту
8. Музична інтерпретологія 3-4/ іспит, реферат
9. Експертна діяльність у сфері мистецтва 3-4/ залік, захист проекту
10. Друга іноземна мова 5-6/ залік
11. Педагогічна практика 1-4 / залік
Виконання наукової програми 1. Теоретична робота, участь у конференціях, підготовка статей до друку І – ІVрік
2. Захист спеціального курсу
3. Передзахист на кафедрі
4. Захист дисертації 7-8

 

ПРЕДМЕТИ ЗА ВИБОРОМ
(необхідне підкреслити)

  Розподіл за курсами та семестрами Кількість кредитів
Фахові Обрати 6 кредитів Соціологія музики 1/ залік
Психологія творчості 2/ залік
Практикум з фаху (для виконавців) 1-6/ іспит
Загально-наукові Обрати 3 кредити Сучасні методики викладання 2/ залік
Інтелектуальна власність у галузі мистецтва 1/ залік
Педагогіка вищої школи 2/ залік
Дослідницькі Обрати 5 кредитів Науково-метричні інформаційні системи 6/залік
Джерелознавство 3-4/ залік
Сучасні дослідницькі стратегії 4/ залік

Аспірант___________________ „ _____”_________20 р. 

Науковий керівник____________ „______”_________20 р.

 

Зав. відділом аспірантури „______”_________20 р.

РОБОЧИЙ ПЛАН -ГО РОКУ ПІДГОТОВКИ

 

Назва роботи Обсяг та стислий зміст роботи Відмічення про виконання, № протоколу засідання кафедри
Підготовка та складання іспитів, заліків    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Робота над дисертацією 1. Теоретична робота  
   
   
   
   
   
   
   
   
2. Участь у конференціях  
   
   
   
   
3. Публікація статей  
   
   
   
   
   
   
Педагогічна практика    
   
   
   

Аспірант_____________ „______”______________20 р.

 

Науковий керівник __________________ „_______” ____________20 р.

 

Атестація аспіранта науковим керівником___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Атестацію затверджую ____________________________________________________________

(зав. кафедрою)

Атестацію затверджую ____________________________________________________________

(зав. аспірантури)

 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові_________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Кафедра ___________________________________________________________

3. Творчий керівник ___________________________________________________

______________________________________________________________________

 


 

 

 

 

Виконання освітньої програми (обов’язкові предмети) Назва предмету Розподіл за семестрами
1. Соціологія музики 1/ іспит, реферат
2. Психологія творчості 2/ іспит, реферат
3. Філософія 1-2/ іспит, реферат
4. Інтелектуальна власність у галузі мистецтва 1/ іспит
5. Етичні аспекти формування творчої особистості 1/ іспит
6. Іноземна мова 1-4/ іспит
7. Педагогічна практика 1-4 / залік, реферат
Виконання творчої програми 1. Участь у концертах кафедри   І – ІІ рік  
2. Участь у майстер класах
3. Участь у конкурсах та фестивалях
4. Випускний концерт-іспит

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 23; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.165.74
Генерация страницы за: 0.008 сек.