Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тест тапсырмасы 2 страница. D) Көмірқышқыл, диоксид көміртегі және басқа газдардың экологиялық қауіпті қоспасы болып табылады
D) Көмірқышқыл, диоксид көміртегі және басқа газдардың экологиялық қауіпті қоспасы болып табылады

Е) Диоксид көміртегі және басқа газдардың экологиялық қауіпті қоспасы болып табылады

 

77. Бактериялардың ең көп бөлігі

А) өсімдік тамыры орналасқан қабатта шоғырланады

В) бір метрлік қабаттан төмен тұста шоғырланады

С) жердің терең қойнауында шоғырланады

D) ылғалы мол қабатта шоғырланады

Е) топырақ қабаттарында біркелкі орналасады

 

78. Қоқысты топырақты алып кетпей, санкциясыз қоқыстарды баптау кезінде қарастырылатын шаралар қандай?

А) Дегазация, қоқысты топырақтың үстіне қорғаушы экрандар орналастыру шаралары мен жұмыстарын, сонымен қатар бапталатын жерлердің қосымша ластануын болдырмау үшін қоршауды қарастыру

В) Қоқыс топырақтарының астына орналастырылатын, қорғаушы экрандар орналастыру шаралары мен жұмыстарын, сонымен қатар бапталатын жерлердің қосымша ластануын болдырмау үшін қоршауды қарастыру

С) Қоқыс топырақтарының астына орналастырылатын, гидроизоляциялық экрандар орналастыру шаралары мен жұмыстарын, сонымен қатар бапталатын жерлердің қосымша ластануын болдырмау үшін қоршауды қарастыру

D) Қоқыс топырақтарының астына орналастырылатын, электронды экрандар орналастыру шаралары мен жұмыстарын, сонымен қатар бапталатын жерлердің қосымша ластануын болдырмау үшін қоршауды қарастыру

Е) Қоқыс топырақтарының астына орналастырылатын, магнитті экрандар орналастыру шаралары мен жұмыстарын, сонымен қатар бапталатын жерлердің қосымша ластануын болдырмау үшін қоршауды қарастыру

 

79. Қатты тұрмыстық қалдықтарын орналастыратын нысандар не?

А) По­лигондар

В) Туннельдер

С) Жүйектер

D) Ін тәрізді жүйектер

Е) Құламалар

 

80. Эрозиялық үрдістер дегеніміз не?

А) Бұл механикалық, термиялық, химиялық, күн радиациясының және т.б. әртүрлі факторлардың әсерінен жер беттерінің бұзылу үрдістеріВ) Бұл экономикалық, термиялық, химиялық, күн радиациясының және т.б. әртүрлі факторлардың әсерінен жер беттерінің бұзылу үрдістері

С) Бұл экономикалық, термиялық, химиялық, экологиялық және т.б.

 

81. Табиғатты қорғау заңдылығына не жатады?

A) «қоршаған ортаны қорғау» заңы мен басқа акттер

B) заңды актілер

C) экологиялық бағыттағы актілер

D) атмосфера және жер заңдары

E) жануарлар әлем заңдары

 

82. Табиғат ресурстары заңдылығы жүйесі құрамына не жатады?

A) жер кодексі, кан заңы, су кодексі, орман кодексі

B) табиғатты қорғау акттілерінің заңдылықтары

C) кенді пайдалану актілерінің нормативтері

D) бұйрықтармен шешімдер

E) КР субъектілерінің заңдылықтары

 

83. Табиғи орта қорғау басқару органдары қандай категорияға бөлінеді

A) жалпы және арнайы хұқыққа ішкі органдар

B) жалпы және бастапқы.бақылау органдар

C) жалпы және табиғат ортаны бақылау органдар

D) экологиялық-хұқықты нормаларын дамыту органдар

E) табиғат ресурстарын пайдалану органдары

 

84. Жалпы басқару жүйесіне қандай жүйелер жатады?

A) президент, үкімет, министрлік

B) әкімшілік, мекеме

C) обылыстық табиғат қорғау басқармасы

D) жергілікті табиғат қорғау басқармасы

E) өндірістік және оқу басқармасы

 

85. Арнайы басқару жүйесіне қандай жүйелер жатады?

A) табиғатты қорғау жұмыстарын орындауға тиісті басқармалар

B) программалы құжаттарына негізделген басқармалар

C) табиғи-географиялық жағдайын бақылаушы басқармалар

D) халықтың жағдайын қамтамасыз етуші басқармалар

E)халықтың гепетикалық тазалығын бақылаушы басқармалар

 

86. Қазіргі заман эколгиялық іс-әрекетінің элементтерін атап көрсетіңіз?

A) экологиялық жақтан түсіндіру, қозғалысты дамыту және амалға асыру үрдістерін ендіру

B) мәселені жүзеге асыру жолында әр қилы жолдар барлығы және экологиялық ақылды топтау

C) экологиялық қозғалыстың формаларын дамыту

D) даярлық және материялды қамтамасыз етуі

E) экологиялық ақылды топтау

 

87. Экологиялық қозғалыс қандай қалыптасуформаларына бөлінеді?

A) жаппай бірлік, фонд, ассоциация саяси партиялар

B) бірлік, фондтар, ағзалық

C) саяси партиялар, ағзалық

D) фондтар, блоктар

E) бірлік, жолдастық, фондтар, ағзалық

 

88.Қоғамдық қозғалыстар өзгерістерінің іс-әрекеті бойынша қандай болуы мүмкін?

A) кешенді және арнайы

B) кешенді және жеке

C) жалпылама және меншікті

D) бірлік және екілік

E) жеке

 

89. Экологиялық паспорт өзіне нені қамтиды?

A) ресурстарды пайдалану хұқында мағлұматпен орталыққа әсер ету

B) еңбек ресурстарды пайдалану хұқында мәлімет

C) қоршаған ортаға әсер ету хұқында мәлімет

D) қоршаған ортаны қорғау хұқында мәлімет

E) ресурстарды пайдалану принциптері бойынша мәлімет

 

90. Экологиялық паспортта нелер көрсетіледі?

A) шығаратын өнім, ресурстар мінездемесі, технологиялар бойынша мәліметтер

B) өндіріс технологиясы хұқында мәліметтер, ресурстар мінездемесі бойынша

C) ресурстар бойынша мінездеме

D) мүмкін болған концентрация мәліметтері

E) шығындарды жоқ ету бойынша мәліметтер

 

91. Паспорттың бірінші бөлімінде қандай мәліметтер көрсетіледі?

A)мекеменің орналасуы мен сапа объектілері

B) санитарлық аймақтың шекарасын

C) адамдар жасайтын алқаптардың шекарасын

D) өндірістікалқаптардың шекарасын

E) демалыс аймақтың шекарасын

 

92. Мемлекеттік экологиялық экспертиза дегеніміз не?

A) экологиялық мөлшерлер, қағидаларға және нормативтерге сәйкестігін бағалаудағы эксперттік комиссиясының әрекеті

B) пректерді бағалаудағы эксперттік комиссияны іс-әрекетінің арнайы комплексі және объекттің қорғау талаптарына сәйкестігін бағалаумен тексеру

C) жобаны бағалаудағы эксперттік комиссиясының іс-әрекеттінің арнайы комплексі

D) қағидаларды бағалау бойынша эксперт комиссиясының іс-әрекеті

E) объекттің қорғау талаптарына сәйкестігін бағалаумен тексеру

 

93. Экологиялық экспертизаның мақсаты не?

A) объекттің қорғау талаптарына сәйкестігін бағалаумен тексеру

B) жобалардың техникалық қателігін табу және тиісті органдарға ұсыныс ету

C) ғылыми-негізде бағалауды қайта көру

D) сату жолдарын жобалау

E) тиісті органдарға ұсыныс ету

 

94. Экологиялық экспертизаның объекттілеріне нелер жатады?

A) проекттер, құрылыс, техникамен технологиялар, шикі зат пен материялдар

B) өнім, химиялық заттар және хұқықты нормалармен жоба стандарттары

C) хұқықты және техникалық нормалар

D) программа жобаларымен стандарт жобалары

E) хұқықты нормалармен жоба стандарттары

 

95. Экологиялық экспертизаның .бастапқы материялдарына нелер жатады?

A) климаттық, геологиялық, гидрогиологиялықмінездемелер

B) топырақтың генетикалық және өзін-өзі тазалау мінездемелер

C) аймақтың ормандануы, флорасы, фаунасы

D) халық

E) әлеуметіттік-экономикалық корсеткіштер

 

96. Экологиялық аудит дегеніміз не?

A) экологиялық потенциалды тұрақты түрде тексеру құралы

B) экологиялық талапты тексеру

C) экологиялық менежменттік жүйесін жөндеу

D) қорғау жөніндегі мекеменінің политикасы

E) бизнестің стратегиясы

 

97. Экологиялық аудит нені мақсат етеді?

A) фирманың іс-әрекеті бойынша ақпарат беру мен ұсыныс істеп шығу

B) белгіленген стандартқа сәйкестігін бағалау

C) мекемені жақсылау шараларын белгілеу

D) сыртқы тұтынушылар бойынша ақпараттар дайындау

E) пайдалы ақпараттар істеп шығу

 

98.

A) глобальдық экологиялық кризистік формаларын атап өтіңіз

B) климаттық глобал ысып кетуі, жердің азон қабатының бұзылуы

C) озон қабатының бұзылуымен

D) климаттың жылуы т.б

E) биологиялық көпшіліктің бұзылуы т.б

 

99. Ұлттық табиғат ресурстарына нелер жатады?

A) пайдалы кендер, ішкі өзендер, көлдер, өсімдіктер

B) пайдалы кендер, ішкі өзендермен көлдер

C) өсімдік дүниесі мен фауналар

D) жануарлар дүниесі мен флоралар

E) флора мен фауналар

 

100.Халқаралық аралық табиғат ресурстарын атап өтіңіз?

A) Космос, Антарктида, атмосфералық ауа, теңіз ресурстары

B) дүние теңіз ресурстары және Антарктида ресурстары

C) атмосфералық ауа ресурстары

D) Антарктида ресурстары

E) Космос ресурстары

 

101. Теңіздегі өсімдікттер дүниесінің өмір сүруіне неше пайыз кислород істеп шығады?

A) 50%

B) 55%

C) 60%

D) 45%

E) 40%

 

102. Қандай негізде халықтар аралық келісімдерді амалға асырады?

A) екі жақтама немесе көп жақтама

B) бір немесе екі жақтама

C) екі жақтама негізінде

D) теректер аралық негізінде

E) көп жақтама негізінде

 

103. Экологиялық проблемаларымен жұмыс істеуші халық аралық мекеме қандай топтарға бөлінеді

A) табиғатты қорғау, комплексті табиғатты қорғау және арнайы

B) табиғатты қорғау бабиғатты қорғау бағытындағы

C) табиғатты комплексті қорғау бағытындағы

D) арнайы табиғатты қорғау бағытындағы

E) нақты аймақтағы табиғатты пайдалану

 

104. Табиғатты қорғау шараларындағы топтар қандай мекеме топтарға жатады?

A) ЮНЕП, МСОП

B) ФАО, ВОЗ

C) ВМО, ВАО

D) ВОЗ, МСОП

E) ЮНЕП, ВАО

 

105. Табиғатты кешенді қорғау топтарын атаңыз?

A) ФАО, ВОЗ, ВМО

B) ЮНЕП, ВОЗ

C) МСОП, ФАО

D) ВМО,ЮНЕП

E) ВОЗ,МСОП

 

106. Арнайы табиғатты қорғау тарапындағы.шараларын атап өтіңіз

A) ұшып келуші құстарды қорғау, балық ресурстарын қорғау халықаралық өзендер

B) балық қорлары мен жануарларды қорғау

C) өсімдік дүниесін қорғау

D) халық аралық өзендерді қорғау

E) флорамен фаунаны қорғау

 

107. Дүние жүзілік қатынаста қайсы мекемеге берілген

A) ООН

B) ФАО

C) ВОЗ

D) ВМО

E) МСОП

 

108. Бейімделу дегеніміз не

A) тірі организмдердің белгілі-бір жағдайға көнігу процессі

B) сыртқы орта жағдайына организмдердің өмір сүру процессі

C) климатқа организмдердің көнігу процессі

D) топыраққа организмдердің көнігу процессі

E) ылғалға организмдердің көнігу процессі

 

109. Атмосфера азонының жалпы көрсеткіші қандай

A) 3,3млрд.тона

B) 3,6 млрд.тона

C) 3,8 млрд.тона

D) 3,9 млрд.тона

E) 3,1 млрд.тона

 

110. Атмосфералық ауаның тығыздығы қандай?

A) 1,29 г/л

B) 1,27 г/л

C) 1,25 г/л

D) 1,31 г/л

E) 1,33 г/л

 

111. Суда ауаның еру шегі қандай

A) 29.18 см3

B) 27,65 см3

C) 28,18 см3

D) 28,89 см3

E) 29,63см3

 

112. Ауа сұйық жағдайда қандай түрде болады

A) көгілдір

B) жасыл

C) қою-көгілдір

D) қою-жасыл

E) ашық-көгілдір

 

113. Атмосфераның негізгі бөлігін қандай элементтерден тұрады

A) азот,кислород, аргон және көмірқышқыл газ

B) азот пен кислородтан

C) аргон мен көмірқышқыл газ

D) кислород пен көмірқышқыл газ

E) көмірқышқыл газ бен водородтан

 

114. Атмосфералық ауадан неше пайыз су бар?

A) 3-4%

B) 2-3%

C) 4-5%

D) 1-2%

E) 0,5-0,7%

 

115. Атмосфераны ластаудың деректерін атап өтіңіз?

A) табиғат және жасанды

B) күштеу арқылы және өзінше

C) көне және жаңа

D) антропогенді

E) геологиялық

 

116. Ластанудың табиғат объектілеріне нелер жатады

A) вулкандардың атқылауы, орман өрттері, шамалы борандар

B) органикалық заттардың бұзылуы, орман өрттері

C) самалмен жемірілу процестері, қалалық шығындар

D) мұздардың еруі, хайуанаттардың қырылуы

E) азық-түлік өнімдері мен шығындар

 

117. Жасанды ластануларға нелер жатады?

A) ТӘҢ пен өндірістік, көлік, жылыту жүйесі, ауылшаруашылығы т.б.

B) тұрмыс шығындары, мекеме және өндіріс шығындары

C) жылылық энергетикалық мекемелер, транспорт (көлік)

D) ауылшаруашылығы мен малшаруашылығының шығыны

E) жылыту жүйесі, қалалық транспорт

 

118. Бір литр бензин жанғанда қанша қорғасын ауаға түседі?

A) 200-400мг

B) 100-200мг

C) 200-300мг

D) 300-400мг

E)50-150мг

 

119. Қанша зат су қоймаларды ластайды?

A) 200-ден жоғары

B) 2000-нан кем

C) 1500-ден жоғары

D) 1500-ден кем

E) 100-ға жуық

 

120. Ластанушылар мен өте зиянды заттарға нелер жатады?

A) мұнай мен оның өнімдері

B) қатты тұрмыс шығындары

C) сұйық тұрмыс шығындары

D) пестицидтер

E)органикалық тыңайтқыштар

 

121. Жер асты суының ластауының неше пайызы өндіріске жатады?

A) 37%

B) 35%

C) 33%

D) 31%

E) 29%

 

122. Жер асты суының ластануының неше пайызы ауылшаруашылыққа жатады?

A) 16%

B) 14%

C) 12%

D) 10%

E) 8%

 

123. Жер асты суының ластануының неше пайызы коммуналдық шаруашылыққа жатады?

A) 10%

B) 8%

C) 6%

D) 4%

E) 2%

 

124. Кен дегеніміз не?

A) пайдалы қазбалар өндірілетін жердің жоғарғы бөлігі

B) мұнай шығарылатын жердің төменгі бөлігі

C) ауыз су алатын жердің ортаңғы бөлігі

D) геологиялық ортаның структурасы

E) геологиялық процестер мен биоценоздардың өмір сүру қабаты

 

125. Минералды ресурстар қандай топтарға бөлінеді?

A) жанар май, темір және темір емес

B) жанар май, темір және ағаш

C) қола және мыс

D) сұйық және алтын

E) қатты және газ тәрізді

 

126. Минерал ресурстары қандай категорияға жатады?

A) қайталанбайтын табиғат ресурстары

B) қайталанатын табиғат ресурстары

C) шикіат табиғат ресурстары

D) шикізат емес табиғат ресурстары

E) аралас табиғат ресурстары

 

127. Физикалық қасиеттері бойынша минерал ресурстары қандай болады?

A) қатты, сұйық және газ тәрізді

B) қатты және бос

C) сұйық және газ тәрізді

D) қатты және газ тәрізді

E) пластикалық және бос

 

128. Жерді қайта өңдеудің қандай түрлері бар?

A) тау-техникалық, биологиялық және құрылыс

B) тау-техникалық, биологиялық

C) биологиялық және құрылыс

D) ұйымдастыру және техникалық

E)ғылыми техникалық

 

129. Жер ресурстары дегенімізде нені түсінеміз?

A) әр түрлі ландшафтағы, климаттағы, топырақтағы жер беті ауданы

B) құрылысқа пайдаланылатын аудан

C) су ресурстары астындағы аудан

D) орман асты ауданы

E) тау асты ауданы

 

130. Құрғақшылықтың ауданы қандай?

A) 15 млрд га

B) 13 млрд га

C) 11 млрд га

D) 9 млрд га

E) 7 млрд га

 

131. Жер шарының қай бөлігі құрғақшылық ауданына жатады?

A) үштен бір ауданына жуық

B) жарты ауданына жуық

C) 1/25 бөлігіне жақын

D) 0,25 %-тен жоғары

E)1/10 бөлігіне жақын

 

132. Жер шарының неше пайызы жер игерілмегені?

A) 37%

B) 35%

C) 33%

D) 31%

E) 29%

 

133.Жер ресуртарының басты компонентеріне не жатады?

A) топырақ

B) грунт

C) минерал

D) лай

E)құм

 

134.Лантшафт дегенімізне?

A) Даму тарихы бойынша бірдей нақты аймақ

B) арнайы ерекшеліктерге ие нақты аймақ

C) топтарға бөлінген нақты аймақ

D) биотехникалық функция жүйесі

E)аймақты талдаулы қорғау

 

135. Ландшафтар қандай топтарға бөлінеді?

A) зоналды, интрозоналды, экстрозоналды және азоналды

B) азоналды және зоналды

C) интрозоналды және зоналды

D) экстрозоналды және формалы

E) формалы және экстрозоналды

 

136.Қандай ландшафтар зоналды деп аталады?

A) белгілі-бір зонаға сәйкес ландшафтар

B) біртекті рельефті бар зоналар

C) жалпы климатты ұқсас зоналар

D) бірін-бірі қайталау зоналар

E)топырақ жағдайлары ұқсас зоналар

 

137. Интрозоналды ландшафтарға кандай ландшафтар жатады?

A) жоғары батпақ, өзен бойындағы орманды шөптік,тақыр

B) жоғары батпақ

C) орман шөгінділері

D) тақырлар

E) жайлаулар

 

138. Ландшафтарды қорғау жүйесіне нені түсінесіз?

A)хұқық администрациялық, экономикалық, технологиялық т.б. шаралар

B) биотехникалық, білімдендіру шаралар

C) экономикалық және технологиялық шаралар

D) хұқық және администрациялық шаралар

E) экологиялық және экономикалық шаралар

 

139. Рекреациялық аймақтардың қызметі нелерден тұрады?

A) адамдардың дем алуына жағдай жасау

B) спорт жарыстарын өткізу

C) ауылшаруашылық

D) жерді қорғау

E)орман отырғызу

 

140. 1992 жылы маусым айында Рео-де-Жанейро не талқылады?

A) табиғатты қорғаудағы ХХ ғасыр соңы менХХI ғасырдың басы

B) орманды қорғау мәселелері

C) су ресурстарын қорғау мәселелері

D) жерді қорғау мәселелері

E)кенді қорғау мәселелері

 

141.Дүние жүзі көлемінде әлеуметтік-экологиялық проблемаларын шешудің бастамасын көрсетіңіз?

A) 1972 жылы Стонгольмдағы ООН конференциясы

B) ООН фонды

C) ЮНЕП жобасы

D) ВВФ фонды

E)ЮНЕСКО

 

142.Орталық дегеніміз не?

A) тірі организмдер топталған табиғат бөлігі

B) өлі организмдерден құралған табиғат бөлігі

C) табиғат жүйесі

D) табиғат жайында ақпарат

E)биосфера параметрлері

 

143. Ортаның әсері қандай факторларға бөлінеді?

A) фонды және басқарушы

B) басты

C) негізгі

D) жалпы

E) жолаушы

 

144.Өсімдікке түсуші жақтылықтың нешепайызын фотосинтезге пайдаланады?

A) 1-5%

B) 2-3%

C) 3-4%

D) 1-3%

E) 2-4%

 

145. Өсімдікке түсуші радиацияның неше пайызы суды буландыруға жұмсалады?

A) 75%

B) 73%

C) 71%

D) 69%

E)67%

 

146. Жылулық мәліметіне не жатады?

A) күн сәулесі

B) жылы сулар

C) өртенген өнім

D) ауа температурасы

E)жер температурасы

 

147. Жер бетіндегі өсімдіктер қандай экологиялық топтарға бөлінеді?

A) гигрофиттер, мезофиттер, ксерофиттер

B) гигрофиттер, мезофиттер

C) ксерофиттер

D) мезофиттер

E) гигрофиттер

 

148. Биотикалық факторлар дегеніміз не?

A) бір организм екінші организмнің өмір сүруіне әсер етуі

B) организмдердің су ресурстарына әсері

C) организмдердің топырақ ресурстарына әсері

D) организмдердің климатқа әсері

E) организмдердің басқада факторларға әсері

 

149. Экологиялық жағдай дегеніміз не?

A) қоршаған ортаның регионалды төмендеуі

B) судың ластануы

C) ауаның ластануы

D) топырақтың ластануы

E) жер асты суларының ластануы

 

150. Табиғат ресурстары қандай принциптерге жіктеледі?

A) пайдалану, адамға әсер ету мінездемесі бойынша

B) пайдалануы бойынша

C) адамға әсер ету мінездемесі бойынша

D) табиғат ресурстарының бірлігі бойынша

E) материалды бойлықтүзуі бойынша

 

151. Табиғат ресурстарын пайдалану бойынша жіктеулерді атап өтіңіз?

A) өндірістік, ден саулықты сақтау, ғылыми, эстетикалық

B) өндірістік, ғылыми және теориялық

C) ден саулықты сақтау және эстетикалық

D) орман және жер

E) су және энергетикалық

 

152. Табиғи ресурстарының тиістілігі бойынша жіктеулерді атап көрсетіңіз?

A) минералды, жер, орман, су, энергетикалық

B) өндірістік, ғылыми, эстетикалық

C) жер және минералды

D) су және энергетикалық

E)денсаулықты сақтау және орман

 

153.Адамға әсер етуі бойынша табиғи ресурстар қандай категорияға бөлінеді?

A) таусылатын және таусылмайтын

B) таусылмайтын және жаңғыратын

C) қуаты және мөлшерлі

D) өте жоғары

E) төмен мөлшерде

 

154. Табиғи ресурстарды потенциял дегеніміз не?

A) адам өміріне керекті жағдайды жасауға бағдарланған табиғат ресурстар бөлігі

B) жануарлар дүниесі өмірін қамтамасыз етуге бағдарланған табиғат ресурстар бөлігі

C) құрғақшылықтың дамуының өсуіне мүмкіншілік беруші табиғат ресурстарының бөлігі

D) су ресурстарының дамуын қамтамасыз етуші табиғат ресурстар бөлігі

E)құрғақшылық бөлегі

 

155. Тас дәуірде бір адамға қуат шығыны қандай болды?

A) 4 мың ккал/тәулік жуық

B) 40 мың ккал/тәулік жуық

C) 30 мың ккал/тәулік шамалас

D) 20 мың ккал/тәулік жоғары

E) 5мың ккал/тәулік жуық

 

156. Дамыған елдерде бір адамға қанша қуат шығын болады?

A) 230-250 мың ккал/тәулік

B) 200-210 мың ккал/тәулік

C) 250-270 мың ккал/тәулік

D) 180-195 мың ккал/тәулік

E) 160-180 мың ккал/тәулік

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 37; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.8.73
Генерация страницы за: 0.097 сек.