Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольная работа. 2. Підготувати відповіді на запитання :
Цитатник

Домашнє завдання на 09.12.16

1. Опрацювати статтю «Укр. драматургія 1920-1930 рр.» ( с.135-136 у підручнику «Укр . л-ра 11клас» Автори : Мовчан, Авраменко,Пахаренко

2. Підготувати відповіді на запитання :

- У яких двох напрямах розвивався укр. театр у 20-30 рр. ХХ ст..?

- Який театр очолював Гнат Юра ?

- Чому театр Леся Курбаса вважався експериментальним ? Як він називався і чому?

- Що сказав Ю Лавриненко про діяльність Курбаса?

- Хто з укр. драматургів того часу внесли значний вклад у розвиток української драматургії? Назвіть їх твори.

3.Опрацюйте тему : «Життєвий та творчий шлях М.Куліша»

- Назвіть найвідоміші твори М.Куліша.

- Чому заборонили «Патетичну сонату» ?

- До якого літ . угруповання належить М.Куліш?

- Яку роль М. Куліш у літ. дискусії 1925-28рр.?

- Як склалася доля талановитого драматурга ?

МИКОЛА КУЛІШ (1892-1937)

Драматург.

Представник «розстріляного відродження».

Комедія «Мина Мазайло» (1929)

Ключові слова:

• драма;

• сатирична комедія;

• філологічна комедія;

• чотири дії;

• тематична близькість із п’єсами «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого й «Міщанин-шляхтич» Мольєра;

Тема : зображення українізації й міщанства у 20~і роки XX ст.;

Ідея :засудження міщанства, національної упередженості й зверхності.

Про М. Куліша та комедію «Мина Мазайло»:

• Микола Куліш вивершував досягнення тогочасної драма­тургії, яка серед інших літературних жанрів у 20-х роках розвивалася найповільніше. (М. Наєнко)

• Філологічний водевіль — комедія «Мина Мазайло», яку важко перекласти на будь-яку іншу мову, бо сюжет її збу­довано на зіставленні української та російської мов. Саме ця двомовність і є її естетичним ключем. (Лесь Танюк)

• Збожеволіла на національному питанні частину україн­ської еміграції дошукується позитивного представника українського народу то в дядькові Тарасові, то в Мокієві. Інша частина, спеціалізована на доносах, каже, що позитив­ні герої — комсомольці. Те і те однаковий абсурд. Усі поста­ті комедії — тільки,лепсі й дотепні маски, і спроби знайти політичний зміст у комедії тільки позбавляють її головної прикмети — нечуваної в українському театрі легкості. (Ю. Шевельов)

• Український театр дістав свою найкращу комедію, може, свою єдину комедію, якщо властивістю комедії вважати легкість, грайливість, ритмічність, грацію на підложжі гли­бокого змісту. (Ю. Шевельов)

Із комедії «Мина Мазайло»:

1.Чиї слова : «Побачу ото неправильно писану афішу, вивіску або табли­цю — і досади тобі на цілий день. А які жахливі афіші трап­ляються, як перекручують українську мову "?.

2.Чиї слова : «Ще як підходив до загсу — думалось: а що, як там сидить не службовець, а українець? Почує, що міняю, так би мовити, його українське — і заноровиться» ?3.Чиї слова : «Заставлю! Виб’ю з голови дур український! А як ні — то че­рез труп переступлю. Через труп!» ?.

4.Чиї слова : Він на тебе словами, віршами, ідеологією, а ти на нього ба­зою, розумієш? Базою... Тим-то і поклалась я на тебе, Улько, що ти маєш такі очі, губи, взагалі прекрасну базу маєш».

5.Хто до кого говорить такі слова : «А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовитись словом з Грінченкового словника та й з власного серця»

6..Хто до кого говоритьТа що там прізвище — у вас очі українські, губи, стан!

7.Хто говорить: «.Не бачили, не читали? «Харків» — написано. Тільки що під’їхали до вокзалу, дивлюсь — отакими великими літера­ми: «Харків. Дивлюсь — не «Харьков», а «Харків»! Нащо, питаюсь, навіщо ви нам іспортілі город?» .

8.Тоді я не розумію, що таке українці, хто вони такі: євреї, та­тари, вірмени?.. Будь ласка, скажіть мені, кого у вас нази­вають українцями?

9.Серцем передчуваю, що українізація — це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати ме­ні ходу на вищі посади (Мина).

10.Хто говорить: «.їхня українізація — це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було... Попереджаю!».

Хто говорить: «.11.Та в «Днях Турбіних» Альоша, ти знаєш, як про україніза­цію сказав: все це туман, чорний туман, каже, і минеться. І я вірю, що все оце минеться. Зостанеться єди­на, неподільна...»).

Хто говорить: «. Боже!.. По-моєму, прілічнєє бить ізнасілованной, нєжелі українізірованной»

Підготуйте відповіді на запитання:

1.З яким театром була тісно пов'язана творчість М. Куліша?

2.Хто з героїв з'являється на сцені в першій яві кожної дії ко­медії?

3.Кому належить репліка «Так он вони хто, ваші українці!.. Австріяцька видумка, так?»

4.Яку частину до свого прізвища хотів додати Мокій?

5. Хто хотів змінити своє прізвище на Мєталову-Темброву?

6.Яке прізвище мала вчителька «правильних проізношеній»?

7. Який запис забула зробити в телеграмі Мазайлиха?

8 .Кому адресована репліка «Та що там прізвищеу вас очі українські, губи,стан!..»?

9. З якого приводу обурювалася тьотя Мотя, як тільки приїха ла до Мазайлів?

10. З яким спортивним інвентарем прийшли комсомольці до Мазайлів?

11. Кому належить репліка «їхня українізаціяце спосіб вия­вити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було»

12. З якого міста приїхала тьотя Мотя?

13. Звідки Мазайло дізнався про звільнення з посади службовця?

14. Кому належить репліка «...українізаціяце спосіб робити з

мене провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходи па вищі посади»?

15. У якій організації працював Мина Мазайло?

16. Завершіть логічний ряд: Аренський, Губа і ....

17. Кому належить репліка «Мазайленко! Мазайленко. (Ниш­ком: «Гетьман Дорошенко»)»?

18. Кого було обрано «предсідателем» на домашніх зборах із зміни прізвища?

19. Яким підручником Мокій переконав Улю, що вона чиста українка?

20. Хто вважає, що «прілічнєє бить ізнасілованной, нєжелі укра­їнізірованной»?

21. Який твір М. Булгакова як аргументацію використала тьо­тя Мотя?

22. Хто запропонував внести замість прізвищ всесвітню нумер ну систему?

23. З якого міста приїхав дядько Тарас?

24. Коли відбуваються події в комедії «Мина Мазайло» (укажіть роки й століття)?

25. Мина змінив своє прізвище Мазайло на...

26. Коли була закінчена п’єса?

27. Скільки дій має твір?

28. Тема п’єси...

29. Кому належать слова: «Партія пише, пише — візьміться, хлоп’ята, за українську культуру, не бузіть з мовою»?

30. Хто, про*кого й кому сказав: «Як стане коло української афіші: читає-читає, думає-думає, чи справжньою мовою написано, чи фальшивою»?

31. Хто з персонажів живе в Курську?

32. У якому місті відбуваються події, описані в драмі?

33. Розв’язкою твору є...

34.. Як прізвище тьоті Моті?

 

Підготуйте розгорнуті відповіді на запитання:

1. Визначте жанр твору.

2. Чому Мина захотів зміни ти прізвище?

3. У чому полягає особливість композиції твору?

4. Назвіть сюжетні лінії твору.

5. Чи можна вважати позитивними образи Мокія та дядька Тараса?

6. Підготуйтесь до характеристики образів твору.

 

по дисциплине

«Экономика и менеджмент высоких технологий»

 

 

Выполнил:

Магистрант 2 курса

направления 06.04.01 «Биология»

магистерской программы

«Биохимия и вирусология»

Иванова Е.Г.

Проверил:

к.э.н., профессоркафедры экономика

Чернов А. С.

 

Мурманск, 2016

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 277; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.02 сек.