Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

(Орієнтовний перелік питань до семестрового контролю)

1. Основні джерела зародження правових поглядів на основи міжнародних взаємин в стародавній період.

2. Основні ідеї міжнародно-правового характеру джерел міфологічного етапу зародження і становлення міжнародно-правових поглядів у стародавні часи.

3. Міжнародно-правові погляди давньогрецьких мислителів.

4. Міжнародно-правові погляди давньоримських авторів.

5. Релігійне і канонічне тлумачення норм міжнародного права.

6. Вплив на формування міжнародно-правової доктрини римської правової думки.

7. Нормативний підхід до міжнародно-правових явищ і основ міжнародного життя як домінуючий у поглядах давньоримських авторів.

8. Міжнародно-правові погляди ґлоссаторів і постґлоссаторів.

9. Дослідження міжнародного права представниками італійської наукової школи (кінець XVI – початок XVII ст.).

10. Дослідження міжнародного права представниками іспанської наукової школи (кінець XVI – початок XVII ст.).

11. Дослідження міжнародного права представниками французької наукової школи (кінець XVI – початок XVII ст.).

12. Дослідження міжнародного права представниками англійської наукової школи (кінець XVI – початок XVII ст.).

13. Міжнародно-правові погляди Н.Маккіавеллі, Ф.Вітторіа, Ж.Бодена, А.Джентілі, Джона Селена.

14. Міжнародно-правові ідеї Конфуція, Лао-Цзи, Мо-Ді.

15. Основні ідеї фундаментальних досліджень Г. Гроція.

16. Міжнародно-правові вчення представників позитивно-правового напряму науки міжнародного права.

17. Міжнародно-правові вчення представників природно-правового напряму науки міжнародного права.

18. Міжнародно-правові вчення представників гроціанського напряму науки міжнародного права.

19. Наукові дискусії між представниками позитивно-правового, природно-правового і гроціанського напрямів доктрини міжнародного права та їх наслідки для науки.

20. Представники німецько-австрійської школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.

21. Представники французької школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.

22. Представники англо-американської школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.

23. Представники російської і української школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.

24. Представники італійської школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.

25. Представники іспанської і португальської школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.

26. Представники датської і нідерландської школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.

27. Представники латиноамериканської школи міжнародного права ХІХ ст. та їхні доктринальні погляди.28. Розвиток науки міжнародного права І.Кантом та Г.Гегелем.

29. Основні ідеї наукових досліджень Ф.Ф.Мартенса.

30. Основні ідеї наукових досліджень І.К.Блюнчлі, Г.Б.Оппенгейма та Р.Филлімора.

31. „Відроджене” природно-правове вчення про міжнародне право.

32. Позитивістський напрям та нормативізм у доктрині міжнародного права.

33. Солідарістське вчення та соціологічний напрям у науці міжнародного права.

34. Американська і скандинавська школи реалізму у науці міжнародного права.

35. Історична школа міжнародного права.

36. Відомі вчені-міжнародники, положення наукових праць яких використовуються у рішеннях міжнародних судів і трибуналів, а також у доповідях Комісії міжнародного права ООН.

37. Основні ідеї наукових досліджень Г. Кельзена, І. Кунца та П. Гуггенхейма.

38. Основні ідеї наукових досліджень А. Фердросса, Д. Анцилотти і Дж. Селеса.

39. Марксистсько-ленінська наука міжнародного права з точки зору історичного інтересу.

40. Об’єкти, методи та завдання сучасних наукових досліджень міжнародно-правових проблем.

41. Наукові дискусії між позитивістами і натуралістами ХХ-ХХІ ст.

42. Передумови і етапи виникнення та формування міжнародно-правової думки в Україні.

43. Основні ідеї міжнародно-правового характеру у літописах та інших історичних документах українського народу.

44. Перші дослідження і перші наукові дослідницькі центри з міжнародно-правових проблем в Україні.

45. Особливості розвитку науки міжнародного права в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.

46. Представники харківської школи міжнародного права та їхні доктринальні дослідження.

47. Представники київської школи міжнародного права та їхні доктринальні дослідження.

48. Представники одеської та львівської шкіл міжнародного права та їхні доктринальні дослідження.

49. Основні праці та об’єкти наукових досліджень Т.Ф.Степанова, Д.І.Каченовського та А.М.Стоянова.

50. Основні праці та об’єкти наукових досліджень В.П.Даневського, В.А.Ястржембського та М.І. Догеля.

51. Основні праці та об’єкти наукових досліджень М.О.Таубе, В.А.Уляницького та І.О.Івановського.

52. Основні праці та об’єкти наукових досліджень П.Є.Казанського, М.Р.Кантакузіна-Сперанського та К.А.Неволіна.

53. Основні праці та об’єкти наукових досліджень В.А.Незабитовського, Р.І.Базинера, О.О.Ейхельмана та В.Е.Грабаря.

54. Радянський період розвитку української науки міжнародного права.

55. Основні ідеї наукових досліджень В.М.Корецького.

56. Внесок українських вчених у розвиток науки міжнародного права другої половини ХХ ст.

57. Значення наукових досліджень К.К. Сандровського у становленні та розвитку концепції права зовнішніх зносин.

58. Об’єкти наукових досліджень сучасних українських вчених-міжнародників.

59. Прогнозування розвитку науки міжнародного права в Україні та зарубіжних країнах.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 82; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.011 сек.