Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Последствия войны. Послевоенное мирное урегулирование 1 страница




Жауапты

Жауапты

Жауапты

Тест. Материалтану 500

$1.Тоқыма жіп деп қандай жіпті айтамыз?

А) Тоқыма бұйымдарды дайындауда пайдаланатын едәуір ұзындықты, кіші көлденең өлшемді, иілгіш және берік денені айтамыз

Б) Тікелей пайдалануға жарамды, иілгіш және берік, едәуір ұзындықты, бойлық бағытта иілгіш және берік жасалған жеке жіп

В) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын иілгіш және берік, бойлық бағытта жасалған жеке жіп

С) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын иілгіш және берік, едәуір ұзындықты, ширатылған жіптен тұратын жеке жіп

Д) Жинақталған жіптерден және иірілген жіптерден тұратын иілгіш және берік, едәуір ұзындықты, ширатылған жіптен тұратын иірілген жіп

Е) Моно жіптерден және иірілген жіптерден тұратын иілгіш және берік, едәуір ұзындықты, ширатылған жіптен тұратын иірілген жіп

$2. Моно жіп дегеніміз не?

А) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта жасалған жеке жіп

Б) Тоқыма бұйымдарды дайындауда пайдаланатын иілгіш денені айтамыз

В) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып жасалған жеке жіп

С) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Д) Жинақталған жіптерден және иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

$3. Қарапайым жіп дегеніміз не?

А) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын бойлық бағытта жасалған жеке жіп

Б) Тікелей пайдалануға жарамды, ширатылған жіптің негізі болып, бойлық бағытта жасалған жеке жіп

В) Тоқыма бұйымдарды дайындауда пайдаланатын едәуір ұзындықты, кіші көлденең өлшемді денені айтамыз

С) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Д) Жинақталған жіптерден және иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Е) Тоқыма бұйымдарды дайындауда пайдаланатын едәуір ұзындықты ширатылған жіптер

$4. Жинақталған жіп деп қандай жіпті айтамыз?

А) Бір-бірімен араласумен немесе желімденумен болатын екі немесе одан да көп қарапайым жіптерден тұратын жіп



Б) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта жасалған екі немесе одан да жеке жіп

В) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын бойлық бағытта жасалған жеке жіп

С) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын екі немесе одан да ширатылған жіп

Д) Жинақталған жіптерден және иірілген жіптерден тұратын екі немесе одан да ширатылған жіп

Е) Араласумен немесе желімденумен болатын екі немесе одан да көп қарапайым жіптерден тұратын моно жіп

Ж) Тоқыма бұйымдарды дайындауда пайдаланатын едәуір ұзындықты, кіші көлденең өлшемді денені айтамыз

З) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын жеке жіп

$5. Иірілген жіп дегеніміз не?

А) Ширатылған немесе желімделіп байланысқан талшықтардан тұратын жіп

Б) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта жасалған жеке жіп

В) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын жеке жіп

С) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Д) Жинақталған жіптерден және иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Е) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын жеке жіп

$6. Ширатылған жіп дегеніміз не?

А) Иірілген немесе басқа да екі немесе одан да көп жинақталған жіптерден тұратын ширатылатын жіп

Б) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта жасалған жинақталған жіптерден жеке жіп

В) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын бойлық бағытта жасалған жеке жіп

С) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден жинақталған жіптерден тұратын ширатылған жіп

Д) Жинақталған жіптерден және иірілген басқа да екі немесе одан да көп жіптерден тұратын ширатылған жіп

Е) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын жеке жіп

$7. Ширатылып иірілген жіп дегеніміз не?

А) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Б) Иірілген немесе басқа да одан да көп жіптерден тұратын ширатылатын жіп

В) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын жеке жіп

С) Жинақталған жіптерден және иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Д) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта жасалған жеке жіп

Е) Үш не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

$8. Ширатылып араласқан жіп деп қандай жіпті айтамыз?

А) Жинақталған жіптерден және иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

Б) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

В) Иірілген немесе басқа да екі немесе одан да көп ширатылатын жіп

С) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіп болып табылатын жасалған жеке жіп

Д) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта жасалған жеке жіп

$9. Ширатылмаған жіп дегеніміз не?

А) Бір-бірімен ширатылмаған екі немесе одан да көп бойлық күрделі жинақталған жіптерден немесе иірілген жіптерден тұратын жіп

Б) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден, көп бойлық күрделі жинақталған жіптерден тұратын ширатылған жіп

В) Иірілген немесе басқа да екі немесе одан да көп жинақталған жіптерден тұратын бойлық күрделі жинақталған ширатылатын жіп

С) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын бойлық бағытта жасалған жеке жіп

Д) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта, көп бойлық күрделі жинақталған бойлық күрделі жинақталған жіптерден жасалған жеке жіп

Е) Үш не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын ширатылған жіп

$10. Арқанды жіп дегеніміз қандай жіп?

А) Шина өндірісінде қолданылатын бұралумен алынған екі немесе одан да көп ширатылған, жинақталған жіп

Б) Екі не одан да көп бір жіпті иірілген жіптерден тұратын бұралумен алынған ширатылған жіп

В) Иірілген немесе басқа да екі немесе одан да көп жинақталған жіптерден тұратын ширатылатын жіп

С) Комплексті жіктеу немесе ширатылған жіптің негізі болып табылатын бойлық бағытта жасалған жеке жіп

Д) Тікелей пайдалануға жарамды, бойлық бағытта бұралумен алынған жасалған жеке жіп

$11.Дымқылдап жұмсарту операциялары

A) бумен және ыстық сумен өңдеу

B) талшықтарды тарап шығау

C) түктеу, бояу

D) илеу, қайнатып пісіру

E) апппреттеу, отпен шарпу

$12.Карбондаудың негізгі операциялары

A) жүн маталарын өсімдік қоспаларынан тазарту

B) талшықтарды тарап шағару

C) бояу, күзеу және тазалау

D) престеу және тазалау

E) түктеу, жұмсарту

Ж) кузеу және түктеу

З) тазалау және тарау

И) бояу және тарау

$13. Матаның мықтылығы дегеніміз не

A) матаның сапасын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің бірі

B) матаның тоздыратын факторларға шыдамдылық қасиеті

C) матаның жұмсақ, дөңгелектенген қатпарлар туғызатын қасиеттерінің бірі

D) тарақтық маталарды илеп-басып жұмсарту

E) маталардың мықтылығын, сырғығыштығын анықтау

Ж) матаның тозуға төзімділігі

$14. Матаның гигроскопиялық қасиеті дегеніміз не?

A) матаның ылғал тарту қабілеті

B) матаның ауа өткізу қабілеті

C) матаның су өткізу қабілеті

D) матаның былғаныштық қасиеті

E) тұрақты электр жинау қабілеті

Ж) матаның электрлену қасиеті

З) матаның гигиеналық қасиеті

И) матаның отқа төзімділігі

$15. Тақырыпсыз өрнек дегеніміз не

A) анық кескіні жоқ суреттер (абстрактілі суреттер)

B) жануарлардың бейнелері кескінделген сурет

C) адамның бейнесі, көріністер

D) табиғат жайындағы суреттер

E) белгілі бір түсінікпен сипаттауға болатын сурет

$16.Ала тоқылған мата дегеніміз не

A) әр түсті жіптерден тоқылған мата

B) оң бетті және өрнекті мата

C) жартылай ағартылған зығыр мата

D) бір түске тегіс боялған мата

E) ақбетті және өрнекті маталар

$17.Мулинирленген мата дегеніміз не

A) екі түсті немесе көп түсті ширатылған мата

B) әр түрлі талшықтардан иірілген, кесте жіптерінен тоқылған мата

C) жартылай ағартылған зығыр мата

D) бір түске тегіс боялған мата

E) ақбетті және өрнекті маталар

$18. Маталардың апшуы дегеніміз не

A) жылу мен ылғалдың әсерінен мата мөлшерінің кемуі

B) жуғанда матаның отыруы

C) жуылған кезде матаның сетінеп кетуі

D) ылғалмен өңдегенде матаның ыдырау қасиеті

E) жылудың әсерінен талшықтардың тарқатылуы

$19. Жүн талшығындағы түктің сабақшасы қандай қабаттан тұрады

A) қабыршақты, қабықты, өзекті

B) түбіт, қылшық

C) аралық және жартылай жүн

D) биязы және дөрекі жүн

E) дөрекі және қылшық жүн

Ж) түбіт аралық жүн және өлі жүн

З) қылшық және түбіт

И) жартылай дөрекі жүн және қылшық

$20. Өзекті қабат дегеніміз не

A) ауа толған клеткадан тұрады

B) түкті қоршаған мүйіз тәрізді

C) түбіт талшығы мен аралық жүн

D) түбіт пен қылшықтың ортасы

E) түбіттің ішкі беті

Ж) қылшықтың сыртқы қабаты

$21. Мыс-аммиакты талшықтар қалай алынады

A) мақта целлюлозасынан алынады

B) талшықты суға малу әдісімен алады

C) талшықты химиялық әдіспен алады

D) жібек талшығын күйдіру арқылы

E) капрон талшығын жуу арқылы алады

$22.Полиамидті талшықтың түрі

A) капрон

B) лавсан

C) нитрон

D) хлорин

E) спандекс

Ж) саржа

З) шевиот

И) вискоза

$23. Полиакрильді талшықтардың түрі

A) нитрон

B) лавсан

C) капрон

D) хлорин

E) спандекс

Ж) вискоза

З) полиноз

И) мыс амиакты

$24.Полиуретанды талшықтың түрі

A) спандекс

B) лавсан

C) капрон

D) хлорин

E) нитрон

Ж) вискоза

З) полиноз

И) мыс амиакты

 

$25. Матаның ауа өткізгіштік қасиеті дегеніміз не

A) матаның ауа өткізу қабілеті

B) матаның ылғал тарту қабілеті

C) матаның шаң сору қабілеті

D) матаның қыртыстану қабілетің

E) матаның сетінеу қабілеті

Г) матаның ылғал шығару қабілеті

$26. Жүн шұғалық матасын тігуге арналған иненің нгөмірі

A) 100, 110

B) 30, 40

C) 50, 60

D) 70, 80

E) 90, 95

Ж) 85,90

З) 65,75

И) 55,65

$27.Көйлектік жүн матасын тігуге арналған мақта жібінің нөмірі

A) 50, 60

B) 30, 40

C) 80, 90

D) 70, 80

E) 90, 95

Ж) 85,90

З) 65,75

$28. Киімдік маталарға жататындар

A) кастюмдер, плащтар, курткалар

B) шибарқыт, жартылай шибарқыт

C) бәтес, мая

D) кашемир

E) жартылай жүн, жейде

Ж) шыт, вискоза

З) сәтен, трико, бәйке

$29.Киімдік түймелер механикалық тәсілмен қалай жасалады

A) штампталып, престеліп, ұнтақтап

B) балқытылып, престеліп

C) майдалап, үгітіп

D) қыздырып

E) суытып, мұздатып

Ж) ысытылып, суытып

З) салқындатып, суытып

И) угітіп, усақтап

$30. Түймелерді шығару тәсілдері неге байланысты

A) материалдың түріне

B) ағашқа, шыныға

C) талшықтың құрылысына

D) талшықтың ұзындығына

E) материал көлеміне

$31. Пресс-ұнтақты аминомысты түймелер қандай болады

A) мықты, суға сұйытылған, қышқылға шыдамды, жанбайды

B) отқа жанатын, тез балқытылатын, морт сынғыш

C) қышқылмен сілтіге төзімсіз, жеңіл

D) жылуға шыдамды, химиялық ерітіндіге төзімсіз

E) мөлдір, жарыққа және суыққа төзімсіз

$32. Кестелеу дегеніміз не

A) матаны немесе бұйымды көркем безендірудің бір түрі

B) матаны немесе бұйымды қырқудың бір түрі

C) мата мен былғарыны тігудің бір түрі

D) мақта мен жібек маталарын тігуді бір түрі

E) жіптер, иірілген жіптерді көркем безендірудің бір түрі

$33. Тері мен былғарыны қалай кестелейді

A) қолмен немесе машинамен кестелеуге болады

B) ағашқа керіп қойып кестені бетіне жабыстырады

C) қолмен кестелеуге мүлдем болмайды

D) бетіне кестені желімдеп жағады

E) тері мен былғарыны бояумен бояйды

$34. Түбіт дегеніміз не

A) қабыршақты және қабықты қабаттан тұрады

B) түкті қоршаған мүйіз тәрізді қабыршақтан тұрады

C) қылшық пен аралық жүннен тұрады

D) ауа толған клеткадан тұрады

E) сұйықтық толған клеткадан тұрады

$35. Текстураланған жіпті алу әдісі

A) аэродинамикалық

B) химиялық

C) техникалық

D) гидроцеллюлозалық

E) декоративті

Г) физикалық

$36. Барлық талшықтардың шикізаты текстиль бұйымдарын жасауда өндірісте пайдалануына байланысты неше топқа бөлінеді

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

E) 8

Ж)10

З) 9

И) 7

$37. Асбестті жалғыз аралас иірімжіптің сызықтық тығыздығы қанша текс

A) 38-840

B) 28-540

C) 26-785

D) 36-240

E) 138-840

$38. Маталарға аппрет неше жолмен жағылады

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

E) 5

Ж) 6

З) 7

$39. Түбіт талшықтар неден тұрады

A) сыртқы қабаты қабыршақтан

B) сыртқы қабаты қылшықтан

C) мақта қалдығынан

D) жүн талшықтарынан

E) дөрекі талшықтардан

$40. Түбіттің көлденең пішіні қандай

A) дөңгелек

B) жартылай дөңгелек

C) түзу

D) квадратты

E) үшбұрыш

Ж) иректелген

З) бұралған

$41.Ең қалың мақта жіптер қандай нөмірмен белгіленеді

A) 10

B) 5

C) 8

D) 15

E) 20

Ж) 12

З) 25

И) 30

$42. Қалың мата дайындау операциясы қазіргі замандағы дамыған арнайы шөлмекті станокта тіккенде өзгерісі қандай

A) өзгерісі бар

B) өзгерісі жоқ

C) қиын емес

D) механикалық

E) пневматикалық

$43.Жұқа ашық капрон маталар қандай қасиетке ие

A) серпімділік

B) механикалық

C) химиялық

D) технологиялық

E) физикалық

$44. Минералды талшықты атаңыз

A) асбест

B) ацетат

C) мақта

D) зығыр

E) капрон

Ж) вискоза

З) нитрон

И) полиамид

$45.Талшықтар үшін ұқсас бірлік қалай өлшенеді

A) минитекс

B) текс

C) килотекс

D) кг/мг

E) м/с

Ж) мкм

$46. Иірудің қандай әдістері бар, атап бер

A) тарақтық, аппараттық, шөткелі

B) тарақтық, шөлмекті

C) пневматикалық, механикалық

D) физикалық, химиялық

E) тарақты, аппараттық, кондициялық

Ж) химиялық, физикалық

$47. Денемен берілген тығыздық «титр» ережесіне тура келетін өрнек қайсы

A) Т=Т 1[g]

B) N= L / М

C) Т=М/L

D) Т=М*L

E) Т=М/LD

$48. Фракциялық құрамына байланысты асбест қанша топқа бөлінеді

A) 8

B) 6

C) 7

D) 5

E) 4

Ж) 10

$49. Химиялық талшықтың түрін көрсет

A) жасанды және синтетикалық

B) табиғи және синтетикалық

C) табиғи және жасанды

D) өсімдік тектес

E) жануар тектес

$50. Арқау жібі негізгі жіптің екеуінен кейін жабуын не деп атайды

A) саржалық тоқылу

B) полотнолық тоқылу

C) атластық тоқылу

D) сәтендік тоқылу

E) қатаң тоқылу

$51. Жүн талшығының бұйралығы екі түрге бөлінеді

A) әлсіз және қатты бұйра

B) созылмалы және әлсіз

C) толық және жартылай шеңберлі

D) формалы және формасыз

E) жәй, өрнекті

Г) күшті және әлсіз

$52.Аппараттық жүйе бойынша сызықтық тығыздығы қанша «текс» иірім жіптер иіріледі

A) 100 текс

B) 90 текс

C) 80 текс

D) 110 текс

E) 60 текс

$53. «Меланж» термині француз тілінен аударғанда қандай мағынаны береді

A) қоспа

B) иіру

C) орау

D) бояу

E) ажырату

Ж) тарау

З) ширату

И) қаттап жинау

$54. Меланжды иіру жүйесінде қандай талшықтар қолданылады

A) беріктігі жоғары

B) беріктігі төмен

C) созылмалы

D) жіңішке

E) жуан талшықтар

Ж) иірілген талшықтар

$55. Қарапайым талшықтар мен жіптерді диаметрі бойынша классификациялық микро жіңішкелігінің көрсеткіші

A) d < 0,5 Мкм

B) d = 0,5 Мкм

C) d > 0,6Мкм

D) d = 0,4Мкм

E) d > 0,45Мкм

Ж) d > 0,35Мкм

$56.Талшықтардың электрленуін азайту үшін олардың бетіне шашылатын препарат

A) антистатикалық

B) электростатикалық

C) катион-активті

D) диодты

E) химиялық

Ж) физикалық

$57. Кептірілген жүн және жартылай жүн маталарын тазарту мшинасын көрсетіңіз

A) ЧМ-180

B) ЛРН-150

C) ДС-145

D) АКС-26

E) АРПС-456

$58.Өсімдік тектес талшықтарға жататындар

A) мақта, кенеп, зығыр

B) жүн, жібек

C) нитрон, капрон

D) лавсан, хлорин, спандекс

E) полипропилен, полиамидті

$59. Су жұқпайтын қасиеті бар матаны көрсет

A) гидрофабты

B) препаратты

C) органикалық

D) бейорганикалық

E) физикалық

$60. Талшық дегеніміз не

A) иілгіш және берік зат

B) жуан, дөрекі зат

C) сынғыш, мөлдір зат

D) жағымсыз иісі бар зат

E) жасанды жолмен алынатын сұйықтық

Ж) созылмалы берік зат

$61. Целлюлозадан жасанды талшық өндіру үшін қанша тәсіл қолданылады

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6

Ж) 7

З) 10

$62. Табиғи талшықтардың ішіндегі қайсысы екі желімденген элементті жіптен тұрады

A) жібек

B) жүн

C) мақта

D) асбест

E) вискоза

Ж) нитрон

З) капрон

$63. Кристалдау күшімен қосылған талшықтарды көрсет

A) техникалық талшықтар

B) табиғи талшықтар

C) кешенді жіптер

D) үздіксіз жіптер

E) синтетикалық талшықтар

Ж) химиялық талшықтар

З) жасанды талшықтар

$64. Жасанды жолмен алынатын талшықтар

A) химиялық

B) табиғи

C) техникалық

D) элементар

E) қосарланған

$65.Брутто дегеніміз не

A) таза мақтаның салмағы

B) таза жүннің салмағы

C) таза жібектің салмағы

D) капронның салмағы

E) асбесттің салмағы

Ж) нитронның салмағы

$66.Кондиционды аппарат нені анықтайды

A) ылғалдылықты

B) көлемін

C) салмағын

D) ұзындықты

E) жіңішкелігін

$67. Маталардан шлихталарды және суда еритін қоспаларды айыру процесі ...... деп аталады.

А) Шлихсыздандыру

Б) Ағарту

В) Мерсерлеу

С) Қайнату

Д) Қайта өңдеу

$68. Қайнату процесі неше әдіспен жүргізіледі?

А) 2

Б) 4

В) 3

С) 1

Д) 5

$69. Зығырдан жасалған бұйымдарды ағарту әдісі неше операциядан тұрады?

А) 5

Б) 4

В) 3

С) 7

Д) 8

Е) 10

Ж) 2

$70. Мақта маталарын қайнату нәтижесінде матаның салмағы ......

А) 4 - 8% - ке кемиді

Б) 4 - 8% - ке жоғарылайды

В) 2 - 4% - ке кемиді

С) 2 - 4% - ке жоғарлайды

Д) өзгермейді

$71. ......... зығыр талшықтарынан иірілген меланж жіптерінен тоқылады

А) Меланж зығыр маталары

Б) Шұбар түсті зығыр маталары

В) Мақта маталары

С) Жүн маталары

Д) Синтетикалық маталар

$72. ....... мақта маталарға қарағанда қайнату және ағарту бірнеше рет қайталанады

А) Зығыр маталарында

Б) Жүн маталарында

В) Таза жібектен тоқылған маталарда

С) Синтетикалық маталарда

Д) Химиялық талшықтан тоқылған маталарда

$73. Керілген матаны ыстық сумен кейін суық сумен шаю ...... деп аталады.

А) Мерсерлеу

Б) Шлихталау

В) Ағарту

С) Қайнату

Д) Бояу

Е) карбондау

$74. ....... матаның мықтылығын 20% - ке көтереді.

А) Мерсерлеу

Б) Шлихталау

В) Ағарту

С) Қайнату

Д) Бояу

$75. ....... талшықтарын бояу үшін: тікелей басылмалы пигменттер қолданылады.

А) Целлюлоза

Б) Гидратцеллюлоза

В) Ацетат

С) Диацетат

Д) Триацетат

Е) Вискозды

$76. Матаның қиғаштығын түзетін оны стандартты еніне келтіру ..... деп аталады.

А) Керу

Б) Каландрлеу

В) Бояу

С) Ағарту

Д) Қайнату

Е) мерсерлеу

$77. Бояғыштардың талшықтарға енуіне мүмкіндігі болуы үшін молекулаларының өлшемдері .......

А) Өте аз

Б) Өте көп

В) Аз

Г) Көп

Д) Орташа

$78. Бояғыштардың талшыққа сіңірілуін жеделдету үшін қандай заттар енгізіледі?

А) Интенсификаторлар

Б) Пигменттер

В) Антиоксиданттар

С) Азобояғыштар

Д) Күкіртті бояғыштар

$79. Шлихталау кезінде маталарды ..... су құйылған жәшікте ұстайды

А) 4 – 24 сағат

Б) 6 – 24 сағат

В) 2 – 24 сағат

С) 8 – 24 сағат

Д) 24 сағат

$80. Кетпейтін бедерлі өрнектер алу үшін матаға ...... балауыздарды сіңіреді.

А) Синтетикалық

Б) Жасанды

В) Табиғи

С) Минералды

Д) Қышқылды

$81. Шибарқыт, жартылай барқыт, костюмдік трико сияқты маталар

А) Каландрленбейді

Б) Мерсерленбейді

В) Ағартылмайды

С) Боялмайды

Д) Қайнатылмайды

$82. Зығыр матасын алу үшін қайнату мен ағарту кезекпен ..... рет қайталанады

А) 4

Б) 3

В) 2

С) 1

Д) 5

$83. Өңдеу операцияларының жүйелілігі әр матаға тағайындалған ......желіге байланысты

А) Технологиялық

Б) Техникалық

В) Механикалық

С) Физикалық

Д) Химиялық

$84. Суда еримейтін, салмағы ..... дисперсті бояғыштардан алынған түстер қанық болады.

А) 200 – 600

Б) 300 – 600

В) 100 – 300

С) 500 – 600

Д) 500 –800

Е) 400-700

Ж) 500-700

$85. Маталардың ағарту дәрежесі ақ түсті маталар үшін

А) 83 %

Б) 93 %

В) 80 %

С) 76 %

Д) 95 %

Е) 88 %

Ж) 99%

З) 100%

$86. Маталардың ағарту дәрежесі көліктік маталар үшін





Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 42; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:





studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.177 сек.