Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Українські правописні системи. Четверте видання „Українського правопису”
Білет 16

Причини помилок в мовах українсько-російського білінгвізму. Міжмовна полісемія, міжмовні омоніми

Білет 15.

Однією з причин помилок в умовах українсько-російського білінгвізму є явище міжмовної полісемії, коли значення однакових чи подібних за звучанням багатозначних слів збігаються лише частково. Так, український прикметник кривий і рос. кривой характеризуються спільним основним значенням «не прямий, зігнутий». Але кривий в українській мові це й той, «який має одну ногу пошкоджену або коротшу від другої; кульгавий» (пор. рос. хромой). Рос. кривой — «поврежденный или вытекший (о глазе); одноглазый, слепой на один глаз».

На відміну від міжмовних омонімів — слів, що однаково звучать в обох мовах, але мають різне значення (напр.: укр. дурно «даром», рос. дурно «погано»), міжмовна полісемія є ще більш небезпечним явищем з погляду можливого семантичного сплутування. Відносно подібні явища, за відомим психологічним законом, частіше спричиняють мовні огріхи, ніж явища цілком протилежні. Напр.: рос. ославить має значення «опозорити», а укр. ославити, збігаючись у першому значенні з цим російським словом, означає також іноді «прославити».

**Український правопис — система загальноприйнятих правил української мови, які визначають способи передавання мовлення на письмі.

Редакція українського правопису четвертого видання, яка вийшла в 1993 році, а також її неофіційні перевидання видавництвом «Наукова думка» (останнє вийшло в 2012 році), Кабінетом Міністрів України досі так і не були затверджені.

**Правопис кожної мови складається з трьох підсистем: графіки (літер), орфографії (способів поєднання звуків) і пунктуації (розділових знаків).

Українська графіка бере свій початок від старослов'янського письма. У нинішньому українському алфавіті є тільки дві літери, що їх не було в кирило-мефодіївській абетці — це ґ та ї. Слід ще згадати про специфікацію в українському правописі літер е,є, відсутню в інших кириличних правописах.

Графіка відтоді не переглядалася, якщо не брати до уваги, що з 1933 року й до нинішнього видання «Українського правопису» з неї було вилучено літеру ґ.

Орфографія ж постійно вдосконалювалась, охоплюючії написання тих слів, які раніше не регулювалися силою закону. Особливо це стосувалося слів іншомовного походження. Тому одні правила застосовуються до власної та давно запозиченої побутової лексики (типу вино, левада), інші — до так званих інтернаціоналізмів, тобто поширених у більшості європейських мов слів-термінів, слів на позначення багатьох абстрактних понять (типу авангард, ботулізм.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 71; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.108.205
Генерация страницы за: 0.007 сек.