Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації до виконання завдань 3, 4
Визначення конкурентоспроможності підприємства

Тема 4

Ситуації для обговорення

Конкурентний профіль підприємства

 

Характеристика конкурентного профілю Бальна оцінка Зауваження
               

1. При розробці стратегії розвитку організації деякі управлінці вважають найнадійнішим критерієм успішності діяльності прибуток і коефіцієнти, що його характеризують (норму рентабельності, дохід на одну акцію, норму повернення інвестицій). Чи згодні ви з такою точкою зору? За допомогою яких критеріїв сьогодні можна оцінити успішність діяльності організації?

2. Структура ринку, на якому діє підприємство, наближається до ідеальних умов досконалої конкуренції. Тобто спостерігається високий попит на товар, значна кількість продавців, відсутність товарів-замінників, однакова інформаційна забезпеченість товаровиробників. Якім стратегічним діям ви б віддали перевагу і чому? Як зміни макросередовища можуть впливати на компанію через зацікавлені групи? Обґрунтуйте свою відповідь

3. Наведіть приклади галузей, де бар'єрами входу в галузь для нових виробників є: а ) великі капіталовкладення; б) патенти.

4. Наведіть ключові фактори успіху в галузях, що виробляють: а) одяг; б) деревообробні верстати.

Мета заняття –оволодіння різноманітними методами оцінки конкурентоспроможності підприємства та продукції.

Компетентності, яких набуває студент:

застосовувати методи оцінки конкурентоспроможності продукції;

визначати стратегічні групи конкурентів.

Для оцінки конкурентоспроможності продукції необхідно:

1) розрахувати одиничний параметричний індекс товару (ОПІі):

(1)

де Рпi – величина i-го параметра товару, що досліджується;

Рпк – величина аналогічного i-го параметра товару-конкурента;

2) визначити зведений параметричний індекс за споживчими параметрами (ЗПІ):

(2)

де ЗПІ – зведений параметричний індекс за споживчими параметрами товару;

Rі – ранг і-го споживчого параметра (визначається як питома вага балу параметра в загальній сумі балів (од. вим. – частки одиниці));

n – число параметрів, що розглядаються.

3) провести оцінку конкурентоспроможності товару за економічними параметрами (аналогічно оцінці конкурентоспроможності за споживчими параметрами), визначити одиничні економічні індекси (ОЕІ), зведений економічний індекс (ЗЕІ);

4) на основі зведених індексів конкурентоспроможності за спожив-чими та економічними параметрами визначити загальний показник рівня конкурентоспроможності товару (КСт):

(3)

Якщо КСт > 1, то досліджуваний товар перевершує конкурента; при КСТ < 1 – поступається; при КСт = 1 товари знаходяться на однаковому рівні.Необхідно враховувати, що деякі параметри мають “зворотні" характеристики (чим менше, тим ефективніше результат). Тоді ОПІ:

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 42; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.013 сек.