Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
Тема 6

Завдання 5

Завдання 4

Завдання 1

Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

Тема 5

Економічні параметри автомобілів

Технічні параметри автомобілів

Завдання 4

Підприємство випускає автомобілі «Кіа». Його конкурент на ринку – Германське підприємство «Аudi». Показники технічного та економічного рівня машин представлені у таблицях 9 та 10.

Таблиця 9

Показник Кіа Аudi Значущість параметрів, балів
Максимальна швидкість, км/год.
Вантажопідйомність, кг
Потужність двигуна, КВт
Витрати пального, л / 100 км 7,9 6,5
Розгін з місця до 100 км/год, с. 11,1
Мінімальний радіус повороту, м 5,1 5,0
Імідж бренду, бал.

 

Таблиця 10

 

Показники Кіа Аudi Значущість параметрів, балів
Відпускна ціна, ум.од.
Сумарні витрати за весь строк служби, ум.од.

 

Розрахуйте коефіцієнт конкурентоспроможності для продукції «Кіа». Зробіть висновки про конкурентоспроможність кожного виду продукції за результатами розрахунків.

Мета заняття –оволодіння різноманітними методами стратегічного аналізу та прогнозування середовища підприємства.

Компетентності, яких набуває студент:

проводити стратегічну діагностику стану підприємства;

застосовувати методи стратегічного аналізу.

 

Визначити, відобразити графічно та охарактеризувати стратегічний стан підприємства за допомогою SPASE-матриці, якщо рівень стабільності середовища становить -8 балів, рівень промислового потенціалу 5 балів, рівень конкурентних переваг складає -1 бал, рівень фінансового потенціалу 1 бал.

Завдання 2

Підприємство «Фантазія» спеціалізується на випуску макаронних виробів. Продукція виробляється за зарубіжною технологією (обладнання закуплене в 2013 р. і працює на 70% потужності). Частка регіонального ринку, контрольованого підприємством — 2%. Ціна продукції на 20% перевищує ціну на вітчизняні аналоги, але на 10% нижче імпортних. На підприємстві працює 15 осіб, плинність кадрів у звітному періоді — 19%, що суттєво вище, ніж по галузі. Питома вага імпортних матеріалів в ціні продукції — 15%. Прогнозоване зростання валютних курсів на плановий період — 3%. Підприємство має власну роздрібну торгову мережу. На основі відомої інформації та макроекономічної ситуації, що склалася в економіці України на кінець поточного року, необхідно провести стратегічну діагностику підприємства методом SWOT-аналізу та розробити рекомендації щодо подальшого розвитку. 

Завдання 3

Підприємство «Фактор» спеціалізується на видавництві журналу з питань оподаткування і бухгалтерського обліку. Підприємство має власні виробничі потужності, які завантажені за даними звітного року на 30%. Частка регіонального ринку, контрольованого підприємством – 5%. Ціна передплати журналу не змінювалася з 2012 року і на 20% нижче цін конкурентів. При виданні журналу застосовується однокольоровий друк. На підприємстві працює 150 осіб, в тому числі 6 висококваліфікованих робітників. Підприємство не має власної роздрібної торгової мережі, а вся продукція розповсюджується за передплатою. На основі відомої інформації та макроекономічної ситуації, що склалася в економіці України на кінець поточного року, необхідно провести стратегічну діагностику підприємства методом SWOT-аналізу та розробити рекомендації щодо подальшого розвитку.

Підприємство «Райдуга» спеціалізується на виробництві тканин. Продукція виготовляється за вітчизняними технологіями (обладнання встановлено у 1987 р. і працює на 30% потужності). Частка регіонального ринку, що контролюється підприємством, – 1%. Ціна продукції на 10% перевищує ціну на вітчизняні аналоги, але на 30% нижче імпортної. Підприємство має власні каналі збуту. На підприємстві працює 150 робітників, плинність кадрів у звітному році – 2%. Питома вага імпортних матеріалів в ціні продукції – 5%. Прогнозується зріст валютних курсів на плановий рік – 3%.

На основі відомої інформації та макроекономічної ситуації, що склалася в економіці України на кінець поточного року, необхідно провести стратегічну діагностику підприємства методом SWOT-аналізу та розробити рекомендації щодо подальшого розвитку.

Проведіть оцінкувнутрішнього середовищапідприємства, на якому проходили практику, за допомогою моделі «7S».

Мета заняття –формування системного уявлення про сутність, завдання та умови розвитку цільового підходу на підприємстві.

Компетентності, яких набуває студент:

будувати «дерево рішень» підприємства та проводити необхідні розрахунки.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 50; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.007 сек.