Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика товарного портфеля підприємства




Завдання 1

МОДУЛЬ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Завдання

1. Сформулюйте систему цілей компанії.

2. Вказати ключові фактори успіху компанії.

3. Оцініть ефективність системи управління персоналом.

4. Розробити місію та стратегічне бачення.

Виконання завдання здійснюється шляхом підготовки письмового звіту (1 - 2 стор.) та проведення його презентації (5 - 7 хвилин).

 

Тема 8

Сутність стратегії та «стратегічного набору»

Мета заняття –формування системного уявлення про рівні розробки стратегічного набору підприємства.

Компетентності, яких набуває студент:

застосовувати методи обґрунтування стратегічного набору підприємства; будувати оптимальний стратегічний набір підприємства.

 

Заповніть таблицю 14, заносячи в кожну колонку одну з наступних дій з розробки нового товару: швидке нарощування ринкових операцій; отримання прибутку; швидкий вихід з ринку; посилення діяльності на ринку; поступове згортання ринкових операцій; нарощування або швидке нарощування ринкових операцій; поступове згортання ринкових операцій або їх обережне продовження; посилення позицій або вихід з ринку; обережне продовження ринкових операцій або їх нарощування.

Таблиця 14

Вибір ринкових стратегій

 

Конкурентоспроможність товару Перспективи розвитку товару
низькі середні високі
слабка      
середня      
висока      

 

Завдання 2

Вкажіть, до яких з чотирьох стратегій відповідно до матриці товар / ринок відносяться наступні визначення: фірма прагне розширити збут товарів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації товароруху, поступового просування самих конкурентоспроможних товарів; фірма робить натиск на нові моделі, поліпшення якості, розробляє нові або модифіковані товари для існуючих ринків; фірма випускає нові товари, орієнтовані на нові ринки; цілі розподілу, збуту і просування відрізняються від традиційних для фірми; фірма прагне розширити свій ринок, виникають нові сегменти на ринку.

Завдання 3

Підприємство спеціалізується на випуску побутової хімії. В останні роки ним освоєний випуск клею побутового. Продукція підприємства має споживачів в Україні, ближнім зарубіжжі, в країнах, що розвиваються, а також у країнах Західної Європи. Обсяг реалізації продукції в умовних одиницяхза останні два роки і частка ринку підприємства і найсильнішого конкурента з кожного виду представлені в таблиці 15. Використовуючи матрицю БКГ (Бостон консалтинг груп), сформувати товарну стратегію підприємства.



Таблиця 15

  Види продукції Обсяг реалізації по роках, тис. у.о. Частка ринку, %
базисний звітний підпри­ємства конку­рента
1. Пральні порошки в асортименті
2. Миючи засоби для дому
3. Засоби для чищення
4. Дезінфікуючі засоби
5. Автокосметика
6. Клей побутовий в асортименті

 





Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 35; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:





studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.250.64
Генерация страницы за: 0.005 сек.