Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Та зміни в соціальній політиці
Тема 2. Становлення ринкової економіки в Україні

Вихідні дані для обчислення індексів

Вихідні дані

Вихідні дані

Вихідні дані

Вихідні дані

Країна Середня тривалість життя, років Країна Середня тривалість життя, років
Великобританія Франція
Україна Швеція
США Японія

 

Завдання 2.Розрахуйте ІЛР для країни, користуючись даними табл. 2.

Таблиця 2

Показник Значення
Середня очікувана тривалість життя, років 67,9
Рівень грамотності дорослого населення, % 92,0
Сукупна частка осіб, які навчаються, % 66,6
ВВП на душу населення, $

Завдання 3.У табл. 3 наведено показники людського розвитку двох країн.

Визначте ІЛР окремо для кожної країни. Результати оцініть за шкалою та порівняйте.

 

Таблиця 3

Країна Середня очікувана тривалість життя, років Рівень грамотності дорослого населення, % Сукупна ча­стка осіб, які навчаються, % Реальний ВВП на душу населення ($)
Європи 99,0
Східної Азії 90,0

Завдання 4.У табл.4 наведено показники людського розвитку країн. Визначте ІЛР окремо для кожної країни. Результати оцініть за шкалою та порівняйте.

 

Таблиця 4

Країна Середня очікувана тривалість життя, років Рівень грамотності дорослого населення, % Сукупна частка осіб, які навчаються,% Реальний ВВП на душу населення ($)
А
В
С
D

Завдання 5.Виходячи з даних табл.5, розрахуйте індекс людського розвитку, індекс людського розвитку, ураховуючи гендерний фактор, показник розширення можливостей жінок, індекс злиденності населення.

Таблиця 5

 

Показники Усе населення Жінки Чоловіки
Тривалість майбутнього життя, років 67,1 72,8 61,6
Частка грамотного дорослого населення, % 99,0 99,0 99,0
Частка учнів, % 67,8 68,1 67,4
ВВП на душу населення, доларів 2 230
Чисельність населення, тис. осіб 51 079 27 327 23 752
Частка в загальній чисельності населення, % 53,5 46,5
Частка в економічно активному населенні, % 49,5 50,5
Відношення зарплати жінок до зарплати чоловіків у несільськогосподарському секторі економіки, % 87,0
Частка в законодавчих органах, % 4,6 95,4
Частка на адміністративних посадах, % 48,3 51,7
Частка на посадах фахівців, %   79,1 20,9
Частка населення з тривалістю майбутнього життя до 60 років, %, Р1 24,0
Частка неграмотності насе­лення, %, Р2 10,5
Частка населення, яке живе за межею бідності, %, Р3 10,9
Рівень застійного безробіття, %, Р4 3,5

  

Мета заняття – опрацювання основних характеристик моделей соціальної політики; визначення можливостей застосування тієї чи іншої моделі соціальної політики в Україні.

Компетентності, яких набуває студент:здатність визначати фактори, що впливають на розвиток соціальної політики України в умовах ринкової економіки та аналізувати основні соціальні показники.

Завдання 1.Виходячи із теоретичного матеріалу, заповніть табл. 6 та 7.

Таблиця 6

Моделі соціальної політики (класифікація 1)

Модель Бісмарка Модель Беверіджа
1. 1.
2. 2.
3. 3.
n. n.

Таблиця 7

Моделі соціальної політики (класифікація 2)

Модель соціальної політики Критерії соціального захисту Джерела фінансування Приклади держав
Соціал-демократична      
Консервативна      
Ліберальна      
Католицька      

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 44; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.92.141.211
Генерация страницы за: 0.027 сек.