Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 13. Кадрове забезпечення здійснення соціальної політики
Вихідні дані

Показник Значення
Середньорічна чисельність працівників підприємства, осіб
Кількість потерпілих через нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, осіб
у тому числі визнано інвалідами, осіб
Кількість людино-днів непрацездатності, обумовленої випадками, пов'язаними з виробництвом

Завдання 3.У звітному періоді середньорічна кількість тих, хто працює на підприємстві, становила 200 осіб, із яких виробничі травми одержали 10 осіб із втратою працездатності на 120 людино-днів.

Визначте: частоту травматизму; важкість травматизму; коефіцієнт непрацездатності (кількість людино-днів непрацездатності на одного працюючого).

Завдання 4.Бетонник Карпенко вийшов на роботу у другу зміну, що починалася о 16 годині. Майстер помітив, що Карпенко перебуває у стані алкогольного сп'яніння, і сказав йому, щоб він залишив територію будівництва, після чого доповів про цей факт начальникові ділянки. О 15 год 50 хв начальник ділянки також сказав Карпенку, щоб він ішов додому і що завтра буде з ним розмова.

З будівництва робітник не пішов, а переодягнувшись у робочий одяг, піднявся на третій поверх споруджуваного житлового будинку, де працювала ланка арматурників (ланка бетонників, у складі якої був Карпенко, працювала в іншій секції). Там він підійшов до арматурника Петренка, після розмови з яким пішов у бік іншої секції. Дійшовши до середини сходової клітки, він упав із висоти 5,3 м, до того ж важко травмувавшись. За висновком медекспертизи, Карпенко в момент травмування перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Відповісти на питання:

1. Чи є відповідальними за дії потерпілих керівники робіт (майстер і начальник ділянки)?

2. Хто проводить розслідування нещасного випадку?

3. Хто має підписувати акт про нещасний випадок?

4. На що може розраховувати Карпенко?

Завдання 5.Працівникові Петрову була оголошена догана за порушення трудової дисципліни. Оскільки, на його погляд, до нього незаконно застосували дисциплінарні санкції, він звернувся письмово у профспілковий комітет організації із проханням розібратися в конфліктній ситуації.

Працедавець, посилаючись на те, що Петров не є членом профспілки, відмовив профкому в консультації зі спірного питання. Чи мав рацію працедавець? Які права мають у даній ситуації працівник і профспілковий комітет? Дайте вмотивовану відповідь.

Завдання 6.Співробітник кредитного відділу відділення Ощадбанку і член профспілки Сидоров був звільнений за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку організації, і на його місце був прийнятий інший працівник. Профспілкова організація відділення Ощадбанку, що поєднує у своєму складі 10 осіб за загальної чисельності працівників 45 осіб, звернулася до адміністрації відділення з вимогою надати до профкому правила внутрішнього трудового розпорядку з метою перевірки обґрунтованості звільнення Сидорова.Адміністрація відмовилася виконати вимоги профкому, посилаючись на те, що первинна профспілкова організація поєднує менш ніж половину працівників. Дайте оцінку діям адміністрації й профкому.

Хто має право репрезентувати працівників у відносинах соціального партнерства?

Які нормативні документи закріплюють права сторін у соціальному партнерстві?

Чи завжди профспілки мають право брати участь у відносинах соціального партнерства?

 

 

 

Мета заняття– розширення та поглиблення знань у сфері діяльності комерційних і соціальних організацій, розуміння загального та відмінного в системах їх цінностей.

Компетентності, яких набуває студент: здатність планувати, формувати кадрове забезпечення соціальної політики на різних рівнях.

Ділова гра «Піраміда цінностей»

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 79; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.86
Генерация страницы за: 0.005 сек.