Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Словничок літературознавчих термінів
 

Історична правда – реальні події та пов’язані з ними життя, діяльність конкретних історичних осіб, які автор історичного твору використовує як основу для художнього відтворення дійсності.

Художній вимисел – уявне, придумане, сфантазоване письменником, яке доповнює й увиразнює зображення, допомагає втілити головну ідею твору, порушити важливі, на його погляд, проблеми.У кожному творі історична правда непомітно переплітається з художнім вимислом.

Заповніть таблицю

 

Історична основа роману «Диво» Вимисел автора
_______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________ _______________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________   _________________________________________________ ________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________________ ____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________________________________

☻Вкажіть історичні періоди, змальовані в романі «Диво»_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

☻Софія Київська виступає у творі як історична пам’ятка і як символ. Символом чого вона є? ____________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Дати письмово відповіді на запитання
☻Хто першим спрямував Сивоока у світ мистецтва? ______________________________________________________

☻ Яким чином дід Родим впливав на хлопця? ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

☻ Чи знадобився дідів талант при будівництві Софії? __________________________________________________

☻ Яку роль в житті Сивоока зіграла зустріч з Ярославом? _______________________________________________☻ Чи можна назвати його другим учителем? ___________________________________________________________

☻ Прийнявши християнство, чи зрікся Сивоок дідового вчення? _________________________________________

☻Як змальовано в творі Сивоока?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
☻ Наскільки багатою на переживання була зустріч з Ягодою? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

☻ Чи мала вона вплив на формування мистецьких смаків хлопця?_______________________________________

☻ Яку частку до скарбниці молодої душі Сивоока внесли ченці?________________________________________
________________________________________________________________________________________________

☻ Що найбільше знадобилося хлопцеві з побаченого в Агапіта? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

☻ Ким є Сивоок – своєрідним дзеркалом, у якому відбилися мудрість і знання його попередників, чи самобутнім митцем? _________________________________________________________________________________________

☻ Які проблеми та ідеї втілює автор в образі Сивоока? Проблеми:________________________________________
ідеї:_____________________________________________________________________________________________

☻ Схарактеризуйте образ Ярослава, порівняйте його з історичною постаттю ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

☻ Охарактеризуйте жіночі образи роману «Диво»:

Величка ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Ягода________________________________________________________________________________________________

Забава_______________________________________________________________________________________________

Тая ________________________________________________________________________________________________

Ісса ________________________________________________________________________________________________

Шуйця _____________________________________________________________________________________________

☻Які наскрізні ідеї, проблеми проходять через увесь роман?_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

☻Які художні засоби використані в романі? ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

☻В чому полягає особливість композиції роману?_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
☻ В чому полягає обов‘язок людини в романі ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
☻Утілення одвічного прагнення людини до свободи показано в образах -_______________________________________
☻Чому Сивоок ніколи нікому не підкорявся? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
☻Навести приклади епізодів з твору - Ярослав Мудрий державний діяч і Ярослав Мудрий – просто людина _______

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
☻Яка головна проблема роману «Диво»? __________________________________________________________________
☻ Про яке диво говорить Загребельний?__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
☻Чому собор сприймається як символічний образ? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
☻Назвати представника, який причетний до спорудження собору- це__________________________________________
☻З чим ототожнюється влада в роки Великої Вітчизняної війни? _____________________________________________
☻ Що виражено в епіграфах твору?________________________________________________________________________
☻Яка визначальна риса характеру Ярослава Мудрого? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________Сучасна українська література
Словничок літературознавчих термінів

 

Постмодернізм – один із стильових провідних напрямів ХХ ст.. для якого характерні: гра зі словом, образом, «чужим» текстом, стильовий і тематичний еклектизм (поєднання різнорідних і несумісних елементів), наскрізна іронічність.

Масова література
1. Література, розрахована на масового, пересічного читача.
2. Твори, які за своїми художніми якостями не сягають рівня класики.
3. Низькопробна література, розрахована на низькі смаки читачів.

Загальними рисами масової літератури є її розважальний характер та масове тиражування.

Елітарні твори – вирізняються інтелектуальною та естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності; часто суттєву роль у них відіграють літературний і культурний контексти. Такі твори потребують активного, освіченого й розвиненого читача, який би в процесі знайомства з текстом залучався до «співтворчості».
Ігор Миколайович Римарук 1958 р.н . Олександр Васильович Ірванець 1961р.н.


. .
Віктор Володимирович Неборак 1961р.н. Юрій Ігорович Андрухович 1960 р.н.


Дати відповіді на запитання і продовжити думку:

►Охарактеризуйте основні тенденції нинішнього літературного процесу_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

►Назвіть жанри сучасної літератури _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

►Які ви знаєте літературні угруповання кінця ХХ – поч. ХХІ ст.? _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

►Дати характеристику літературного явища________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6

►Назвати проблематику та тематику сучасної лірики:
Проблематика -________________________________________________________________________________________

Тематика -_____________________________________________________________________________________________
►Назвати художні особливості поезій___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
►Про що роздумують поети в своїх віршах? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
►Дати характеристику групи «Нова дегенерація» ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
►Літугрупування «Бу-Ба-Бу» стало втіленням ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
►Група Бу-Ба-Бу – це___________________________________________________________________________________
►Поет, модерніст 80-х років- це__________________________________________________________________________
►ЛуГоСад проповідує теорію____________________________________________________________________________
►Неборак звертався до жанру ___________________________________________________________________________
►«Рецитатором « власних текстів є ______________________________________________________________________
►Літературне угрупування складається з трьох київських поетів і називається____________________________________
►Визначте мотиви, асоціації і риси новітньої поезії, прочитавши уривок І. Римарука «Портрет» (збірка «Висока вода»)

У покинутій хаті обмітає щоніч домовик

Биту шашелем раму, старий полотняний рушник.

В димаревому горлі, в забитому роті вікна

Перекочує вітер обпалене сонце: «війна».
мотив_________________________________________________________________________________________________
асоціації______________________________________________________________________________________________
риси новітньої поезії____________________________________________________________________________________
► Поміркуйте над проблемними запитаннями, які піднімає О. Ірванець у своїй творчості.__________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

►Чи існує проблема маленької людини у творчості О.Ірванця?___________________________________________

►Чи можна назвати звичайну людину маленькою?_____________________________________________________

►Порівняйте вірш В.Сосюри «Любіть Україну» з віршем «Любіть» Олександра Ірванця. Що спільне______________

_______________________________________________________________________________________________________

► Визначте ідейно-естетичне спрямування, знайдіть художні засоби, які використала О. Забужко у поезії «Від лопотиш дощами за ворота».________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Домашнє завдання:

Напишіть «відкритого» листа одному із сучасних письменників

 

Виразіть своє ставлення до «елітарної літератури», пояснивши його (своє ставлення).

 

Цікаво, корисно Позитивне Байдуже Негативне
  _____________________ ____________________ _________________________ ___________________________ ______________________ _______________________
_____________________

Валерій Шевчук – представник інтелектуально-філософської прози


(нар. 1939 р.)

Літературний диктант
В. Шевчук народився ____________________________________________________________________
►У 1957 р. закінчив _____________________________________________________________________________

► Вищу освіту здобув у __________________________________________________________________________

► Дебютував у 1961 р. у збірнику «Вінок Кобзареві» новелою__________________________________________

► Після закінчення університету працює ___________________________________________________________

► 1967 р. вийшла перша книжка оповідань __________________________________________________________

► Для автора фатальним став вихід книжки ________________________________________________________

► У літературі з’являється після __________________________________________________________________

► У 1988 р. письменника удостоєно за роман-триптих «Три листки за вікном»___________________________
_______________________________________________________________________________________________

► В. Шевчук ще відомий в іпостасях_____________________________________________________________

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 162; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.250.64
Генерация страницы за: 0.011 сек.