Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання до екзамену. «Комерційна діяльність»
Питання до екзамену

з дисципліни

«Комерційна діяльність»

для студентів груп К-352, К-353 денної форми навчання

спеціальності 5.03051001

«Товарознавство та комерційна діяльність»

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії

товарознавчо-комерційних

дисциплін

Протокол № __ від ________

Голова циклової комісії

___________ І.В. Губа

 

 

м. Миколаїв

2016/17 навчальний рік

з дисципліни «Комерційна діяльність»

спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

1. Поняття та зміст та принципи комерційної діяльності.

2. Фізичні особи. Юридичні особи. Класифікація юридичних осіб у сфері торгівлі.

3. Товар як об’єкт комерційної діяльності.

4. Послуга як об’єкт комерційної діяльності.

5. Поняття та джерела інформації про попит.

6. Види попиту та методи його вивчення в РТП.

7. Поняття еластичності попиту, її розрахунок.

8. Поняття асортименту товарів та асортиментної політики підприємства.

9. Принципи та фактори, що впливають на формування товарного асортименту.

10. Етапи формування асортименту товарів.

11. Значення та сутність товарних запасів.

12. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів.

13. Поняття господарських зв’язків між суб’єктами ринку.

14. Класифікація господарських зв’язків.

15. Суть та завдання регулювання господарських зв’язків.

16. Види та умови господарських договорів.

17. Порядок укладання господарських договорів.

18. Механізм зовнішньоекономічних зв’язків.

19. Умови зовнішньоекономічного контракту.

20. Суть, мета, принципи закупівельної роботи.

21. Зміст закупівельної роботи.

22. Суть оптових закупівель товарів на основі прямих зв’язків.

23. Обґрунтування доцільності застосування прямих зв’язків.

24. Суть та принципи організації торгово-посередницької діяльності на товарному ринку.

25. Фактори, що визначають необхідність участі посередників у закупівлі-продажу товарів.

26. Поняття та види ярмарків та виставок.

27. Технологія ярмарково-виставкової діяльності.

28. Суть, види і завдання аукціонів.

29. Етапи проведення аукціонів.

30. Поняття тендерів.

31. Роль та функції товарної біржі. Класифікація товарних бірж.

32. Економічна суть оптового продажу товарів.

33. Форми і методи оптового продажу товарів.

34. Суть товарообмінних операцій.

35. Види товарообмінних операцій.

36. Поняття та функції роздрібної торгівлі.

37. Цілі і завдання роздрібної торгівлі на сучасному етапі.

38. Структура комерційних служб торговельних підприємств.

39. Функції комерційних служб роздрібних торговельних підприємств.40. Суть і завдання товаропостачання торговельної мережі.

41. Принципи та основні вимоги до організації товаропостачання.

42. Форми і методи товаропостачання

43. Значення обліку і контролю виконання договірних зобов’язань.

44. Комерційні суперечки та порядок їх розв’язання.

45. Поняття та критерії ефективності комерційної діяльності.

46. Види ефективності комерційної діяльності.

47. Система показників ефективності комерційної діяльності.

48. Комерційна інформація.

49. Поняття комерційної таємниці.

50. Суть і зміст комерційного ризику.

51. Причини виникнення ризику.

52. Види ризиків.

53. Шляхи пом’якшення комерційного ризику.

54. Значення міжнародної торгівлі.

55. Форми міжнародної торгівлі.

56. Міжнародні комерційні операції, їх види.

57. Особливості укладання зовнішньоекономічних угод.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 84; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.007 сек.