Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Яку інформацію необхідно охороняти?


Яку інформацію невигідно приховувати?

Яку інформацію не можна приховувати?

Інтелектуальна власність, промислова власність та її захист

Внутрішні чинники на підприємстві, які спричиняють екстремальні ситуації

До внутрішніх чинників відносяться:

- відсутність персональної відповідальності посадових осіб за збереження цінних відомостей;

- допуск до цінних відомостей невиправдано широкого кола осіб;

- відсутність спеціального діловодства та пору­шення його правил;

- відсутність умов для підтримання на належ­ному рівні режиму захисту;

- недотримання встановленого порядку про­ведення особливо важливих конфіденційних переговорів;

- порушення пропускного режиму та охорони об’єкту;

- незахищеність технічних каналів від витоку цінних відомостей;

- не систематичне і не ґрунтовне проведення із співробітниками профілактичних навчань направлених на попередження порушень режи­му захисту;

- недосконалий контроль за додержанням режи­му захисту відомостей, що містять комер­ційну таємницю.

Основою у формуванні процесу психологічної деградації особи вважається:

• залежність від алкоголю;

• залежність від наркотиків;

• залежність від любовних зв’язків;

• залежність від азартних ігор;

• психологічні фобії (боязливість, ревнощі та ін.);

• вплив гіпнозу та ін.

Особа, що знаходиться на одній із таких стадій за певної ситуації стає легкою "здобиччю" для потенційного противника (злочинця). Такі працівники не повинні займати матеріально-відповідальні посади і безпосередньо контактувати з клієнтами підприємства (фірми) тощо.

В системі ринкової економіки у всіх країнах світу особливої цінності набула інтелектуальна власність. Ринкові відносини передбачають економічну свободу і конкуренцію де інтелектуальна власність та комерційні таємниці часто стають вирішальними в оволодінні ринка­ми збуту в досягненні економічного успіху. Жорстока конкурентна, боротьба між підприємствами передбачає прийняття різноманітних заходів для забезпечення безпеки цінної підприємницької інформації, як виду інтелектуальної власності.Підприємницька інформація підрозділяється на:

- технічну;

- фінансову;

- рекламну;

- попиту та пропозиції;

- про конкурентів;

- про кримінологічну обстановку тощо.

При організації заходів охорони підприємницької інформації, насамперед, уточнюється, які конкретні її види потребують захисту, тому спочатку інформація групується, наприклад, такими питаннями:

Після визначення виду підприємницької інформації, особливо цінної для успішної економічної діяльності під­приємства (фірми), для її захисту від посягань злочинних структур та конкурентів застосовуються як правові, так і спеціальні заходи або ж комплексне їх поєднання.

Основним чинником захисту інформації є застосу­вання режимних заходів, прийняття спеціальних заходів залежить від власника інформації, її цінності, конкурентної обстановки та інших чинників.

Інформація у вигляді секрету, про який відомо лише підприємцю, особливої охорони не потребує, в такому випадку достатньо:

- не допускати до інформації третіх осіб;

- зберігати документ чи дискети в сейфі чи металевому ящику.

Цінна інформація, з якою працюють окремі працівники підприємства (фірми) і про яку відомо зацікавленим особам чи структурам, вимагає спеціальних внутрішніх і зовнішніх заходів охорони:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Безпеці об'єкта економіки | Захист промислової власності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 198; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.