Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Туристський продукт і туристська послуга

Одним з ключових термінів, що фігурують в базисних поняттях туристського бізнесу, є туристський продукт.

Наведемо цитату (ст. 1. Закону про туризм):Туристський продукт - заздалегідь розроблений комплекс туристських послуг, що сполучає в собі не менше ніж дві такі послуги, який реалізується або пропонується до реалізації за певною ціною, до складу якого включаються послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристські послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг, реалізації сувенірної продукції і т. ін.)”.

З цього визначення виходить, що до туристських послугвідносяться:

Ø послуги з перевезення туристів;

Ø послуги з розміщення туристів;

Ø послуги з організації екскурсій і відвідування об'єктів культури;

Ø послуги з організації відпочинку і розваг;

Ø послуги з реалізації сувенірної продукції;

Ø послуги ресторанного господарства;

Ø інші послуги, що надаються або можуть бути наданий туристам за їх бажанням.

Основним туристським продуктом є комплексне обслуговування - стандартний набір послуг, що продаються туристам в одному пакеті.

У Ліцензійних умовах, що характеризують туристську діяльність, визначено, що туристські послуги — це послуги суб'єктів туристської діяльності з розміщення, харчування, транспорту, інформаційно-рекламному обслуговуванню, а також послуг закладів культури, спорту, побуту, розваг і т. ін., направлені на задоволення потреб туристів.

Нижче подана структура, яка характеризує склад туристського продукту (див. рис. 1.2).

У той же час виникає запитання: які послуги є туристськими і що в даному випадку буде основним критерієм при визначенні послуг як «туристських»? Як бачимо, Закон про туризм і Ліцензійні умови не дають точної відповіді на це запитання. Наприклад, в Законі про туризм тільки побічно йдеться про те, що до складу туристського продукту «...включаються послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристські послуги, непов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг, реалізації сувенірної продукції і т. п.)». Проте це не привод для засмучення, інформація про туристські послуги чітко прописані в Державному класифікаторі продукції і послуг ДК 016-97, затвердженому наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822 (далі - ДК 016-97). 
 
Комплекс туристських послуг (не менше двох туристських послуг)


=

 

         
   
Послуги перевезення
 
Послуги розміщення
 
 

 


Рис. 1.2 - Сутність і склад туристського продукту

 

ДК 016-97 використовують практично всі структурні одиниці й підрозділи галузей господарювання в Україні: органи центральної і місцевої державної виконавської влади, фінансові органи, органи статистики і всі суб'єкти господарювання (юридичні і фізичні особи) в Україні. Об'єктом класифікації є продукція і послуги, створені в процесі всіх видів економічної діяльності.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних групп в ДК 016-97 відповідає наступній схемі:

XX - розділ;

XX.X - група;

XX.XX - клас;

ХХ.ХХ.Х - категорія;

XX.XX.XX - підкатегорія;

XX.XX.XX.XXX - тип.

Приклад:

63.30.11.100

де 63 - розділ «Допоміжні транспортні послуги»;

63.3 - група «Послуги туристських агентств і туроператорів; послуги екскурсоводів»;

63.30 - клас «Послуги туристських агентств і туроператорів; послуги екскурсоводів»;

63.30.1 - категорія «Послуги туристських агентств і туроператорів; послуги екскурсоводів»;

63.30.11 - підкатегорія «Послуги з організації подорожей»;

63.30.11.100 - тип «Туристський відпочинок і подорожі туристськими маршрутами з використанням транспортних засобів, окрім велосипедів».

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення «туризму» згідно із Законом України „Про туризм”.

2. Наведіть основні зовнішні й внутрішні фактори, що впливають на розвиток туризму.

3. За якими ознаками класифікують туризм?

4. Які види туристських підприємств Ви знаєте?

5. Що таке туристський продукт?

6. Що таке туристська послуга?

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 545; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.