Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА. ПОЗИЧКОВИЙ ВІДСОТОК


 

Окрім промислових і торгових є ще і грошові капіталісти, які надають свій капітал в позику.

Позичковий капітал– це частина промислового капіталу, що відокремилася, яка приносить відсоток або це грошовий капітал, який віддається капіталістом-власником в позику і приносить відсотки на основі створеної додаткової вартості.

Формуларуху позичкового капіталу:

Г – Г1, де (10.3)

Г – капітал в грошовій формі;

Г1 = Г + ΔГ – капітал в грошовій формі, що збільшився на величину позичкового відсотка.

Джерелаутворення позичкового капіталу:

­ Грошові капітали, які тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталу.

Грошовий капітал, що вивільняється у одного підприємця, не залишається в нього у вигляді дозвільно лежачих грошей, а передається ним в позику іншому підприємцеві, який купує на ці гроші засоби виробництва і робочу силу та отримує додаткову вартість шляхом експлуатації найманих робітників. Грошовий капітал, який передає перший підприємець в позику іншому, перетворюється на позичковий капітал.

­ Капітали грошових капіталістів-рантьє.

­ Грошові доходи і заощадження різних прошарків суспільства.

Ці доходи поступають у вигляді внесків до кредитних установ.

­ Тимчасово вільні грошові кошти держави, страхових компаній, профспілок і інших організацій.

Позичковий капітал має низку особливостей:

1. Позичковий капітал – це капітал-власність. Кредитна система призводить до роздвоєння капіталу на капітал-власність і капітал-функцію. Коли позичкодавець віддає тимчасово вільні грошові кошти позичкоодержувачу, відбувається відділення капіталу-функції від капіталу-власності. Позичковий капіталіст зберігає право власності на капітал, який переданий функціонуючому капіталістові в тимчасове користування.

2. Позичковий капітал – товар особливого роду. При продажі товару «грошовий капітал» не відбувається відчуження останнього від власника, який отримує відсоток, тобто певну плату за використання грошового капіталу. Споживна вартість товару «грошовий капітал» зберігається і виражається в здатності капіталу приносити додаткову вартість.3. Позичковий капітал має специфічну форму відчуження. При купівлі-продажі товар переходить від продавця до покупця, а еквівалентна сума грошей від покупця до продавця. При позиці має місце одностороннє переміщення вартості від кредитора до позичальника, повернення ж капіталу відбувається лише після закінчення терміну позики.

4. Позичковий капітал має специфічну форму руху. В кругообігу Г – Г1 позичковий капітал виступає тільки в грошовій формі.

5. Позичковий капітал – найбільш фетишистська форма капіталу. При русі позичкового капіталу виникає видимість самозростання грошей, тим самим приховується дійсне джерело самозростаючої вартості – експлуатація найманої праці.

Позичковий капітал формується з тимчасово вільних грошових коштів, які утворюються в процесі обороту продуктивного і торгового капіталу, із заощаджень населення та інших джерел.

Позичковий капітал як товар має ціну. Ціна позичкового капіталу є сплачений за користування ним відсоток власникові позичкового капіталу. За своїм економічним змістом позиковий відсоток є однією з перетворених форм додаткової вартості.

Позиковий відсотокце та частина додаткової вартості, яку функціонуючі підприємці віддають позичковим підприємцям за користування споживною вартістю позичкового капіталу.

Прибуток, який отримує промисловий або торговий підприємець, в результаті застосування позичкового капіталу, розпадається на дві частини:

1. Підприємницький доход, який привласнюється підприємцем-позичальником.

2. Позичковий відсоток, який привласнюється позичковим підприємцем-кредитором як власник капіталу.

Норма позикового відсотка– це виражене у відсотках відношення суми річного доходу, який отримують на позичковий капітал до суми капіталу наданого в позику.

 

(10.4)

Норма позичкового відсотка дуже непостійна величина. Вона визначається двома чинниками:

­ середньою нормою прибутку;

­ співвідношенням між попитом і пропозицією.

Позичковий капітал здійснює рух за допомогою кредиту. Кредитори надають, а позичальники отримують капітал в позику.

Посередниками між ними стають банки, які накопичують значні грошові капітали і надають їх в кредит підприємцям, державі, фермерам тощо.

Кредит – це форма руху позичкового капіталу.

 

3. КРЕДИТ, ЙОГО СУТНІСТЬ І ФОРМИ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СУТЬ ТОРГОВОГО КАПІТАЛУ І ТОРГОВОГО ПРИБУТКУ | БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 257; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.