Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова і топографія лицьового відділу черепа

Лицьовий відділ черепа. Нижня щелепа (mandibula) утворює нижню кісткову основу ротової порожнини, має тіло та щелепні гілки. На тілі є луночки для зубів: різце­вих, іклів та корінних. У товщі тіла, в його правій і лівій половинах проходить нижньоще­лепний канал, у якому розміщені судини й нерви. Цей канал відкривається в передній частині тіла підборідним отвором. Верхні кінці гілок закінчуються двома відростками: передній — вінцевий для прикріплення скроневого м'яза та задній — суглобовий для зчленування нижньої щелепи зі скроневою кісткою і утворення щелепного суглоба. Ла­теральна поверхня гілки має ямку для прикріплення великого жувального м'яза, а медіальна — крилоподібного м'яза. На межі між тілом і гілкою нижньої щелепи є судинна вирізка, де проходить лицьова артерія, на ній можна відчути пульс тварини.

Верхня щелепа (maxilla) утворює бокову стінку носової і верхню стінку ротової по­рожнин і складається з тіла з зубним і беззубим краями, піднебінного відростка та но­сової і лицьової пластинок, між якими розміщена гайморова пазуха. На лицьовій плас­тинці відкривається підочний отвір, сполучений з підочним каналом, де проходять су­дини й нерви. Піднебінні відростки утворюють кісткову основу твердого піднебіння.

Різцева, або міжщелепна, кістка (os incisivum) формує передню частину лицьово­го черепа, має тіло і два відростки: носовий і піднебінний.

У коня й свині тіло масивне й має луночки (альвеоли) для різцевих зубів.

У рогатої худоби на цій кістці зубів немає, замість них — зубна пластинка.

У свиней до тіла ще примикає невелика хоботкова кістка — (os rostrale), яка є ос­новною хоботка (п'ятачка).

Носова кістка (os nasale) утворює кісткову основу спинки носа й має вигляд двох довгих пластинок із загостреними

передніми кінцями.

Слізна кістка (os lacrimale) бере участь у формуванні нижньої стінки очної орбі­ти, складається з двох пластинок: лицьової й очноямкової. На очноямковій пластинці є ямка слізного мішка, звідки починається слізно-носовий канал.Вилична кістка (os zygomaticum) бере участь у формуванні очної орбіти та ви­личної дуги, має лицьову поверхню, що є місцем прикріплення жувальних м'язів, очно­ямкову поверхню, скроневий відросток і лобний відросток, який з'єднується з виличним відростком лобної кістки, утворюючи задній край очної орбіти.

Піднебінна кістка (os palatinum) бере участь у формуванні твердого піднебіння й разом з крилоподібною кісткою утворює вихід з носової порожнини — хоани. У ній роз­різняють горизонтальну й перпендикулярну пластинки. Горизонтальна пластинка в ко­ня вузенька, у рогатої худоби й свині широка і входить до складу твердого піднебіння. Перпендикулярна пластинка добре розвинена в коня і рогатої худоби, слабше в сви­ней, утворює бокові стінки хоан і разом з крилоподібним відростком клиноподібної кіс­тки і верхньощелепним бугром утворює крилопіднебінну ямку.

Крилоподібна кістка (os pterygoideum) має вигляд вузької тонкої пластинки, що прилягає з медіального боку до крилоподібного відростка клиноподібної кістки і перпен­дикулярної пластинки піднебінної кістки. Бере участь в утворенні бокових стінок хоан.

Леміш, або сошник (vomer), — жолобоподібна кістка, яка лежить на дні носової порожнини і є опорою носової хрящової перегородки. Каудально леміш поділяє вихід із носової порожнини на 2 хоанних отвори і прикриває знизу тіло клиноподібної кістки.

Під'язикова кістка (os hyoideum) (мал.) — кісткова основа для язика та глот­ки, має тіло з язиковим відростком, який заходить у товщу кореня язика, та парні гілки, що складаються з великих і малих рогів. Великі роги, які складаються з трьох чле­ників, каудально з'єднуються з щитоподібним хрящем гортані. Малі роги також склада­ються з трьох члеників і з'єднуються з під'язиковим відростком кам'янистої кістки.

Носові раковини (верхня і нижня) — conche nasales згорнуті спіралеподібно кісткові пластинки, які прикріплюються до бокових стінок носової порожнини, утворюю­чи носові ходи. Вони є продовженням лабіринту решітчастої кістки і основою для сли­зової оболонки носа.

Мал. Під'язикова кістка: А — корови; Б — коня; В — свині; Г— собаки; 1 — тіло; 2 — язиковий ріг; 3 — дистальний, 4 — середній і 5 — проксимальні членики; 6 — гортанні роги; 7 — язиковий відросток, заштриховано хрящові ділянки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1208; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.