Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Текстові тестові завдання 6 страница. 605. Як називається нижня стінка перетинчастої протоки завитки?


E. Базилярна мембрана.

605. Як називається нижня стінка перетинчастої протоки завитки?

A. Вестибулярна мембрана.

B. Присінкова мембрана.

C. Судинна смужка.

D. *Базилярна пластинка.

E. Слухові струни.

606. Які структури входять до складу зовнішнього вуха?

A. Слухові кісточки.

B. Спіральний орган.

C. Барабанна порожнина.

D. *Вушна мушля, зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка.

E. Слухова труба.

607. Назвіть структуру, що не входить до складу зовнішнього вуха.

A. Вушна мушля.

B. Зовнішній слуховий прохід.

C. Барабанна перетинка.

D. *Слухова труба.

E. Церумінозні залози.

608. Яка тканина утворює основу вушної раковини?

A. Кісткова тканина.

B. Щільна сполучна тканина.

C. М’язова тканина.

D. *Хрящова тканина.

E. Пухка сполучна тканина.

609. Який секрет виділяють церумінозні залози?

A. Слину.

B. Шлунковий сік.

C. Підшлунковий сік.

D. *Вушну сірку.

E. Жовч.

610. Назвіть місце розташування барабанної перетинки:

A. У внутрішньому вусі.

B. На межі середнього і внутрішнього вуха.

C. В середньому вусі.

D. *На межі зовнішнього і середнього вуха.

E. В слуховій трубі.

611. Який епітелій вистилає слизову оболонку слухової труби?

A. Одношаровий циліндричний.

B. Дворядний кубічний.

C. Багатошаровий плоский незроговілий.

D. *Багаторядний війчастий.

E. Багатошаровий плоский зроговілий.

612. Назвіть стінку барабанної порожнини на якій розташовані овальне та кругле вікно.

A. Верхня.

B. Передня.

C. Задня.

D. *Медіальна.

E. Зовнішня.

613. Яка кількість слухових кісточок у середньому вусі?

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. *3.

E. 6.

614. Які структури сполучає слухова труба?

A. Середнє і внутрішнє вухо

B. Барабанну порожнину з ротоглоткою.

C. Зовнішнє і середнє вухо.

D. *Барабанну порожнину з носоглоткою..

E. Барабанну порожнину з внутрішнім вухом

615. Який епітелій вкриває слухову трубу всередині?

A. Одношаровий плоский.

B. Багатошаровий плоский зроговілий.

C. Багатошаровий плоский не зроговілий.

D. *Багаторядний війчастий.

E. Одношаровий циліндричний.616. Яку назву має скупчення лімфоцитів біля глоткового отвору слухової труби?

A. Трубні мигдалики.

B. Піднебінні мигдалики.

C. Язиковий мигдалик.

D. *Глотковий мигдалик.

E. Лімфоепітеліальне кільце.

617. Де розташоване внутрішнє вухо?

A. В зовнішньому слуховому проході.

B. В барабанній порожнині.

C. В слуховій трубі.

D. *У піраміді скроневої кістки.

E. В кістковому лабіринті.

618. З якої тканини побудований перетинчастий лабіринт?

A. М’язової.

B. Хрящової.

C. Кісткової.

D. *Фіброзної.

E. Пухкої сполучної тканини.

619. Вкажіть місце знаходження перилімфи.

A. В слуховій трубі.

B. Всередині перетинчастого лабіринту.

C. В барабанній порожнині.

D. *В просвіті між кістковим і перетинчастим лабіринтом.

E. В середньому вусі.

620. Вкажіть місце знаходження ендолімфи.

A. В барабанній порожнині.

B. В слуховій трубі.

C. В просвіті між кістковим і перетинчастим лабіринтом.

D. *Всередині перетинчастого лабіринту.

E. В середньому вусі.

621. Будова кісткового лабіринту.

A. Присінок, три півколові канали.

B. Присінок, завитка.

C. Три півколові канали, завитка.

D. *Присінок, завитка, три півколові канали.

E. Все з перерахованих невірно.

622. Що включає в себе вестибулярна частина перетинчастого лабіринту?

A. Пляма маточки.

B. Кортіїв орган.

C. Ендолімфа та перилімфа.

D. *Маточка і мішечок присінка та три півколові протоки.

E. Пляма мішечка.

623. Якими клітинами утворений епітелій плям маточки і мішечка?

A. Волосковими.

B. Підтримуючими.

C. Базальними.

D. *Волосковими і підтримуючими.

E. Одонтобластами.

624. Що являють собою кіноцилії?

A. Видозмінені мікроворсинки.

B. Війки.

C. Мікроворсинки.

D. *Видозмінені війки.

E. Залози.

625. Аксони яких нейроцитів приймають участь в утворенні зорового нерва?

A. Паличкоподібних.

B. Колбочкоподбних.

C. Горизонтальних.

D. *Гангліонарних.

E. Біполярних.

626. З чого складається кістковий лабіринт:

A. Присінок, завитка.

B. Три півколові канали, завитка.

C. Присінок, три півколові канали.

D. *Присінок, завитка, три півколові канали.

E. Все з перерахованих невірно.

627. Назвіть порядок розташування шарів рогівки:

A. Одношаровий плоский епітелій, боуменова оболонка, власна речовина рогівки, десцеметова оболонка, багатошаровий плоский епітелій.

B. Боуменова оболонка, багатошаровий плоский епітелій, власна речовина рогівки, десцеметова оболонка, одношаровий плоский епітелій.

C. Багатошаровий плоский епітелій, десцеметова оболонка, власна речовина рогівки, боуменова оболонка, одношаровий плоский епітелій.

D. *Багатошаровий плоский епітелій, боуменова оболонка, власна речовина рогівки, десцеметова оболонка, одношаровий плоский епітелій.

E. Власне речовина рогівки, боуменова оболонка, багатошаровий плоский епітелій, десцеметова оболонка, одношаровий плоский епітелій.

628. Вкажіть в якій структурі стінки очного яблука відсутні кровоносні судини:

A. Райдужна оболонка.

B. Циліарне тіло.

C. Судинна оболонка.

D. *Рогівка.

E. Сітківка.

629. Назвіть джерело розвитку перетинчастого лабіринту:

A. Нервовий гребінь.

B. Гангліонарна пластинка.

C. Спіральна зв’язка.

D. *Слухова плакода.

E. Зорова плакода.

630. Назвіть джерело розвитку сітківки:

A. Слухові плакоди.

B. Гангліонарна пластинка.

C. Мезенхіма.

D. *Нервова трубка.

E. Прехордальна пластинка.

631. Вкажіть тип заднього епітелію рогівки:

A. Псевдобагатошаровий.

B. Одношаровий кубічний.

C. Багатошаровий плоский зроговілий.

D. *Одношаровий плоский.

E. Багатошаровий плоский незроговілий.

632. Назвіть клітини, які не входять до складу спірального органу:

A. Bолоскові.

B. Фалангові.

C. Клітини стовпи.

D. *Базальні.

E. Пограничні.

633. Вкажіть місце знаходження спірального органу:

A. В барабанній драбині.

B. В вестибулярній драбині.

C. В маточці.

D. *В завитці.

E. В мішечку.

634. Вкажіть місце розташування передньої камери ока:

A. Між кришталиком і скловидним тілом.

B. Між райдужною оболонкою, війковим пояском і кришталиком.C. Між рогівкою і кришталиком.

D. *Між рогівкою і райдужною оболонкою.

E. Між скловидним тілом і сітківкою.

635. Як називається центральна ямка сітківки?

A. Ділянка, де вени сітківки виходять з ока.

B. Сліпа пляма.

C. Місце виходу оптичного нерву.

D. *Місце найкращого бачення.

E. Райдужка.

636. Назвіть особливості будови апікальної частини волоскової сенсорної клітини спірального органу:

A. Війки, занурені в текторіальну мембрану.

B. Стереоцилії, занурені в отолітовий гель.

C. Війки, занурені в кутикулярну пластинку.

D. *Мікроворсинки, занурені в кутикулярну пластинку.

E. Мікроворсинки, занурені в гекторіальну мембрану.

637. Вкажіть передній епітелій рогівки:

A. Псевдобагатошаровий.

B. Одношаровий кубічний.

C. Багатошаровий плоский зроговілий.

D. *Багатошаровий плоский незроговілий.

E. Одношаровий плоский.

638. Назвіть структури, які формують протоку завитки:

A. Вестибулярна мембрана.

B. Спіральний орган, барабанна драбина.

C. Судинна смужка, вестибулярна мембрана.

D. *Базилярна пластинка, спіральний орган, судинна смужка, вестибулярна мембрана.

E. Барабанна драбина.

639. Вкажіть тип епітелію, який покриває судинну смужку внутрішнього вуха:

A. Одношаровий ізоморфний призматичний із гемокапілярами.

B. Одношаровий плоский епітелій.

C. Одношаровий багаторядний кубічний миготливий.

D. *Багаторядний призматичний епітелій, який має гемокапіляри.

E. Багаторядний призматичний з облямівкою.

640. Назвіть частини аналізаторів:

A. Периферійна і центральна.

B. Центральна і провідна.

C. Периферійна і провідна.

D. *Периферійна, проміжна і центральна.

E. Немає правильної відповіді.

641. Який шар сітківки утворений епітеліальними клітинами?

A. Фотосенсорний.

B. Гангліозний.

C. Зовнішній ядерний.

D. *Пігментний.

E. Зовнішній пограничний.

642. Внутрішній зернистий шар сітківки ока утворений:

A. Тілами паличкових і колбочкових нейронів.

B. Аксонами горизонтальних нейронів.

C. Дендритами гангліонарних нейронів.

D. *Тілами біполярних нейронів.

E. Тілами мультиполярних нейронів.

643. Назвіть місце знаходження барабанної перетинки:

A. На межі середнього і внутрішнього вуха.

B. В середньому вусі.

C. У внутрішньому вусі.

D. *На межі зовнішнього і середнього вуха.

E. В слуховій трубі.

644. Назвіть місце знаходження ендолімфи:

A. В барабанній порожнині.

B. В просвіті між кістковим і перетинчастим лабіринтом.

C. В слуховій трубі.

D. *Всередині перетинчастого лабіринту.

E. В середньому вусі.

645. Назвіть місце знаходження перилімфи:

A. Всередині перетинчастого лабіринту.

B. В барабанній порожнині.

C. В слуховій трубі.

D. *В просвіті між кістковим і перетинчастим лабіринтом.

E. В середньому вусі.

646. Назвіть місце знаходження спірального органа:

A. В барабанній драбині.

B. В вестибулярній драбині.

C. В маточці.

D. *В завитці.

E. В мішечку.

647. Де знаходяться сенсорні (волоскові) клітини?

A. На клітинах стовпах.

B. На пограничних клітинах.

C. На волоскових клітинах.

D. *На фалангових клітинах.

E. На лімбі.

648. Де знаходяться сприймаючі елементи органа слуху та рівноваги?

A. Слуховій трубі.

B. Середньому вусі.

C. Барабанній порожнині.

D. *Внутрішньому вусі.

E. Зовнішньому вусі.

649. Де лежить судинна смужка?

A. На вестибулярній мембрані.

B. На присінковій мембрані.

C. На базилярній пластинці.

D. *На спіральній зв’язці.

E. На лімбі.

650. Назвіть місце знаходження власне судинної оболонки:

A. Між склерою і райдужною частиною сітківки.

B. Між зоровою і райдужною сітківкою.

C. Між склерою і рогівкою.

D. *Між склерою і зоровою частиною сітківки.

E. Немає правильної відповіді.

651. Назвіть місце знаходження внутрішнього вуха:

A. В зовнішньому слуховому проході.

B. В барабанній порожнині.

C. В слуховій трубі.

D. *У піраміді скроневої кістки.

E. В кістковому лабіринті.

652. Назвіть оболонку до складу якої входить війкове тіло:

A. Фіброзна.

B. Сенсорна.

C. Пігментна.

D. *Судинна.

E. Зорова.

653. Назвіть оболонку до складу якої входить райдужка:

A. Фіброзна.

B. Сенсорна.

C. Пігментна.

D. *Судинна.

E. Зорова.

654. Назвіть, до якого апарату ока належить війкове тіло:

A. Слізного.

B. Діоптричного.

C. Рецепторного.

D. *Акомодаційного.

E. Підтримуючого.

655. Вкажіть, до якого апарату ока належить кришталик.

A. Підтримуючого.

B. Рецепторного.

C. Акомодаційного.

D. *Діоптричного.

E. Слізного.

656. Назвіть, до якого апарату ока належить райдужка:

A. Підтримуючого.

B. Рецепторного.

C. Діоптричного.

D. *Акомодаційного.

E. Слізного.

657. Назвіть, до якого апарату ока належить рогівка:

A. Слізного.

B. Рецепторного.

C. Акомодаційного.

D. *Діоптричного.

E. Підтримуючого.

658. Назвіть, до якого апарату ока належить сітківка:

A. Слізного.

B. Діоптричного.

C. Акомодаційного.

D. *Рецепторного.

E. Підтримуючого.

659. Назвіть, до якого апарату ока належить склисте тіло:

A. Слізного.

B. Акомодаційного.

C. Рецепторного.

D. *Діоптричного.

E. Підтримуючого.

660. Вкажіть, з чого складається власна речовина кришталика:

A. Кристаліну.

B. Епітеліальних клітин.

C. Хрящової тканини.

D. *Кришталикових волокон.

E. Клітин сполучної тканини.

661. Назвіть пластинки власне судинної оболонки:

A. Власне судинна оболонка, циліарне тіло та райдужна оболонка.

B. Судинна, надсудинна.

C. Надсудинна та підсудинна.

D. *Судинна, надсудинна та підсудинна.

E. Власне судинна, райдужка.

662. Назвіть частини фіброзної оболонки очного яблука:

A. Сітківка.

B. Райдужна оболонка, війковий м’яз.

C. Кришталик, рогівка.

D. * Склера, рогівка.

E. Склера, власне судинна оболонка, райдужка.

663. Назвіть з якого епітелію побудована судинна смужка:

A. Багатошаровий плоский зроговілий.

B. Одношарового плоского.

C. Двошарового кубічного.

D. *Багаторядного плоского і призматичного епітелію.

E. Одношарового циліндричного.

664. Назвіть тканину з якої побудована склера:

A. Пухкої сполучної тканини.

B. Епітеліальної тканини.

C. Жирової.

D. *Щільної сполучної тканини.

E. Пігментної.

665. Назвіть тканину з якої побудований перетинчастий лабіринт.

A. Хрящової.

B. Кісткової.

C. М’язової.

D. *Фіброзної.

E. Пухкої сполучної тканини.

666. Вкажіть за рахунок чого можлива регенерація епітелію рогівки:

A. Базальної мембрани.

B. Власної речовини рогівки.

C. Зовнішньої пограничної пластинки.

D. *Клітин базального шару епітелію.

E. Внутрішньої пограничної пластинки.

667. Вкажіть чим утворений зовнішній ядерний шар сітківки ока:

A. Дендритами гангліонарних нейронів.

B. Тілами біполярних нейронів.

C. Аксонами горизонтальних нейронів.

D. *Тілами паличкових і колбочкових нейронів.

E. Тілами мультиполярних нейронів.

668. Кіноцилії – це:

A. Видозмінені мікроворсинки.

B. Війки.

C. Мікроворсинки.

D. *Видозмінені війки.

E. Залози.

669. Назвіть структури, які вкриває кон’юктива:

A. Рогівку.

B. Райдужку.

C. Судинну оболонку.

D. *Склеру і повіки.

E. Циліарне тіло.

670. Вкажіть куди відкриваються протоки церумінозних залоз:

A. На слухові кісточки.

B. На барабанну перетинку.

C. На вушну раковину.

D. *Самостійно на поверхні зовнішнього слухового проходу.

E. В барабанну порожнину.

671. Назвіть структуру, куди відтікає водяниста волога з передньої камери ока:

A. Вени райдужки.

B. Вени рогівки.

C. Скловидне тіло.

D. *Венозний синус склери.

E. Вени війкового тіла.

672. Назвіть клітини між якими утворюється внутрішній тунель:

A. Між зовнішніми підтримуючими.

B. Між фаланговими клітинами.

C. Між пограничними клітинами.

D. *Між клітинами стовпами.

E. Між внутрішніми підтримуючими.

673. Місце виходу зорового нерва – це:

A. Жовта пляма.

B. Центральна ямка.

C. Кришталик.

D. *Сліпа пляма.

E. Війчастий поясок.

674. Назвіть, які клітини Кортієвого органу сприймають подразнення:

A. Пограничні клітини.

B. Клітини-стовпи.

C. Фалангові клітини.

D. *Волоскові клітини.

E. Підтримуючі клітини.

675. Назвіть оболонку очного яблука в якій відсутні судин:

A. Війкове тіло.

B. Сітківка.

C. Власне судинна оболонка.

D. *Рогівка.

E. Райдужка.

676. Назвіть внутрішню оболонку очного яблука:

A. Судинна оболонка.

B. Фіброзна оболонка.

C. Власне судинна оболонка.

D. *Сітківка.

E. Райдужка.

677. Назвіть два типи клітин спірального органу:

A. Себоцити і сероцити.

B. Епітеліальні і клітини сполучної тканини.

C. Сенсорні і макрофаги.

D. * Сенсорні і підтримуючі.

E. Сенсорні і себоцити.

678. Назвіть ембріональне джерело розвитку органів чуття, які мають первинно-чутливі клітини?

A. Плакоди.

B. Шкірна ектодерма.

C. Ентодерма.

D. *Ембріональна нервова пластинка.

E. Мезодерма.

679. Назвіть ембріональне джерело розвитку органів чуття, які мають вторинно-чутливі клітини?

A. Ембріональна нервова пластинка.

B. Шкірна ектодерма.

C. Ентодерма.

D. *Плакоди.

E. Мезодерма.

680. Назвіть єдине місце в організмі, де в епітелії є судини:

A. Вестибулярна мембрана.

B. Базилярна пластинка.

C. Спіральна зв’язка.

D. *Судинна смужка.

E. Лімб.

681. Назвіть зародковий листок з якого розвивається епітелій рогівки

A. Дерматому.

B. Ентодерми.

C. Мезодерми.

D. *Ектодерми.

E. Нефротому.

682. Зовнішня оболонка очного яблука називається:

A. Судинна оболонка.

B. Сітківка.

C. Власне судинна оболонка.

D. *Фіброзна оболонка.

E. Райдужка.

683. Назвіть клітини, що не входять до складу Кортієвого органу:

A. Bолоскові.

B. Фалангові.

C. Клітини стовпи.

D. *Клітини Меркеля.

E. Пограничні.

684. Барабанна перетинка знаходиться:

A. На межі середнього і внутрішнього вуха.

B. В середньому вусі.

C. У внутрішньому вусі.

D. *На межі зовнішнього і середнього вуха.

E. В слуховій трубі.

685. Назвіть нейрони, яких немає в сітківці:

A. Фотосенсорні.

B. Мультиполярні.

C. Гангліозні.

D. *Кошикові.

E. Біполярні.

686. Назвіть оболонку до складу якої входить райдужка:

A. Фіброзної.

B. Сенсорної.

C. Пігментної.

D. *Судинної.

E. Зорової .

687. Назвіть органи чуття, до складу яких входять первинно-чутливі клітини:

A. Орган слуху, орган рівноваги.

B. Орган рівноваги.

C. Органи, що мають чутливі нервові закінчення.

D. *Орган зору, орган нюху.

E. Орган смаку.

688. Назвіть передній епітелій райдужки:

A. Псевдобагатошаровий.

B. Одношаровий кубічний.

C. Багатошаровий плоский зроговілий.

D. *Одношаровий плоский.

E. Багатошаровий плоский незроговілий.

689. Яку назву має перший нейрон сітківки:

A. Амакринові клітини.

B. Біполярний.

C. Мультиполярний.

D. *Фотосенсорний біполярний.

E. Горизонтальні клітини.

690. Назвіть стінку барабанної порожнини на якій розташовані овальне та кругле вікно:

A. Передня.

B. Задня.

C. Верхня.

D. *Медіальна.

E. Зовнішня.

691. Назвіть структури, що входять до складу зовнішнього вуха:

A. Слухові кісточки.

B. Спіральний орган.

C. Барабанна порожнина.

D. *Вушна мушля, зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка.

E. Слухова труба.

692. Вкажіть структуру, що не входить до складу зовнішнього вуха:

A. Вушна мушля.

B. Зовнішній слуховий прохід.

C. Барабанна перетинка.

D. *Слухова труба.

E. Церумінозні залози.

693. Назвіть третій нейрон сітківки:

A. Уніполярний.

B. Фотосенсорний біполярний.

C. Гангліонарний біполярний.

D. *Гангліонарний мультиполярний.

E. Псевдоуніполярний.

694. Назвіть, які функції виконує циліарне тіло:

A. Регуляція світлового потоку.

B. Трофіка кришталика.

C. Реабсорбція вологи передньої та задньої камер ока.

D. *Акомодація і утворення водянистої вологи.

E. Утворення водянистої вологи.

695. Назвіть функціональні апарати очного яблука:

A. Фотосенсорний.

B. Діотричний.

C. Акомодаційний.

D. *Рецепторний, діоптричний, акомодаційний.

E. Підтримуючий.

696. Назвіть, яку функцію виконують макули еліптичного мішечка внутрішнього вуха:

A. Рецепція кутових прискорень.

B. Рецепція звукових коливань.

C. Рецепція смаку.

D. *Рецепція лінійних прискорень і гравітації.

E. Рецепція дотику.

697. Назвіть, яку функцію виконують пігментні клітини сітківки:

A. Рецепторна.

B. Трофіка фотосенсорного шару сітківки.

C. Захищає судинну оболонку від світлового потоку.

D. *Фагоцитоз дисків паличок, пів-дисків колбочок.

E. Зумовлює колір очей.

698. Назвіть з яких частин складається судинна оболонка очного яблука?

A. Судинна, надсудинна та підсудинна.

B. Власне судинна оболонка, циліарне тіло.

C. Судинна оболонка не розділяється на частини.

D. *Власне судинна оболонка, циліарне тіло та райдужна оболонка.

E. Власне судинна, райдужка.

699. Назвіть шар райдужки від якого залежить колір очей людини:

A. Передній епітелій.

B. Судинний шар.

C. Надсудинний шар.

D. *Зовнішній пограничний шар.

E. Задній епітелій.

700. Назвіть шар сітківки, в якому немає нервових клітин:

A. Зовнішній ядерний.

B. Фотосенсорний.

C. Гангліозний.

D. *Пігментний.

E. Зовнішній пограничний.

701. Назвіть з яких шарів складається базилярна пластинка:

A. Базальна мембрана, шар колагенових волокон.

B. Базилярна оболонка і базальна мембрана.

C. Спіральна зв’язка.

D. *Базальна мембрана, шар колагенових волокон та покривний шар.

E. Базальна мембрана, покривний шар.

702. Назвіть шари сітківки, що утворені відростками та синаптичними контактами нейроцитів:

A. Сітчасті та пограничні шари.

B. Шар нервових волокон.

C. Ядерні та гангліозні шари.

D. *Сітчасті шари та шар нервових волокон.

E. Пігментний та фотосенсорний шари.

703. Назвіть шари сітківки, що утворені тілами нейроцитів:

A. Сітчасті шари.

B. Шар нервових волокон.

C. Пігментний та фотосенсорний шари.

D. *Ядерні та гангліонарні шари.

E. Сітчасті та пограничні шари.

704. Рецепторний апарат ока утворює:

A. Райдужка.

B. Судинна оболонка.

C. Кришталик.

D. *Сітківка.

E. Скловидне тіло.

705. Назвіть чим утворена росткова зона кришталика:

A. Ядром кришталика.

B. Кришталиковими волокнами.

C. Циліарним пояском.

D. *Екваторіальними епітеліоцитами.

E. Капсулою.

706. Вкажіть скільки колбочкоподібних нейросенсорних клітин є в сітківці людини:

A. 6 тисяч.

B. 200 тисяч.

C. 130 мільйонів.

D. *6 мільйонів.

E. 13 мільярдів.

707. Вкажіть скільки паличкоподібних нейросенсорних клітин є в сітківці людини:

A. 6 тисяч.

B. 200 тисяч.

C. 6 мільйонів.

D. *130 мільйонів.

E. 13 мільярдів.

708. Назвіть скільки слухових кісточок є у середньому вусі:

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. *3.

E. 6.

709. Назвіть скільки шарів має сітківка:

A. 5.

B. 6.

C. 8.

D. *10.

E. 9.

710. Стереоцилія волоскової сенсорної клітини – це:

A. Мікроворсинки “багаті” мітохондріями.

B. Війки з актоміозиновими фібрилами.

C. Війки “багаті” мітохондріями.

D. *Мікроворсинки з актоміозиновими фібрилами.

E. Видозмінений джгутик.

711. Вкажіть чим заповнені вестибулярні та барабанні сходи перетинчастої протоки завитки:

A. Кров’ю.

B. Лімфою.

C. Ендолімфою.

D. *Перилімфою.

E. Перилімфою і ендолімфою.

712. Вкажіть чим заповнені сходи порожнини кісткового каналу:

A. Ендолімфою.

B. Кров’ю.

C. Серозною рідиною.

D. *Перилімфою.

E. Водою.

713. Вкажіть чим представлена нейроглія сітківки:

A. Відсутня.

B. В основному астроцитами.

C. В основному астроцитами і олігодендроцитами.

D. *Волокноподібними радіальними гліоцитами або клітинами Мюллера.

E. В основному олігодендрогліоцитами.

714. Вкажіть чим представлений рецепторний апарат ока:

A. Райдужкою.

B. Судинною оболонкою.

C. Кришталиком.

D. *Сітківкою.

E. Скловидним тілом.

715. Назвіть, яка структура утворює водянисту вологу, що заповнює камери ока?

A. Райдужка.

B. Сітківка.

C. Кришталик.

D. *Війкове тіло.

E. Склисте тіло.

716. Вкажіть, що відбувається з кришталиком внаслідок розслаблення циліарного м’яза:

A. Кришталик не змінює заломлювальну силу.

B. Розширюється зіниця.

C. Заломлювальна сила кришталика зростає.

D. *Зменшується заломлювальна сила кришталика.

E. Звужується зіниця.

717. Вкажіть, що відбувається з кришталиком внаслідок скорочення циліарного м’яза:

A. Зменшується заломлювальна сила кришталика.

B. Розширюється зіниця.

C. Звужується зіниця.

D. *Заломлювальна сила кришталика зростає.

E. Кришталик не змінює заломлювальну силу.

718. Назвіть, що включає в себе вестибулярна частина перетинчастого лабіринту:

A. Кортіїв орган.

B. Ендолімфа та перилімфа.

C. Пляма маточки.

D. *Маточки і мішечки присінка та три півколові протоки.

E. Пляма мішечка.

719. Назвіть структури, які вкриває сліпа сітківка:

A. Судинну оболонку.

B. Задню поверхню циліарного тіла.

C. Задню поверхню райдужки.

D. *Задню поверхню циліарного тіла і райдужки.

E. Фіброзну оболонку.

720. Що є джерелом наших уявлень про зовнішній світ?

A. Орган зору.

B. Орган слуху.

C. Орган рівноваги.

D. *Органи чуття.

E. Орган нюху і смаку.

721. Назвіть структуру, що є продовженням передньої частини судинної оболонки:

A. Райдужка.

B. Сітківка.

C. Війкове тіло.

D. *Кришталик.

E. Склисте тіло.

722. Назвіть структуру, що з’єднує кришталик з війковим тілом:

A. Циліарне кільце.

B. Циліарний м’яз.

C. Райдужка.

D. *Волокна війкового пояска.

E. Передня камера ока.

723. Назвіть речовину, що забезпечує прозорість рогівки?

A. Гіалуронова кислота.

B. Кровоносні судини.

C. Власна речовина.

D. *Кератинсульфати в аморфній речовині.

E. Висока регенераційна здатність.

724. Що забезпечує трофіку ока:

A. Волога камер ока.

B. Судини лімбу.

C. Лімфатичні судини райдужки.

D. *Власне судинна оболонка.

E. Рогівка.

725. Назвіть структуру, що лежить в основі барабанної перетинки:

A. Еластичний хрящ.

B. Волокнистий хрящ.

C. Шкіра.

D. *Власна пластинка (колагенові волокна і фібробласти).

E. Слизова оболонка.

726. До акомодаційного апарату ока належить:

A. Рогівка.

B. Сітківка.

C. Кришталик.

D. *Циліарне тіло з циліарним пояском, райдужка.

E. Кришталик, циліарне тіло з циліарним пояском, райдужка.

727. Назвіть, що не належить до діоптричного апарату ока:

A. Рогівка.

B. Кришталик.

C. Скловидне тіло.

D. *Райдужна оболонка.

E. Склера.

728. Що таке інвертована сітківка ока?

A. Зображення на ній перевернуте.

B. Вона розділяється на зони різної світлочутливості.

C. Кількість “паличок” більша, від кількості “колбочок”.

D. *Фоторецептори лежать в найбільш глибоких її шарах.

E. Весь світловий потік поглинається нею.

729. Що таке кришталикові волокна?

A. Кристали кристаліну.

B. Еластичні волокна.

C. Колагенові волокна.

D. *Спеціалізовані епітеліоцити.

E. Ретикулярні волокна.

730. Що таке сліпа сітківка?

A. Зорова частина сітківки.

B. Війкова частина сітківки.

C. Райдужна частина сітківки.

D. *Війкова і райдужна частини сітківки.

E. Немає правильної відповіді.

731. Що таке периферійна частина аналізатора?

A. Провідні шляхи.

B. Підкіркові утвори.

C. Кора головного мозку.

D. *Органи чуття.

E. Орган нюху і смаку.

732. Що таке центральна частина аналізатора?

A. Органи чуття.

B. Провідні шляхи і підкіркові утвори.

C. Орган зору і слуху.

D. *Кора головного мозку.

E. Немає правильної відповіді.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 5 страница | Текстові тестові завдання 7 страница. A. Видозмінені мікроворсинки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 828; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.117 сек.