Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Промерзання і відтаювання ґрунту


Температурний режим ґрунту

Температура ґрунту має добову і річну періодичність. У добовому ході максимум припадає на денний час (близько 13 год), мінімум — перед сходом Сонця. Річний хід у помірних широтах характеризується одним максимумом у червні – липні й одним мінімумом у січні – лютому.

В окремі дні добовий хід температури ґрунту може мати істотні відхилення, зумовлені значною мірою хмарністю, опадами, вітрами та іншими метеорологічними факторами.

Різниця між максимумом і мінімумом у добовому або річному ході називається амплітудою ходу температури.

Хід температури впродовж року визначається різною кількістю сонячної радіації - найменша у січні, найбільша - в липні або серпні.

Тепло в ґрунті розповсюджується за законами загальної теорії молекулярної теплопровідності, які мають назву законів Фур'є:

- незалежно від типу ґрунту період коливань температури з глибиною
не змінюється
, тобто проміжок часу між настанням максимуму і мінімуму температури на всіх глибинах однаковий;

- зростання глибини в арифметичній прогресії викликає зменшення амплітуди
в геометричній прогресії
. Отже, з глибиною амплітуди коливання температури затухають дуже швидко. Добові коливання, як правило, досягають глибини не більш як 1 м, а річні – 19 – 20 м;

- максимальні і мінімальні температури на глибинах наступають пізніше. У середньому добовий максимум і мінімум на кожні 10 см глибини запізнюється на 2,5 – 3 год. Так, максимальна добова температура на поверхні ґрунту спостерігається о 13 год, а на глибині 10 см максимум буде тільки о 15 – 16 год.

Річні коливання температури розповсюджуються з глибиною за тими ж законами. Шар ґрунту, в якому спостерігається добовий і річний хід температури називається активним або діяльним шаром.

У холодну пору року, після стійкого переходу температури повітря через 0°С восени і настання морозів, ґрунтова вода замерзає, а грунт поступово промерзає, тобто затвердіває під впливом низьких температур. Промерзання ґрунту залежить від температури поверхні ґрунту і глибоких шарів Землі, снігового й рослинного покривів, типу ґрунту та його складу, вологості ґрунту, рельєфу, виробничої діяльності людини та ряду інших.Чим пізніше випадає сніг і чим менша його висота, тим глибина промерзання більша. У тих районах, де сніговий покрив лежить протягом усієї зими, грунт промерзає на меншу глибину, ніж там, де він кілька разів за зиму встановлюється і сходить або здувається вітром.

У лісі, під трав'яним покривом, мохом чи дерниною грунт промерзає на меншу глибину, ніж оголений.

Різні типи ґрунтів при певних рівних умовах промерзають неоднаково. Так, торфові ґрунти промерзають менше, ніж чорноземно-лучні, а останні менше, ніж чорноземні. Це пов'язано з, вологістю. Вологі ґрунти промерзають повільніше і на меншу глибину, ніж ґрунти із зниженою вологістю, оскільки при замерзанні вологих ґрунтів виділяється захована теплота льодоутворення, яка гальмує дальше охолодження. Щоправда, сухі ґрунти можуть не замерзати через малу теплопровідність і сприятливі умови для існування переохолодженої води в них.

Ґрунти на підвищених формах рельєфу промерзають глибше, ніж на знижених. Це пояснюється більшою поверхнею підвищених форм рельєфу і менш потужним сніговим покривом (на підвищеннях сніг здувається).

Осушення боліт і заболочених земель, вирубування лісів, обробіток ґрунту за інших рівних умов збільшують, а снігозатримання зменшує промерзання ґрунту.

Глибоке промерзання ґрунту погіршує перезимівлю рослин і теплові умови в ранній період їх росту й розвитку, утруднює проникнення в грунт талих вод.

Відтає грунт навесні у двох напрямках: зверху під впливом сонячної радіації, знизу – під дією тепла, яке надходить з що надходить з глибших шарів.

Основним метеорологічним фактором, який впливає на інтенсивність відтавання ґрунту, є середня добова температура повітря.

Від глибини відтавання залежить початок весняних польових робіт. Коли грунт відтане на глибину 10 см, приступають до боронування, а на 30 см — до оранки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Процеси нагрівання і охолодження ґрунту | Регулювання теплового режиму ґрунту

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 532; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Взаємодія гумусових речовин з мінеральними компонентами ґрунту, хімікатами та забруднювачами
 2. Види поглинальної здатності ґрунту
 3. Головні фактори в обґрунтуванні облікової політики.
 4. Ґрунтові колоїди як носії сорбційних властивостей ґрунту
 5. Дайте відповідь “так” або “ні”. Твердження обґрунтуйте.
 6. Дайте відповідь “так” або “ні”. Твердження обґрунтуйте.
 7. Дайте відповідь “так” або “ні”. Твердження обґрунтуйте.
 8. Ефективність природоохоронних заходів. Обґрунтування нормативного коефіцієнта екологічної ефективності капітальних вкладень
 9. Методи оцінки вибуття запасів та їх обґрунтування.
 10. Обґрунтування методів амортизації основних засобів.
 11. Обґрунтування планової продуктивності у тваринництві, відтворення стада, виробництва і використання продукції
 12. Обґрунтування раціонального поєднання галузей і організації виробничих типів сільськогосподарських підприємств

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.