Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I. Вартість робочої сили та її формування
Skip to Content

Skip to Menu

Тема 12 Доходи населення в умовах ринку. рівень життя та його соціальні стандарти

3. Skip to Footer>

Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, пов’язаних з використанням робочої сили, забезпеченням необхідного її відтворення. Вона визначається обсягом життєвих благ, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її працездатності, утримання сім’ї і виховання дітей, духовного розвитку тощо.

Нижня границя вартості робочої сили визначається фізичними потребами найманого працівника – вартість життєвих благ, необхідних для підтримки його працездатності, задоволення його мінімальних фізіологічних потреб та його сім’ї.

Загальне поняття робочої сили існує в міжнародній практиці. Згідно з резолюцією, прийнятою Міжнародною конференцією зі статистики праці (жовтень1986), вартість робочої сили – це величина фактичних витрат роботодавця на утримання робочої сили. Поняття дійсної вартості робочої сили значно ширше, ніж поняття заробітної плати.

До складу вартості робочої сили входять такі витрати на робочу силу (у визначенні МОП):

1) оплата праці за її виконаний обсяг (безпосередньо основна заробітна плата: тарифний заробіток, посадовий оклад);

2) витрати на оплату праці невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті згідно з чинним законодавством;

3) винагороди та допомога;

4) натуральні витрати (харчування, витрати на житло тощо);

5) витрати на утримання персоналу;

6) витрати на соціальне страхування;

7) витрати на професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, професійну орієнтацію та підбір кадрів;

8) витрати на соціальне-побутове обслуговування (їдальні та інші заклади харчування на підприємствах, культурне обслуговування та аналогічні послуги);

9) інші витрати (транспорт, спеціальний одяг);

10) податки та відрахування, які розглядаються як витрати на робочу силу (на фонд оплати праці – ФОП, дохід).

За визначенням Міжнародної організації праці, витрати, відображені у пунктах 1 – 4 , є прямими витратами на робочу силу, а в пунктах 5 – 10, є непрямими витратами на робочу силу.

Згідно з діючим законодавством в Україні встановлені такі види обов’язкового державного страхування:

· пенсійне страхування;

· страхування з тимчасової втрати працездатності;

· страхування на випадок безробіття;

· страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

 

1. Skip to Menu

2. Skip to Content

3. Skip to Footer>

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 891; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.